migrate_data обнови набор от данни "Регистър на държавните имоти" в 13:36 на 26.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър на държавните имоти" в 13:36 на 26.11.2018 г.