migrate_data добави ресурс "Натурални показатели" към набор от данни Бюджет 2016г. в 18:46 на 29.10.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Натурални показатели" към набор от данни Бюджет 2016г. в 18:45 на 29.10.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Бюджет " към набор от данни Бюджет 2016г. в 18:45 на 29.10.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Бюджет " към набор от данни Бюджет 2016г. в 17:34 на 29.10.2018 г.