migrate_data добави набор от данни "Регистър частна общинска собственост" в 04:11 на 23.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър публична общинска собственост" в 04:11 на 23.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Фирми на територията на Община Кричим" в 04:11 на 23.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "Бюджет на Община Кричим" в 04:11 на 23.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА КРИЧИМ" в 04:11 на 23.11.2018 г.