migrate_data обнови набор от данни "Регистър на обществените поръчки" в 13:05 на 10.07.2019 г.

migrate_data добави набор от данни "Регистър на обществените поръчки" в 13:04 на 10.07.2019 г.