migrate_data обнови набор от данни "Бюджет 2019 г." в 13:03 на 10.07.2019 г.

migrate_data добави ресурс "Бюджет 2019 г." към набор от данни Бюджет 2019 г. в 13:03 на 10.07.2019 г.

migrate_data добави ресурс "Бюджет 2019 г." към набор от данни Бюджет 2019 г. в 13:03 на 10.07.2019 г.

migrate_data добави набор от данни "Бюджет 2019 г." в 13:02 на 10.07.2019 г.

migrate_data обнови набор от данни "Отчет на Община Мирково за 2018 г." в 13:02 на 10.07.2019 г.

migrate_data добави набор от данни "Отчет на Община Мирково за 2018 г." в 13:02 на 10.07.2019 г.