migrate_data добави ресурс "Регистър на язовирите" към набор от данни Регистър на язовирите в 11:29 на 10.07.2019 г.

migrate_data добави ресурс "Регистър на язовирите" към набор от данни Регистър на язовирите в 11:29 на 10.07.2019 г.