Вержиния Цанкова обнови ресурс "към 21.09.2020" в набор от данни Национален референтен списък в 09:01 на 21.09.2020 г.

Вержиния Цанкова обнови набор от данни "Национален референтен списък" в 08:19 на 20.09.2020 г.

Вержиния Цанкова обнови ресурс "към 21.09.2020" в набор от данни Национален референтен списък в 08:19 на 20.09.2020 г.