Lilyanka Lozanova обнови организация "Община Долна Баня" в 14:07 на 24.09.2020 г.

Lilyanka Lozanova обнови набор от данни "Регистър на язовирите - община Долна баня" в 16:40 на 24.01.2020 г.

Lilyanka Lozanova обнови набор от данни "Регистър на язовирите - община Долна баня" в 16:40 на 24.01.2020 г.

Lilyanka Lozanova добави набор от данни "Регистър на язовирите - община Долна баня" в 16:39 на 24.01.2020 г.