Гергана Бъчева-Нинова обнови набор от данни "Търговски регистър 2018-07-09г" в 10:57 на 03.06.2020 г.

Гергана Бъчева-Нинова обнови набор от данни "Търговски регистър 2018-04-06г" в 16:27 на 20.05.2020 г.

Гергана Бъчева-Нинова добави ресурс "20180630" към набор от данни Търговски регистър 2018-04-06г в 16:27 на 20.05.2020 г.

Гергана Бъчева-Нинова добави ресурс "20180630" към набор от данни Търговски регистър 2018-04-06г в 16:27 на 20.05.2020 г.

Гергана Бъчева-Нинова обнови набор от данни "Търговски регистър 2018-04-06г" в 16:26 на 20.05.2020 г.