migrate_data обнови набор от данни "Бюджет 2015г." в 18:29 на 08.11.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Разпределение на разходи по видове дейности" към набор от данни Бюджет 2015г. в 18:29 на 08.11.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Разпределение на разходи по видове дейности" към набор от данни Бюджет 2015г. в 18:29 на 08.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Бюджет 2015г." в 18:28 на 08.11.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Средства от ЕС" към набор от данни Бюджет 2015г. в 18:28 на 08.11.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Средства от ЕС" към набор от данни Бюджет 2015г. в 18:28 на 08.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Бюджет 2015г." в 18:28 на 08.11.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Отчет капиталови разходи " към набор от данни Бюджет 2015г. в 18:28 на 08.11.2018 г.

migrate_data добави ресурс "Отчет капиталови разходи " към набор от данни Бюджет 2015г. в 18:28 на 08.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Бюджет 2015г." в 18:28 на 08.11.2018 г.

 

Моля изчакайте