Nina Vardina обнови набор от данни "Регистър на издадените разрешения за строеж" в 11:34 на 09.08.2019 г.

Nina Vardina обнови набор от данни "Регистър на издадените разрешения за строеж" в 11:33 на 09.08.2019 г.

Nina Vardina обнови набор от данни "Регистър на издадените разрешения за строеж" в 11:32 на 09.08.2019 г.