50 намерени резултати

одобрен

Регистър на техническите парспорти на строежите

Регистър на техническите парспорти на строежите

община карнобат строежите техническите паспорти
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

върнати ново обсъждане община карнобат решения общинските съвети
одобрен
одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Карнобат

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Карнобат

община карнобат юридически лица нестопанска цел
одобрен

Регистър на гражданските дружества, в които участва Община Карнобат

Регистър на гражданските дружества, в които участва Община Карнобат

дружества община карнобат граждански
одобрен