52 намерени резултати

одобрен

Регистър на язовирите

карнобат община регистър язовири РМС 436/2017
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

заверените карнобат община паспорти сгради технически РМС 214/2016
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Община Карнобат няма издадени Разрешителни за заустване. Разрешенията за водовземане се съдържат в Регистър на разрешителни за водовземане, публикуван на Портала за отворени данни от Община Карнобат на 20.11.2017 г., съгласно Списък с набори от данни по приоритетни области, приет с РМС №436/2017 г.

водовземане заустване карнобат община РМС 435/2020
одобрен

Регистър на техническите парспорти на строежите

Регистър на техническите парспорти на строежите

карнобат община паспорти регистър строежи технически РМС 54/2019
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър за регистрация на кучета в Община Карнобат

домашни карнобат куче кучета община регистър регистрация РМС 436/2017
одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Карнобат

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Карнобат

община карнобат юридически лица нестопанска цел
 

Моля изчакайте