48 намерени резултати

одобрен

Регистър на общинската собственост

частна и публична общинска собственост

Никола Козлево община общинска регистър собственост РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

пубична и частна общинска собственост

Никола Козлево община общинска регистър собственост РМС 435/2017