одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Уникален идентификатор:  Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Описание:

Регистър на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в Община Разград към 31.03.2019г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Община Разград ЗПКОНПИ

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2019-04-02 10:23:55
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2019-04-02 10:26:27
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva