одобрен

Публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Уникален идентификатор:  Публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Описание:

Публичния регистър съдържа информация за процесите на приватизация и следприватизационен контрол осъществени от Община Разград след влизане в сила на ЗПСК, вписана в четири партиди:

Партида А: Дружества с държавно или общинско участие в капитала
Партида B: Обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1 ал.2, т.3 ЗПСК
Партида C: Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени преди влизането в сила на ЗПСК
Партида D: Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени след влизането в сила на ЗПСК

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

общинска собственост приватизация Община Разград

Версия: 5.2

  • Създаден на: 2019-03-14 10:54:37
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2019-03-19 11:30:10
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva