одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Уникален идентификатор:  Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без производни и сборни произведения (CC-BY-ND)

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2020-02-20 08:35:36
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-02-20 08:36:56
  • Последно променил: margarita_rangelova