одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Уникален идентификатор:  0536cc3d-6996-4560-ac19-92c31246fd8c

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3.1

  • Създаден на: 2019-03-01 13:23:46
  • Създаден от: rumyana_emanuilova
  • Последна промяна: 2019-03-01 13:27:48
  • Последно променил: rumyana_emanuilova