одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Уникален идентификатор:  427302d7-4b21-4043-b336-d2812db85738

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-06 14:06:42
  • Създаден от: rumyana_emanuilova
  • Последна промяна: 2019-03-06 14:11:11
  • Последно променил: rumyana_emanuilova