одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води

Уникален идентификатор:  43318d02-83f3-458f-aa8d-0b17acd703d2

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-01 10:18:34
  • Създаден от: rumyana_emanuilova
  • Последна промяна: 2019-03-01 10:20:23
  • Последно променил: rumyana_emanuilova