одобрен

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления по ЗУО

Уникален идентификатор:  63f3dd05-9d21-436c-97f2-aa4cee98c864

Описание:

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) по общини в обхвата на РИОСВ - Благоевград

Основна тема:  Околна среда

ЗУО РИОСВ - Благоевград обезпечения и отчисления

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-04-30 15:37:08
  • Създаден от: aleksandar_goshev
  • Последна промяна: 2019-04-30 15:38:47
  • Последно променил: aleksandar_goshev