одобрен

Акредитирани професионални направления по висши училища

Уникален идентификатор:  6b954810-9668-42ad-b8ef-ddb433646a69

Описание:

Справка за акредитирани професионални направления от НАОА по висши училища с разбивка по учебни години

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

професионални РМС 214/2016 акредитирани направления НАЦИД

Версия: 4.7

  • Създаден на: 2021-09-08 17:14:43
  • Създаден от: bikozhuharov
  • Последна промяна: 2022-04-20 19:49:46
  • Последно променил: vcankova
 

Моля изчакайте