одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Уникален идентификатор:  7c679aac-282d-4de7-8fee-58e8b4776f8a

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 16

Отговорник поддръжка: mrangelova@kazanlak.bg

Връзка с отговорник поддръжка: mrangelova@kazanlak.bg

  • Създаден на: 2019-04-17 12:43:59
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-07-10 10:16:58
  • Последно променил: margarita_rangelova