одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Уникален идентификатор:  83ed65b3-3488-47fc-96af-0bb7e2c5ff85

Описание:

Бюджет на Община Златарица, приет с Решение на ОбС, приложенията към него и отчет за изпълнението му. Актуална информация за бюджета може да бъде следена на адрес: http://www.zlataritsa.net/budget.html и за отчета на изпълнението му на адрес: http://www.zlataritsa.net/report2018.html

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Икономика и финанси

бюджет финанси

Версия: 9.2

Автор: Златка Коцилова

Връзка с автор: kocilova.zlatka@abv.bg

Отговорник поддръжка: stoeva.eu@gmail.com

Връзка с отговорник поддръжка: stoeva.eu@gmail.com

  • Създаден на: 2016-07-28 11:20:49
  • Създаден от: tanya_lazarova
  • Последна промяна: 2019-03-13 11:06:39
  • Последно променил: Stoeva