одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Уникален идентификатор:  83ed65b3-3488-47fc-96af-0bb7e2c5ff85

Описание:

Бюджет на Община Златарица, приет с Решение на ОбС, приложенията към него и отчет за изпълнението му. Актуална информация за бюджета и за отчета на изпълнението му, може да бъде следена на адрес: https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/activities/budget.and.financial.reports

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Региони, градове

бюджет златарица община регистър финанси РМС 214/2016

Версия: 9.7

Автор: Росица Бахарева

Връзка с автор: rositsa.bahareva@zlataritsa.bg

Отговорник поддръжка: yordanka.stoeva@zlataritsa.bg

Връзка с отговорник поддръжка: yordanka.stoeva@zlataritsa.bg

  • Създаден на: 2016-07-28 11:20:49
  • Създаден от: tanya_lazarova
  • Последна промяна: 2022-05-22 18:00:10
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте