одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Уникален идентификатор:  8ae8fcf6-1976-4c8d-ace8-238a8fbe2a79

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

РМС 436/2017

Версия: 11.2

  • Създаден на: 2019-04-17 10:17:55
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-10-13 12:31:26
  • Последно променил: bikozhuharov