одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на община Златарица

Уникален идентификатор:  9bb06525-3e3f-4126-9b3e-da8307a92cbe

Описание:

Към 13.07.2020 г. няма издадени от кмета на община Златарица разрешителните за водовземане и заустване.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.3

Автор: Нели Колева-Джунджурова

Отговорник поддръжка: stoeva.eu@gmail.com

Връзка с отговорник поддръжка: stoeva.eu@gmail.com

  • Създаден на: 2020-07-13 10:35:15
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-07-13 10:38:57
  • Последно променил: Stoeva
 

Моля изчакайте