одобрен

Акредитирани докторски програми по висши училища

Уникален идентификатор:  9cc869d4-4ff2-4d4e-95fa-5126b22b54f8

Описание:

Справка за акредитирани докторски програми от НАОА по висши училища с разбивка по учебни години

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

програми акредитирани НАЦИД докторски

Версия: 3.7

  • Създаден на: 2021-09-08 17:08:42
  • Създаден от: bikozhuharov
  • Последна промяна: 2022-04-20 19:51:16
  • Последно променил: vcankova
 

Моля изчакайте