одобрен

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН

Уникален идентификатор:  bb52e21b-ab5a-4afe-ae75-391f31730ea5

Описание:

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

екопак

Версия: 1

Автор: Петър Кръстев

Връзка с автор: admin@dvemogili.bg

Отговорник подръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник подръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2017-10-18 06:38:58
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 18:07:07
  • Последно променил: migrate_data