одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение в Община Мъглиж

Уникален идентификатор:  c7cb46b2-7d1a-4cc6-a84a-71a2acf9e148

Описание:

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение в Община Мъглиж

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 4.1

  • Създаден на: 2019-02-27 13:14:04
  • Създаден от: rumyana_emanuilova
  • Последна промяна: 2019-02-27 13:35:33
  • Последно променил: rumyana_emanuilova