одобрен

Брой на обучаваните студенти и докторанти

Уникален идентификатор:  cf123b38-ea9e-4023-bbdd-63be78a03a67

Описание:

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления с разбивка по учебни години

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

РМС 214/2016 брой студенти докторанти НАЦИД обучавани

Версия: 5

  • Създаден на: 2021-09-08 16:15:46
  • Създаден от: bikozhuharov
  • Последна промяна: 2021-09-27 14:45:38
  • Последно променил: d_todorova
 

Моля изчакайте