одобрен

44. Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Уникален идентификатор:  ddcf4d6b-7276-4519-bfc9-104706487c78

Описание:

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Версия: 1.4

  • Създаден на: 2019-02-12 15:04:19
  • Създаден от: veselin_zlatev
  • Последна промяна: 2019-03-19 15:14:00
  • Последно променил: veselin_zlatev