одобрен

Регистър на издадените от Община Златарица разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти

Уникален идентификатор:  e011481d-4445-41ea-b432-63f013af4e2d

Описание:

Регистър на издадените от Община Златарица разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Региони, градове

общинска собственост

Версия: 1

Автор: Нели Колева

Отговорник подръжка: sekretar_zl@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: sekretar_zl@abv.bg

  • Създаден на: 2018-03-02 11:56:47
  • Създаден от: tanya_lazarova
  • Последна промяна: 2018-11-12 10:11:35
  • Последно променил: migrate_data