одобрен

Регистрирани ППС - месец юни 2019

Уникален идентификатор:  e1cd5b30-2e07-4d6b-ab44-0a768b48c22c

Описание:

информация за регистрираните ППС в страната в периода от 01.01.2019 до 30.06.2019,
както и водените на отчет ППС към 01.07.2019 г. (всички регистрирани ППС към 01.07.2019 г.)

Основна тема:  Транспорт

Версия: 9.4

  • Създаден на: 2019-07-01 12:58:17
  • Последна промяна: 2019-07-01 13:37:42