одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Уникален идентификатор:  efdb346a-be7c-4fe1-9194-aaa86bea6e7b

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-04-17 12:40:48
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-04-17 12:41:53
  • Последно променил: margarita_rangelova