одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет на Община Златарица към 15.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  063ac6f5-347a-4f0b-90a9-ab2c36ce2d3d

Описание:

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет на Община Златарица към 15.03.2019 г.

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-15 14:14:59
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-03-15 14:16:23
  • Последно променил: Stoeva

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет на Община Златарица

№ по ред Второстепенни разпоредители с бюджети
I Функция "Образование" в т.ч.
Детски заведения
1 Директор на ДГ „Славейче„ гр. Златарица
2 Директор на ДГ „Пролет” с. Родина
3 Директор на ДГ „Слънце” с. Горско Ново село
4 Директор на ДГ „Детелина” с. Средно село
Училища /СУ, ОУ и гимназии/
5 Директор на ПГ по МСС „Никола Златарски” гр. Златарица
6 Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Златарица
7 Директор на ОУ „Васил Левски” с. Средно село
II Функция „Социално осигуряване и грижи”
8 Управител на Звено за социални услуги и други дейности
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте