одобрен

2016г.

Уникален идентификатор:  135cb393-e015-416f-9fcb-1d1a7c39f611

Описание:

регистрирани през 2016г.

ТСУ Община Разград Архитектура и градоустройство

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-15 15:31:05
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-14 13:09:15
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Номер

Дата

Кореспондент

Адрес на обекта

Описание на обекта

Технически паспорт №

0000003 04.01.2016 00:00:00 ГЮНАЙ ХАСАН АЛИШ гр.Разград, ул."Ст.Караджа" №9 А Преустройство и промяна предназначението на търговски обект на ул.Ст.Караджа №9 гр.Разград в магазин за дрехи и център за козметични и фризьорски услуги, ЗП-104.31кв.м. 61710.505.3177.12.2
103-29-109-1 07.01.2016 11:27:14 ГРИГОР ТИХОМИРОВ АДРИАНОВ гр.Разград, ул."Юмрукчал" №19 Вътрешно преустройство на самостоятелен обект във фризьорски салон, ЗП-22 кв.м. 61710.504.20.1.8
0000012 27.01.2016 15:49:54 БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД ГР.РАЗГРАД, БУЛ."АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ" № 68 Промяна на предназначението на част от производствена сграда в работен център-капсули и таблети, мощност за кортикостероидни перорални форми-участък 2, с пристрояване на стълбищна клетка ш товарна платформа 61710.503.6307.2.8
0000019 04.02.2016 16:06:23 МОМИНА ЧЕШМА ООД гр.Разград, площад "Момина чешма" № 1 Игрална зала за хазартни игри /промяна предназначението на бинго зала/ ЗП - 480 кв.м. 61710.505.578.1.5
0000023 08.02.2016 13:16:34 РУМЕН АНГЕЛОВ РУСАНОВ гр.Разград, бул.България №13, вх.А, ет.1 Вътрешно преустройство на апартамент №1 в амбулатория за индивидуална специализирана медицинска помощ 61710.505.554.1.1
0000025 10.02.2016 14:57:46 ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД гр.Разград, ул."Транспортна" №8 Търговски комплекс за авточасти /вънрешно преустройство с промяна на предназначението на част от сграда №22/ 61710.505.7225.1.1
0000026 10.02.2016 16:03:14 ПК ЕДИНСТВО гр.Разград, бул."Априлско въстание" № 25 Фризьорски салон /вътрешно преустройство на самост.обект с идентификатор 61710.505.588.7.47 61710.505.588.7.47
0000031 17.02.2016 09:54:44 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател гр.Разград, ул.Велес №4 Преустройство на съществуваща базова станция №4700 в GSM/UMTS базова станция, находяща се в сграда с идентификатор 61710.505.819, с административен адрес: гр.Разград, ул.Велес №4 61710.505.819.0.1
0000032 17.02.2016 15:52:49 СТАНИМИР МАРИНОВ СТОЯНОВ гр.Разград, ул."Г.С.Раковски" №6 Възстановяване на жилищна сграда - паметник на културата ЗП-138.60кв.м. и РЗП-260.90кв.м. 61710.502.1313.1.1
0000033 25.02.2016 11:50:16 ПОЛИГРАФ-ПАК ООД гр.Разград, ул."Перистър" №1 ПЕЧАТНИЦА /вътрешно преустройство и промяна предназначението на заварена сграда -столова/ ЗП-727.88кв.м. 61710.505.315.1.1
0000040 02.03.2016 17:21:14 АВТОКОНТРОЛ-Р ЕООД гр.Разград, ул."Конверсия" №5А Комплекс за диагностика и техническо обслужване на автомобили ЗП-295.10кв.м. 61710.505.7305.1.1
0000043 10.03.2016 14:31:25 БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД с.Пороище, местност БОАЗА Подобект на СИЕР "Вълчи дол": ГИС "Разград-Социалинвест" със ЗП-41.26 кв.м. и Ел.захранване 59416.0000.0057.001.001
0000044 11.03.2016 14:50:07 ЕТ "ПРЕСТО-3-АХМЕД САЛИ" гр.Разград, бул."България" №9 Преустройство на магазин за промишлени стоки в заведение за бързо обслужване /фаст - фууд/ ЗП-59.21кв.м. 61710.505.538.1.22
0000045 12.03.2016 10:16:47 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ с.Островче, ул.Юрий Гагарин №8 Двуетажна жилищна сграда ЗП-195кв.м., РЗП-323кв.м. 54420.0005.0114.001.001
0000046 12.03.2016 10:46:29 АСЯ СЕВДАЛИНОВА ГЮДЖЕНОВА гр.Разград, Ж.К.Орел, бл.27, вх.А ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПАРТЕРНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛИЩЕ ЗП-227.82 кв.м. 61710.504.71.1.99
0000049 16.03.2016 14:56:02 МИРАЖ-АВТО-КОМЕРС ЕООД с.Побит камък Ел.захранване външно на стопански сгради - подобекти МТТ 20/0.4КV, 63 КVА е Кабел НН 56890.0000.0098.000.001
0000050 16.03.2016 15:30:57 СС- КОНСУЛТ ЕООД гр.Разград, Ж.К.Орел бл.6 Многофамилна жилищна сграда 61710.504.121.1.1
0000051 16.03.2016 15:38:50 СС- КОНСУЛТ ЕООД гр.Разград, Ж.К.Орел бл.5 Многофамилна жилищна сграда 61710.504.102.1.1
0000054 21.03.2016 14:46:19 РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ ООД гр.Разград, Ж.К.Орел, Полиграфическа база Пристройка на един етаж към сграда за полиграфически услуги ЗП-114.00 кв.м. 61710.504.26.1.5
0000055 21.03.2016 15:40:43 РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ ООД гр.Разград, Ж.К.Орел, Полиграфическа база Сграда за полиграфически услуги и административни помещения, ЗП-582кв.м. и РЗП-1337кв.м. 61710.504.6380.1.1
0000059 24.03.2016 13:43:11 ГАЛЯ МИЧЕВА ЙОВЧЕВА гр.Разград, местост "Арменски лозя" Двуетажна жилищна сграда, ЗП-110.50кв.м.; РЗП-175.15кв.м. 61710.609.4668.1.1
0000064 30.03.2016 14:07:22 ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ гр.Разград, ул."Свети Климент" №3 Реконструкция и основен ремонт на съществуваща сграда, реализиране на жилищен етаж и запазване функциите като галерия на втори тавански етаж 61710.502.3621.6.1
0000065 31.03.2016 09:33:39 БТК ЕАД гр.Разград, местност "Кованлък" /Пчелина/ Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД - VN 4524 - Pchelina 61710.816.3.0.1
0000066 01.04.2016 14:20:27 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД гр.Разград, ул."Конверсия" Външно ел.захранване на комплекс за диагностика и техническо обслужване на автомобили 61710.505.7245.0.1
0000070 11.04.2016 11:41:29 ТОДОР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ 11.04.2016г. Жилищна сграда ЗП-94.80кв.м. /ремонт, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда/ 61710.502.1195.3.1
0000075 12.04.2016 16:02:30 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател с.Гецово, ул.Алабин № 3 Базова станция № 4941 на покрива на сграда с ид.18589.501.105.1 по плана на с.Гецово 18589.501.105.0.1
0000076 13.04.2016 14:21:31 ПЕТЯ ГОСПОДИНОВА КОЛЕВА гр.Разград, ул."Връх Свети Никола" № 19-А Пристройка към двуетажна еднофамилна жилищна сграда ЗП-9.17 кв.м. и РЗП-18.34 кв.м. 61710.504.3412.1.1
0000082 22.04.2016 15:23:05 ЕРАЙ САБРИЕВ РАМИСОВ гр.Разград, ул.Любен Каравелов №1 Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда - кафе-аперитив във фризьорски салон, ЗП-18.83кв.м. 61710.502.6400.3.23
0000087 04.05.2016 17:06:34 ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗАПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО гр.Разград, Източна промишлена зона, ул."Търговищко шосе" 0 61710.503.6394.6.1
0000094 18.05.2016 15:22:07 ЕТ Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ АСМП - ИП гр.Разград, ул."Паркова" №2 Амбулатория за специализирана медицинска помощ /АСМП-ИП/, ЗП-115кв.м., РЗП-214кв.м. 61710.502.1387.1.1
0000096 19.05.2016 10:47:58 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател с.Дряновец, местност "Полето" Базова станция №4684 23902.0000.0160.000.001
0000097 20.05.2016 10:08:03 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД гр.Разград, Ж.К.Орел Изместване на кабели НН от УПИ IV -23, УПИ VI- 638 и УПИ IX -19 до съществуваща шахта Ш-2 и касета ШК-4 61710.504.0000.000.001
0000101 30.05.2016 11:31:58 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД гр.Разград, Северна индустриална зона Реконструкукция на част от съществуваща сграда с ид.№ 61710.506.26.21 в помещение за изпарители 61710.506.25.109.1
0000102 30.05.2016 11:43:40 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател гр.Разград, местност "Бакшиш-Р" Оптична свързаност на базова станция № 4736М7 към оптичен ринг на "Теленор България" ЕАД 61710.104.52.0.1
0000103 30.05.2016 11:52:16 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД гр.Разград, местност "Куртлуджа" Преустройство на автоматична газорегулираща станция /АГРС/ 61710.11.186.1.1
0000105 31.05.2016 09:32:51 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател гр.Разград, местност "Голям Каркъм" Базова станция № 4556 в поземлен имот с ИД 61710.36.261, м."Голям Каркъм" 61710.36.261.0.1
0000107 01.06.2016 11:42:16 ГРАНЕКС БЪЛГАРИЯ ООД гр.Разград, Източна промишлена зона Преустройство на склад в авторемонтна работилница, пристройка за санитарни обслужващи помещения към нея и пристройка за котелно 61710.503.6341.1.1
0000108 01.06.2016 14:01:23 КАЛИВА ИВ ООД гр.Разград, ул."Данаил Дечев" №8 Преустройство на жилище в студио за здраве, красота и релакс, ЗП-130.70кв.м. 61710.502.6379.3.2
0000109 01.06.2016 15:20:49 АТАНАСКА ПЕТРОВА АНАСТАСОВА гр.Разград, Ж.К.Освобождение №8 МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ФРИЗЬОРСКИ САЛОН /разделяне на съществуващ магазин за промишлени стоки/ застроена площ магазин - 71.00 кв.м. застроена площ фризьорски салон - 37.07 кв.м. 61710.502.6371.13.37
0000110 07.06.2016 09:46:54 СТИЛ - ЕА ЕООД гр.Разград, ул."Осъм" №30 Вътрешно преустройство с промяна на предназначението на самостоятелен обект във фитнес-зала с бар- спортен център ЗП-306кв.м.+178кв.м. в сутерен 61710.502.6373.1.56
0000111 07.06.2016 10:34:48 РУМЕН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ гр.Разград, ул."Васил Левски" № 4 Вътрешно преустройство с промяна предназначението в банков офис, ЗП-139 кв.м. 61710.502.6186.7.26
0000112 08.06.2016 13:19:47 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, бул."Бели Лом" № 37А СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 61710.505.7253.1.1
0000115 14.06.2016 16:35:05 ЛЮДМИЛ ВЪРБАНОВ СПАСОВ гр.Разград, ул.Никола Пенев №30 МАЛЪК ОБЕКТ ЗА ДЕСТИЛАЦИЯ /КАЗАН ЗА РАКИЯ/ /промяна предназначението на работилница за безалкохолни напитки и малка фурна/- I етап 61710.504.6341.1.1
0000123 29.06.2016 17:11:34 САВ - РАЗГРАД ООД гр.Разград, ул."Перистър" Склад за строителни материали и метална дограма ЗП-302.16 кв.м. и РЗП - 359.80 кв.м. 61710.505.7157.1.1
0000124 01.07.2016 09:37:49 НЕВЗАТ ЮСУФОВ ЮСУФОВ гр.Разград, ул.Марица №2 Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в бръснаро-фризьорски салон ЗП-14.78кв.м. 61710.505.1899.1.7
0000126 04.07.2016 10:48:51 "НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ" ЕООД землища на с.Топчии и с.Раковски с отклонение за гр.Сеново ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ в землищата на с.Топчии и с.Раковски с отклонение на междугарие Сеново-Просторно за гр.Сеновообща дължина на трасето 10228 м.л. 72850.0000.0000.000.001
0000132 13.07.2016 11:08:01 ПГИ ПО ИКОНОМИКА РОБЕР ШУМАН-РАЗГРАД гр.Разград, ул."Камчия" №1 Физкултурен салон ва професионална гимназия по икономика "Робер Шуман" Разград 61710.502.6339.6.1
0000133 13.07.2016 11:29:41 ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД гр.Разград, по ул.Б.Йончев №29,31; ул.Момчил войвода, ул.Бабуна, ул.Жеравна, ул.Дондуков, ж.к.Освобождение бл.69, ул.Г.Кръстевич и с.Липник-ул.Н.Вапцаров №35,37, Газификация на гр.Разград - разпределителни газопроводии газопроводни отклонения до консуматори по опис, сигнатура Рз-01-А20/2 61710.0000.0000.000.000.001
0000134 14.07.2016 14:37:45 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД гр.Разград, Северна индустриална зона Вътрешно преустройство с промяна предназначението на базова събирателна станция на GSM оператор в архив - хранилище ЗП-152 кв.м. 61710.506.26.5.1
0000135 14.07.2016 15:55:38 ПТГ ШАНДОР ПЕТЬОФИ ГР.РАЗГРАД гр.Разград, ул."Илия Петров" №1 Физкултурен салон и аула към ПТГ "Шандьор Петьофи" 61710.502.6366.4.1
0000136 14.07.2016 16:15:40 КЕМ ПЛАСТ ЕООД гр.Разград, Западна промишлена зона Склад за стъкла и стъкларска работилница ЗП-908.50кв.м. 61710.501.229.10.1
0000139 19.07.2016 15:49:08 АМАРНИКС ЕООД гр. Разград, местност Обзор РАЗДЕЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАЗАНЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ НА ТРИ НЕЗАВИСИМИ ОБЕКТА С КАПАЦИТЕТ НА ВСЕКИ ДО 500 ЛИТРА 61710.612.2340.2/19.07.2016 г.
103-29-10239-1 19.07.2016 15:53:27 АМАРНИКС ЕООД 0 0 0
0000146 04.08.2016 17:36:12 НЕНКО ЕООД гр.Разград, бул."България" №11 Преустройство и промяна предназначението на кафе-еспресо в магазин за промишлени стоки ЗП - 124.64 кв.м. 61710.505.539.1.40
0000150 09.08.2016 15:52:21 БРАТЯ ГАНЧЕВИ ООД гр.Разград, ул."Кентавър" №3 Сервиз за хладилна, климатична и битова техника 61710.503.6351.1.1
0000151 10.08.2016 16:50:23 "КАРТООН ТУРИЗЪМ" ООД гр.Разград, ул."Жеравна" №15 Реконструкция и основно обновяване на партер и пет хотелски етажа от I до V етаж на съществуващ хотел 61710.505.940.6.5
0000163 22.08.2016 15:09:40 ТЮРКЯН РЕМЗИ ИСМАИЛОВА гр.Разград, бул."България" № 34 Промяна предназначението на самостоятелен обект - жилище /апартамент/ в офис ЗП-71.31км.м. 61710.505.524.2.21
0000166 01.09.2016 15:58:30 ДЕЯН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ гр.Разград, ул."Илинденско въстание" №19 Два гаража за бусове ЗП-156 кв.м. 61710.505.123.2.1
0000169 09.09.2016 14:50:04 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, бул."Бели Лом" № 37А Подмяна на два броя асансьорни уредби в сградата на Община Разград с нови 61710.505.7253.1.1
0000171 12.09.2016 14:03:19 АВТОТЕСТ ООД гр.Разград, ул."Пегас" №1 Пункт за периодични технически прегледи на автомобили с три броя тестови линии и площадка с размери 10/25м за прегледи и проверка на ПС по ADR 61710.503.6370.1.1
0000176 21.09.2016 11:59:59 ЕМИЛИЯ ЕНЧЕВА БИЛЯНОВА УЛ.ОСЪМ №10 А, ЕТ.3 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ЖИЛИЩЕ 61710.502.1681.5.8/21.09.2016Г.
0000186 11.10.2016 09:40:14 ЕТ "КАМИ-97- ИЛИЯНА АНГЕЛОВА" гр.Разград, ул."Свети Климент" № 73Б АВТОМИВКА със ЗП - 240 кв.м. 61710.502.7191.1.1
0000190 14.10.2016 09:25:29 СЕМПЕ - 2 ООД гр.Разград, местност "Хендем" Силозно стопанство в поземлен имот 61710.522.222 - трети етап 61710.522.222.0.21
0000191 14.10.2016 09:33:59 СЕМПЕ - 2 ООД гр.Разград, местност "Хендем" Силозно стопанство - обобщен паспорт /Подобекти: Силози за зърно - 8 бр., приемна шахта и навес - 2 бр., елеваторна шахта, тунел и елеваторна кула - 2бр., силози за влажно зърно - 3бр., буферни силози - за товарене на автомобили-3бр., електронен автомоби 61710.522.222.0.0
0000198 21.10.2016 16:16:31 ЦВЕТАН СТОЯНОВ ЦАНКОВ гр.Разград, ул."Кракра" № 6 А Жилищна сграда с гараж, ЗП-121.08 кв.м. и РЗП - 339.94кв.м. 61710.505.7191.1.1
0000201 26.10.2016 09:24:24 ЕТ МИДИЯ - МИЛЕН АНГЕЛОВ гр.Разград, ул."Хан Кубрат" №1 Разширение на съществуващ магазин за хранителни и промишлени стоки с приобщаване на съществуващ магазин за промишлени стоки - ЗП - 104.14 кв.м. 61710.505.5253.1.19
0000206 04.11.2016 13:59:15 ИБРАХИМ ХАЛИЛОВ ИНОВ с.Побит камък, ул."Трети март" №62А Промяна предназначението на фурна в работилница за безалкохолни напитки ЗП - 230 кв.м. 56890.0023.0837.001.001
0000211 16.11.2016 13:56:46 СЕРГЕЙ РОСЕНОВ СТАНЧЕВ гр.Разград, ул."Васил Левски" № 32 Промяна предназначението на съществуваща постройка в павилион за закуски ЗП - 21 кв.м. 61710.502.696.4.1
0000222 29.11.2016 11:40:44 МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МИНЧЕВ гр.Разград, ул."Стамболийски" № 37 Едноетажна жилищна сграда със ЗП-98.75кв.м. 61710.505.130.1
0000227 02.12.2016 10:15:33 ВАСИЛ МАРКОВ ФРЕНКЕВ гр.Разград, бул."Княз Борис" № 50, ет.5 Преустройство и промяна на предназначението на съществуващи тавански помещения в самостоятелно жилище в жилищна сграда ЗП-154кв.м. 61710.502.1468.4.7
0000228 02.12.2016 16:20:09 АГРО ЛЕНД-РАЗГРАД ЕООД гр.Разград, ул."Транспортна" № 1 Магазин за промешлени стоки ЗП-110кв.м. 61710.505.7236.1.1
0000230 05.12.2016 17:31:20 НИКИ-2001 ЕООД гр.Разград, Гарова промишлена зона Склад за бяла техника ЗП-1032кв.м. 61710.506.82.1.1
0000232 07.12.2016 11:44:48 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, ул."Гео Милев" №1 Съществуваща сграда на ЦДГ "Незабравка" гр.Разград, ул."Гео Милев" №1 61710.504.3373.1.1
0000233 07.12.2016 11:56:51 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, ул."Ангел Кънчев" №18 Съществуваща сграда на ЦДГ № 3 "Приказка" гр.Разград, ул."Ангел Кънчев" №18 61710.502.4738.1.1
0000234 07.12.2016 14:31:51 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, ул."Камчия" №1 Съществуваща сграда на ЦДГ № 6 "Шестте ястребинчета" гр.Разград, ул."Камчия" №1 61710.502.6338.1.1
0000235 07.12.2016 16:56:31 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, ул."Марица" №33 Съществуваща сгрда на ЦДГ №12 "Зорница" гр.Разград, ул."Марица" №33 61710.504.3373.1.1
0000236 07.12.2016 16:56:32 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград ул."Дунав" №30 Съществуваща сграда на ЦДГ №4 "Митко Палаузов" гр.Разград ул."Дунав" №30 61710.502.6377.1.1
0000237 07.12.2016 16:56:33 СД МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ И С-ИЕ с.Киченица,ул."Кирил и Методий" №64 Склад за съхранение на яйца с обособен склад за спомагателни материали /пристройка към съществуващ склад/ ЗП-482 кв.м. 37109.0000.0061.002.001
0000238 07.12.2016 16:56:35 ХРИСТО ИВАНОВ ВИДИНОВ гр.Разград, ул."Янтра"№ 30 Жилищна сграда ЗП-127.90кв.м. и Гараж ЗП-31.90кв.м. 61710.502.399.4.1
0000239 12.12.2016 13:42:25 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД гр.Разград, Северна индустриална зона Склад за палети от навесен тип ЗП-99кв.м. 61710.506.26.111.1
0000240 12.12.2016 16:46:41 ПРИМА - М ЕООД гр.Разград, ул.Прометей №5 Автомивка ЗП-63.92 кв.м. 61710.503.6359.2.1
0000242 13.12.2016 10:09:49 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД гр.Разград, ул."Скобелев" и ул."Бузлуджа" Реконструкция на съществуваща мрежа НН между стълбове №10 по ул."Генерал Скобелев" и №9 по ул."Бузлуджа" гр.Разград 61710.504.3476.0.1
0000246 23.12.2016 00:00:00 СТРОЙИНВЕСТ-РАЗГРАД ЕООД УЛ. СЕВЕРЕН БУЛЕВАРД №4,БЛ.№3,ВХ.1 И ВХ.2,ЕТ.6 ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АТЕЛИЕТА В БЛ.3 ОТ ПЕТЕТАЖЕН ЖИЛ. КОМПЛЕКС В АПАРТАМЕНТИ 61710.502.6365.1.61/28.12.2016г.
0000245 28.12.2016 09:48:59 ГРИЙНБЪРН ЕООД БУЛ. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №68 Г КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 KV ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ЖР СТЪЛБ №18В ПИ 61710.6382/ НА ЕП 20 KV "БУЗЛУДЖА" ОТ П/СТ " АБРИТУС "ДО НОВ БКТП 800 KV А ,20/0,4KV И НОВ БКТР 800 KV А, 20/0,4KV , ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОПЛЛИННА ЕНЕРГИЯ 61710.503.6334.0.1