одобрен

2019г.

Уникален идентификатор:  16c92bf7-ed33-4af8-a4e2-ced211b8bbda

Описание:

регистрирани през 2019г.

ТСУ Община Разград Архитектура и градоустройство

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-14 13:09:39
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-14 13:09:39
Няма информация за показване