одобрен

2019г.

Уникален идентификатор:  16c92bf7-ed33-4af8-a4e2-ced211b8bbda

Описание:

регистрирани през 2019г.

ТСУ Община Разград Архитектура и градоустройство

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-14 13:09:39
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-14 13:09:39

Номер

Дата на Регистрация

Кореспондент (1-ви)

Нас.Място

Относно

02467.0000.0065.0.1 28.6.2019 г. 15:58:25 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж: ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ №2 В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ 000065 С. БАЛКАНСКИ С ПОДОБЕКТИ МКРУ 20 KV : КАБЕЛ 20 KV С ДЪЛЖИНА 1058 М. МТТ 63 KVA, 20 /0,4 KV " в местност "ЯЛИЯ ПОД СЕЛО", землище на с.Балкански, община Разград, Разрешение за строеж № РС-160 от 23.11.2018г., възложител Община Разград, изготвил техн.паспорт "Проекто-строй контрол 99" ООД гр.Разград - консултант
18589.501.142.1.1 17.4.2019 г. 15:18:51 ч. МАГДАЛЕНА ГАНЧЕВА ГАНЧЕВА ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ С РП №212 ОТ 12.07.1996 Г. / В ЖИЛИЩЕ /БЕЗ СМР / ЗП - 60.37 кв.м., находящ се в С. ГЕЦОВО, УЛ. БЕЛИ ЛОМ №52, , възложител Магдалена Ганчева Ганчева, Разрешениеза строеж № 30/05.04.2017г., изготвил техн.паспорт - техн.Пепа Георгиева Василева - техн.ръководител
18589.501.279.5 3.12.2019 г. 16:08:44 ч. СВЕТЛИН ИВАНОВ СТАНЧЕВ ГР.РАЗГРАД Технически пааспорт за строеж :"РАБОТИЛНИЦА ЗА АВТО-ДИАГНОСТИЧНИ УСЛУГИ?" С., ГЕЦОВО, УЛ. БЕЛИ ЛОМ №9, възложител-СВЕТЛИН ИВАНОВ СТАНЧЕВ, гр.РАЗГРАД, „БУЛ.„БЕЛИ ЛОМ №55 ВХ.А, ЕТ.6 АП.18, разрешение за строеж №РС-69 ОТ 19.06.2019Г. изготвил техн.паспорт-ПЕПА ВАСИЛЕВА -ТЕХН.РЪКОВОДИТЕЛ
18589.501.626.1.1 20.8.2019 г. 15:39:01 ч. ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА С. ГЕЦОВО Технически паспорт за строеж "ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА," ЗП-101 кв.м.+21 кв.м.веранда, с.Гецово, УПИ XVIII-627 , кв.59, възложител Гергана Василева Василева и Димко Цонев Велчев, разрешение за строеж №106 ОТ 15.05.2012г., изготвил техн.паспорт - техн.Пепа Георгиева Василева - техн.ръъководител
18589.501.828.1.1 18.10.2019 г. 15:51:40 ч. ПАВЛИНА МИНЕВА РУСЕВА ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА", С. ГЕЦОВО, УЛ. ГЕОРГИ КИРКОВ №27, КВ. 48, ИМОТ - 828, УПИ - X , РС №РС-47 от 03.04.2019г., ЗП - 84 кв.м., възложител Павлина Минева Русева, изготвил техн.паспорт - техн.Пепа Василева - техн.ръководител
23902.0019.0165.1.1 15.7.2019 г. 16:49:19 ч. ЕТ БОНИХАРД-БОЯНКА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "ДВА БРОЯ ГАРАЖИ ", С. ДРЯНОВЕЦ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ №2, КВ. 19, ИМОТ - 165, УПИ - VI-165 , възложител ЕТ "Бонихард-Боянка Пенчева Иванова" Разрешение за строеж № 19 от 19.02.2018г., изготвил техн.паспорт - техн.Милен Киров Енчев - техн.ръководител
23902.0069.0657.1.1 22.10.2019 г. 13:56:20 ч. АГРОХИМКОНСУЛТ - 3 ООД ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж: "Навес за гариране на селскостопанска техника" ЗП - 432 кв.м.,, УПИ III657 от кв.69, с.Дряновец , възложител "Агрохимконсулт-3" ООД , РС № 152 от 22.12.2015г., изготвил техн.паспорт - техн.Абти Ибрахимов Салимов - техн.ръководител към "Енергомонтаж-РР" АД
24829.0023.0294.1.1 9.1.2019 г. 13:37:27 ч. БЕРКАЙ-2010 ЕООД С. ДЯНКОВО Технически паспорт за строеж "КРАВЕФЕРМА С КАПАЦИТЕТ 100 БР. СКОТОМЕСТА" PM - 1706 кв.м. и силажни ями - 1404 кв.м. , находящ се в ПИ №023294, местност "Пунарлък" землище на с.Дянково, Разрешение за строеж № 157 от 04.12.2017г., възложител "Беркай-2010" ЕООД с.Дянково, изготвил техн.паспорт: инж.Борислав Ивов Бориславов - техн.ръководител към "Антора" ЕАД гр.Шумен
24829.0034.1360.0.1 12.12.2019 г. 14:39:33 ч. БТК ЕАД гр. София Технически паоспорт за строеж: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ППС ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА БТК ЕАД" С. ДЯНКОВО, КВ. 34, ИМОТ - 1360, УПИ - II, възложител: Метал амбалаж" ООД с.Дянково-собственик на имота и БТК ЕАД-собственик на съоръжението, разрешение за строеж № РС-77/07.06.2019г., изготвил техн.паспорт :"Дарис" ООД - консултант
24829.0075.0047.1.1 14.5.2019 г. 15:21:17 ч. НЕРМИН БАСРИЕВА ОСМАН С. ДЯНКОВО Технически паспорт за строеж: "ПРИСТРОЙКА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С ИЗПОЛЗВАЕМО ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТРО КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА", с ДЯНКОВО, ул. ВЕНЕЛИН №13,, кв. 75, ПИ - 47, парцел II-47, възложител Нермин Басриева Осман, с.Дянково, ул.Венелин № 13,, Разрешение за строеж № РС-154 от 16.11.2018г., изготвил техн.паспорт - инж.Светлана Божанова Христова - техн.ръководител
24829.0098.0288.0.1 26.11.2019 г. 15:35:56 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж "СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КУХНЯ, СКЛАД И КОМПЛЕКС ЗА РАДОСТНИ РИТУАЛИ" с.Дянково ул.Ивайло №15, адрес на строежа: от "ТП1 Дянково" до УПИ I288, кв.98, РС № РС-71 от 29.05.2019г., възложител "Електроразпределение Север" АД, изготвил техн.паспорт - "Маклер-96" ЕООД гр.Русе - консултант
24829.0098.0288.1.1 15.10.2019 г. 11:14:15 ч. ЕЛИТИС - М ЕООД С. ДЯНКОВО Технически паспорт за строеж "ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КУХНЯ И СКЛАД И КОМПЛЕКС ЗА РАДОСТНИ РИТУАЛИ В С. ДЯНКОВО", ЗП-пр.-276 кв.м., ЗП ново- 987кв.м. Обща ЗП - 1263 кв.м., възложител "Елитис - М" ЕООД с.Дянково, Разрешение за строеж № РС-99/10.08.2018.г., изготвил техн.паспорт - "Сънрайз" ООД гр.Разград - консултант
24829.0129.1470.1.1 29.10.2019 г. 13:26:50 ч. СТИЛ - ЕА ЕООД ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж " ПРИСТРОЙКИ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА МАНДРА ЗА КАШКАВАЛ - УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ОТ 5 ТОНА НА 10 ТОНА ПРЕРАБОТЕНО МЛЯКО НА ДЕН" ЗП притройки - 356.64 кв.м. и обща ЗП - 1039.41 кв.м. - С. ДЯНКОВО, УПИ III1470, кв.129, възложител "СТИЛ-ЕА" , Разрешение за строеж № РС-102 от 26.07.2019г., изготвил техн.паспорт - "Сънрайз" ООД - консултант
24829.0203.0294.0.1 9.1.2019 г. 11:26:09 ч. БЕРКАЙ-2010 ЕООД С. ДЯНКОВО Технически паспорт за строеж "СВО ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПИ №0203294 ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ - L - 594 М ПРЕЗ ПИ 0 №000335: 000170: и 000171 в местност "ПУНАРЛЪК" ЗЕМЛИЩЕ С ДЯНКОВО, възложител "Беркай-2010" ЕООД, Разрешение за строеж № 122/11.10.2017г. изготвил техн.паспорт - техн.Борислав Бориславов - техн.ръководител към "Антора" ЕАД гр.Разград
37109.0000.0058.1.1 22.1.2019 г. 15:35:15 ч. ДЕНИМАЛ ООД С. ЛЪВИНО технически паспорт за строеж "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ ХАЛЕ №1" , находящ се в с.Киченица, местност Коджа меше, имот №000058, възложител "ДЕНИМАЛ" ООД с.Лъвино, община Исперих, област Разград, ул."Странджа" №9, Разрешение за строеж № 138/03.12.2014, Заповед -5 № 138.1/05.05.2015г по чл.154, ал.5 от ЗУТ . и Заповед № 138.2/27.03.2018г.за вписване на нов титуляр, изготвил техническия паспорт - тех.Едуард Светозаров Тодоров, техн.ръководител към "ВЕБАКОМ ПРО" ООД гр.София
37109.0000.0058.2.1 5.4.2019 г. 11:23:42 ч. ДЕНИМАЛ ООД С. ЛЪВИНО Технически паспорт за строеж "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ ХАЛЕ №2, от Птицеферма в имот № 000058 от землището на с.Киченица, местност "КОДЖА МЕШЕ", със ЗП съществуващо хале -2045кв.м. и ЗП пристройки - 505 кв.м. Обща ЗП 2550 кв.м., възложител "Денимал" ООД с.Лъвино, представлявано от Едуард Тодоров, Разрешение за строеж № РС-178/27.12.2018г., изготвил техн.паспорт - техн.Едуард Тодоров - техн.ръкводител към Вебаком ПРО" ООД гр.София
37109.0000.0058.3.1 5.4.2019 г. 13:41:19 ч. ДЕНИМАЛ ООД С. ЛЪВИНО Технически паспорт за строеж " РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ ХАЛЕ №3 от ПТИЦЕФЕРМА в имот № 000058 от землището на с.Киченица, местност "Коджа меше", възложител "Денимал" ООД с.Лъвино, представлявано от Едуард Тодоров, Разрешение за строеж № РС-179 от 27.12.2018г., ЗП същ.хале 2049кв.м., ЗП пристройки 1215кв.м., обща ЗП-3264кв.м., изготвил техн.паспорт - техн.Едуард Тодоров- техн.ръководител към "Вебаком ПРО" гр.София
37109.0042.0340.1.1 24.4.2019 г. 15:20:24 ч. РАШИД АХМЕДОВ ЮМЕРОВ КИЧЕНИЦА Технически паспорт за строеж: "СМЕСЕН МАГАЗИН-ЗП-169,83 КВ.М. - I етап от строеж: СМЕСЕН МАГАЗИН И АВТОРАБОТИЛНИЦА С АВТОМИВКА, находящ се в с.Киченица, парцел V-340, кв.42, ул."Кирил и Методий" №2, възложител Рашид Ахмедов Юмеров,, изготвил техн.паспорт - техн.Лютфи Мехмедов Салиев
43760.0096.0010.1.1 24.10.2019 г. 13:56:54 ч. ГЕРГИН АЛИПИЕВ АЛИПИЕВ С. ЛИПНИК Технически паспорт за строеж "ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА", С. ЛИПНИК, УЛ. ПИРИН №2, КВ. 10, ИМОТ - 96, УПИ- IX, , с адрес с.Липник, ул.Пирин №2, възложител Гергин Алипиев Алипиев, Разрешение за строеж № 231 от 14.11.2012г., изготвил техн.паспорт - техн.Пепа Георгиева Василева - техн.ръководител
43760.0100.0075.0.1 25.4.2019 г. 10:18:41 ч. ПИЛКО ЕООД Разград ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ "БКТП 20/0.4kV 1х800 kVA и кабели 20kV", находящ се в с.ЛИПНИК, ПИ № 100075 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛИПНИК С ЕКАТТЕ 43760, възложител "Пилко" ЕООД гр.Разград, Разрешение за строеж № 110/21.09.2017г., изготвил техн.паспорт "Ареа проект" ЕООД гр.Разград - консултант
43760.0100.0075.1.1 25.4.2019 г. 13:35:48 ч. ПИЛКО ЕООД Разград Технически паспорт за строеж: ИЗГРАЖДА НЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ЛЮПИЛНЯ ЗП-3480 КВ.М. + 20КВ.М. СЪОРЪЖЕНИЯ И РЗП 3500 КВ.М. ИМОТ № 100075 ПО ПЛАНА НА СТОПАНСКИ ДВОР В С. ЛИПНИК, възложител "Пилко" ЕООД гр.Разград, Индустриална гарова зона, Разрешение за строеж № 111 от 21.09.2017г., изготвил техн.паспорт- техн.Марин Енчев Енчев - техн.ръководител към "ДЕ" ООД гр.Варна
49093.0000.0178.0.1 30.10.2019 г. 10:31:00 ч. БТК ЕАД гр. София Технически паспорт за строеж: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА БТК ЕАД" находящ се в ПИ 000178, М.ЯСАЦИ-СТАРИ-ВГ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МОРТАГОНОВО, ОБЩИНА РАЗГРАД, възложител "БТК" ЕАД гр.София, Разрешение за строеж № РС-62 от 22.05.2019г., изготвил техн.паспорт "ДАРИС" ООД гр.София консултант
54105.0094.0205.0.1 18.1.2019 г. 15:50:38 ч. РЕКАР ООД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж: ОБОСОБЯВАНЕ НА ОТДЕЛЕН ВХОД /ПЪТНА ВРЪЗКА/ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗСТАНЦИЯ С. ОСЕНЕЦ на път 1-2 "Русе-Разград-Шумен" при км 59+235 ляво" , адрес на строежа: с.Осенец, ул."Девети септември" № 2А, възложител "Рекар" ООД с.Аксаково, съставил техн.паспорт - Ареа проект ЕООД гр.Разград - консултант ,
56890.0000.0078.0.1 28.3.2019 г. 14:13:03 ч. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД гр. София Технически паспорт за строеж:: БАЗОВА СТАНЦИЯ №4842 В ПИ: 000078, землище на с. ПОБИТ КАМЪК, местност "Дъбравата", възложител ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД гр.София, Разрешение за строеж № 138/02.11.2017г., изготвил техн.паспорт - "Телеконтрол 99" ЕООД гр.София - консултант
56890.0057.0149.1.12 21.3.2019 г. 14:33:02 ч. ЙОРДАН СТАНЧЕВ ТОМОВ Разград Технически паспорт за строеж : ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с. ПОБИТ КАМЪК, кв.57, парцел IV-149, ул.Етър № 6, възложител Йордан Станчев Томов, Разрешение за строеж №60/09.06.2016Г., изготвил техн.паспрот - техн.Пепа Георгиева Василева
59416.0029.0621.1.1 20.6.2019 г. 15:20:10 ч. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ Разград Технически паспорт на строеж:ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА , ЗП- 80кв.м. и РЗП-147.50 КВ.М.В УПИ IX-621, КВ.29 ПО ПЛАНА НА С.ПОРОИЩЕ, адрес:с.Пороище ул.Батак №9, РС № 51 от 27.04.2016г., ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, изготвил техн.паспорт - техн. ПЕНКА ЛАЗАРОВА - техн.ръководител
61385.0019.0188.1.1 19.8.2019 г. 15:46:22 ч. НУРГИН НЕДЖМИДИНОВ ФЕВЗИЕВ С. РАДИНГРАД Технически паспорт за строеж "ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с. РАДИНГРАД, ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ №5, поземлен имот , VIII-188 от кв.19 по плана на с.Радинграз, Разрешение за строеж №12 от 06.02.2018г.възложител Нургин Неджмидинов Февзиев, изготвил техн.паспорт -техн.Цоньо Христов Цонев - техн.ръководител
61710. 502.1430.2.2 16.12.2019 г. 13:26:27 ч. АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АВРАМОВ ГР. РАЗГРАД ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА В СМЕСЕН МАГАЗИН, УПИ IV 1430 кв.28, идентификатор по КК 61710.502.1430.2.2 , ГР. РАЗГРАД, УЛ."П №АРКОВА" №31, ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АВРАМОВ И ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА, ИЗГОТВИЛ ТЕХН.ПАСПОРТ: ТЕХН.ЛЮБОМИР ВЕСЕЛИНОВ БОЗАДЖИЕВ - ТЕХН.РЪКОВОДИТЕЛ
61710.0.0.0.1 31.5.2019 г. 16:14:42 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МРЕЖА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ НА ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ"СЛЕДСТВИЕ" - ГР.РАЗГРАД,Кабел НН от РК 4 на бул.Бели Лом до стълб №1, Кабел НН от ТР "Следствие" по бул.България, ул.Връх Свети Никола и бул.Бели Лом, с дължина на трасето 407м, възложител "Електроразпределение Север" АД, РС № 119 от 29.09.2017г., изготвил техн.паспорт "МАКЛЕР-96" ЕООД гр.Русе- консултант
61710.53.9.0.1 15.10.2019 г. 10:18:17 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж "ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ 20 KV И МТТ 20/ 0,4 KVA ЗА ПИ С ИД. 61710.53.9 ГР. РАЗГРАД, М. АЛЧАКА , УЛ. СВИЩОВ №5, ПО КК ПОЗ. ИМОТ С ИД. 61710.53.9, възложител Електроразпределение север" АД гр.Варна, Разрешение за строеж № РС-161 от 23.11.2018г., изготвил техн.паспорт "Проекто-строй контрол 99" ООД гр.Разград - консултант
61710.501.349.0.1 2.5.2019 г. 15:31:01 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж: " ПОДМЯНА НА ЕК 20кV ОТ ТП ДУНАВ /съединителна муфа -Т.А/ до ТП ДЕЦ гр.РАЗГРАД С ДЪЛЖИНА 163м, адрес на строежа: гр.Разград, по трасе между "П "Дунав" /съединителна муфа - Т.А/ в УПИ за ЖК , кв.4 до ТП "ДЕЦ" в УПИ V40 в кв.10, възложител "Електроразпределение Север" АД, Разрешение за строеж № РС-113/12.09.2018г., изготвил техн.паспорт - "Маклер-96" ЕООД гр.Русе - консултант
61710.501.502.0.1 21.8.2019 г. 16:08:12 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт са строеж " СГРАДНО КАБЕЛНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "КВАРЦ" ЗА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61710.501.33.1 В КВ.12" с дължина 104.50 м.л., възложител "Електроразпределение север" АД гр.Варна, РС № РС-24 от 28.02.2019г., изготвил техн.паспорт "Маклер-96" ЕООД гр.Русе-консултант 087309371
61710.501.603.0.1 2.9.2019 г. 16:11:48 ч. МУСИ-2008 ЕООД ГР. ТЪРГОВИЩЕ Технически паспорт за строеж " Метален навес в складова площадка за строителни материали ЗП-991.86 кв.м., находящ се в гр.Разград, ул.Добруджа, парцел XV20, имот 603, кв.12 по плана на гр.Разград, възложител "Муси-2008" ЕООД, изготвил техн.паспорт - техн.Емин Хасан Емин - техн.ръководители
61710.501.657.1.1 1.10.2019 г. 15:13:08 ч. ДЖУНЕЙТ МЕХМЕД ХЪЛМИ Разград Технически паспорт за строеж:ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В АВТОСЕРВИЗ, ЗП-131 св.м., РЗП-146 кв.м., находящ се в гр.Разград, западна промишлена зона, УПИ III-657, кв.15, възложитеб Джунейт Мехмед Хълми, с.Веселина община Лозница, изготвил техн.паспорт:- техн.Димо ?Стефанов Йорданов - техн.ръководител към "Петстрой" ЕООД гр.Разград
61710.501.658.40.1 24.4.2019 г. 10:38:31 ч. РОКА СО ООД Разград Технически паспорт за строеж: ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА БАЗА НА РОКА СО ООД ГР. РАЗГРАД, Подобект 1: СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНИ И НАСИПНИ ПРОДУКТИ № 2, ЗП - 1260 кв.м., , адрес: гр.Разград, ул.Черна №1, възложител "Рока СО" ООД, РС № РС-78 от 29.06.2018г., изготвил техн.паспорт "Проекто-строй контрол 99" ООД - консултант
61710.501.658.41.1 24.4.2019 г. 11:21:58 ч. РОКА СО ООД Разград Технически паспорт за строеж: ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА БАЗА НА РОКА СО ООД ГР. РАЗГРАД Подобект "СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНИ И НАСИПНИ ПРОДУКТИ № 3 И № 4 ГР. РАЗГРАД,ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, КВ.12, УПИ VII-658, ПО КК ПОЗ.ИМОТ С ИД.61710.501.658, СГРАДИ С ИД.61710.501.658.41, възложител "Рока СО" ООД, Разрешение за строеж № РС-78 от 29.06.2018г., изготвил техн.паспорт - "Проекто-строй контрол 99" ООД - консултант
61710.501.669.4.3 18.2.2019 г. 10:41:01 ч. ГИЧЕВ СПЕД ЕООД ГР. РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "ГАРАЖИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И АВТОМИВКА" като първи етап от строеж "Адмнистративна сграда с битова част и склад, гаражи за ремонт на автомобили и автомивка", гр.Разград, ЗПЗ, кв.15, имот - 669, УПИ IV-669, възложител "Гичев Спед" ЕООД, гр.Разград, Разрешение за строеж № 136 от 01.11.2017г., изготвил техническия паспорт техн.Емин Хасан Емин - техн.ръководител към "Емстрой" ЕООД гр.Разград
61710.502.386.0.1 9.10.2019 г. 15:53:13 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖ "СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "МЕСТА" С ДЪЛЖИНА ОТ 164 М.Л. ЗА ОБЕКТ "МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА , ГР. РАЗГРАД, УЛ.МЕСТА, №8, КВ. 182, ИМОТ - 386, УПИ - XI, , ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД, Разрешение за строеж № РС-74 от 06.06.2019г., изготвил техн.паспорт "Маклер-96" ЕООД гр.Русе - консултант
61710.502.508.0.1 21.8.2019 г. 16:54:59 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж "СГРАДНО КАБЕЛНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ШК-1 НА ТП ТУХЛАРНА ДО СТРОЕЖ ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ.КЕНТАВЪР №1 с дължина 98.70м.л., възложител "Електроразпределение север" АД гр.Варна, Разрешение за строеж № РС-25/28.02.2019г., изготвил техн.паспорт - "Маклер-96" ЕООД гр.Русе - консултант
61710.502.632.5.1 28.8.2019 г. 13:39:15 ч. ВАЛЛИ-10 ЕООД Разград Технически паспорт за строеж " ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ" ЗП 289 кв.м. РЗП над терена 1669.50 кв.м., с адрес: гр.Разград, ул.Росица № 21, възложител "ВАЛЛИ-10" ЕООД гр.Разград, РС № 213/26.10.2009г., изготвил техн.паспорт - Проекто-строй контрол 99 ООД гр.Разград
61710.502.705.2.1 1.10.2019 г. 11:05:30 ч. ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА РУСЕВА ГР.РАЗГРАД ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ за строеж: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ обща ЗП-141.46 кв.м. и РЗП - 261.10 кв.м., с адрес на строежа: гр.Разград, ,ул."11-ти август" №8, възложители: Нелко Ангелов Каспаров и Лиляна Димитрова Русева,, изготвил техн.паспорт - инж.Минка Георгиева ГАНЕВА - ТЕХН.РЪКОВОДИТЕЛ
61710.502.1109.0.1 16.10.2019 г. 14:44:43 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж "СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП АНГЕЛ КЪНЧЕВ ДО ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАНСАРДЕН ЕТАЖ ЗДРАВЕН КАБИНЕТ И ГАРАЖИ", , ДЪЛЖИНА - 166 МЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД, РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № РС-67 ОТ 28.05.2019Г., ИЗГОТВИЛ ТЕХН.ПАСПОРТ - "МАКЛЕР-96" ЕООД ГР.РУСЕ - КОНСУЛТАНТ
61710.502.1302.4.1 5.11.2019 г. 15:15:57 ч. ДЕВОН - ООД гр.Сеново Технически паспорт за строеж "ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И МАНСАРДЕН ЕТАЖ", ГР. РАЗГРАД, УЛ "АНАНИ ЯВАШЕВ" №16 В, УПИ - II - 1302, КВ. 251, Разрешение за строеж № 12/19.01.2007г., № РС-106/02.08.2019г., възложител "Девон" ООД, гр.Сеново , ул."Дъбрава" №8, изготвил техн.паспорт - "Ареа проект" ЕООД - консултант
61710.502.1402.4.1 31.5.2019 г. 14:11:35 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж:"ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ,. МАГАЗИНИ , ОФИСИ КАФЕ И ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА гр.Разград, УПИ IV-1402 от кв.61 по плана на гр.Разград, ул."Петко Славейков" №6, възложители Община Разград за външни връзки, Кредитекс ЕООД гр.София, Разрешение за строеж № 41 от 22.02.2008г. изготвил техн.паспорт "Проекто-строй контрол 99" ООД - консултант
61710.502.1432.1.1 31.5.2019 г. 16:33:42 ч. РОСИЦА СТОЯНОВА КЕРЧЕВА ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж: Двуетажна жилищна сграда / възстановяване на съществуваща жилищна сграда чрез основен ремонт и преустройство на тавански етаж в жилищен/. ГР. РАЗГРАД, УЛ. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ №34 , КВ. 28, ИМОТ - 1432, ПАРЦЕЛ - II , възложители Росица Стоянова Керчева и Цветан Керчев Керчев гр.Разград, Разрешение за строеж № 179 от 29.08.2012г., изготвил техн.паспорт-техн.Донка Берова - техн.ръководител към "САВ Разград" ООД
61710.502.1533.4.1 19.2.2019 г. 15:35:22 ч. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ ГР.РАЗГРАД Технически проект за строеж "ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖИ С НАВЕСИ", ГР. РАЗГРАД , УЛ. ЙОРДАН ЧОБАНОВ №19, КВ. 20, ИМОТ - 1533, ПАРЦЕЛ - II, 5 КАТ .възложители Мариана Ангелова Прокопиева и Александър Георгиев Прокопиев т гр.Разград, ул.Раковски №20, РС № 226/02.11.2012г., изготвил техн.паспорт - техн.Донка Берова - техн.ръководител към "САВ Разград" ООД гр.Разград
61710.502.1633.1.25 24.6.2019 г. 16:31:39 ч. МЕТЕОР ЕООД- ВЪЗЛОЖИТЕЛ ГР.РАЗГРАД ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ за строеж: Вътрешно преустройство с промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 61710.502.1633.1.25 - магазин в банков офис с наемател "Общинска банка" АД гр.София - филиал Разград ЗП-118 кв.м., Разрешение за строеж № РС-61 от 21.05.2019г., Възложител "Метеор" ЕООД гр.Разград, адрес на строежа: гр.Разград ул."28-ми януари" № 5К, парцел V-1633,1634, кв.24, изготвил техн.паспрот- "Проекто-строй контрол 99" ООД гр.Разград - консултант
61710.502.6071.1.1 3.7.2019 г. ПАВЛИНА ЦОНЧЕВА- 2000 ЕООД Разград Технически паспорт за строеж "РЕКОНТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ПУНКТ ЗА СМЯНА НА МАСЛА, ГР. РАЗГРАД, БУЛ. КНЯЗ БОРИС №31, КВ. 41, ИМОТ - 6327, УПИ - IV, ЗП-22.50кв.м. Разрешение за строеж № 137 от 01.11.2017г., възложител "Павлина Цончева-2000" ЕООД гр.Разград, изготвил техн.паспорт -техн.Атанас Георгиев Ставрев - техн.ръководител към "Стройексперт консулт" ООД
61710.502.6108.5.3 19.6.2019 г. 11:18:58 ч. ИЛИАН АТАНАСОВ СТОИМЕНОВ Разград Технически паспорт за строеж: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЗАВЕДЕНИЕ / ГРУБ СТРОЕЖ / В ДВА МАГАЗИНА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПРИСТРОЯВАНЕ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА И НАДСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ" ЗП-77.38 кв.м. и РЗП - 152.50 кв.м., находящ се в гр.Разград кв.. 154, парцел IX- 6108, бул.."БЕЛИ ЛОМ" №2 Б-2 В, възложител ИЛИАН АТАНАСОВ СТОИМЕНОВ, гр.Разград, изготвил техн.паспорт - техн.Пепа Георгиева Василева
61710.502.6174.1.1 15.8.2019 г. 15:18:02 ч. АЙХАН ЕЮБОВ САБРИЕВ С.САМУИЛ Технически паспорт за строеж "ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" , ЗП-132.50 кв.м. и РЗП-153.50 КВ.М. гр.Разград, ул. ХЪШОВЕ №35, парцел XXI-6174, кв.45, възложител Айхан Еюбов Сабриев , Разрешение за строеж № 45 от 02.06.2015г., изготвил техн.паспорт инж.Любомир Солаков - техн.ръководител
61710.502.6177.1.1 12.2.2019 г. 16:27:48 ч. БОРЯНА ЙОРГОВА ИВАНОВА ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" със ЗП - 127 кв.м., находяща се в , ГР. РАЗГРАД, УЛ. ХЪШОВЕ, №29, КВ. 45, ИМОТ - 6177, ПАРЦЕЛ - XXIV, идентификатор по КК 61710.502.6177, възложител Боряна Йоргова Иванова, изготвил техн.паспорт - техн.Пенка Станчева Лазарова - техн.ръководител
61710.502.6178.1.1 22.5.2019 г. 11:24:48 ч. ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНОВ Разград ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ за строеж: " ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА", ЗП - 72 кв.м., ПИ 61710.502.6178, УПИ XXV- 6178 от кв.45, с административен адрес: гр.Разград, ул."Хъшове" № 27 с възложител ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНОВ, гр.Разград, ул."Хъшове" № 2А, изготвил техн.паспорт - техн.Пенка Станчева Лазарова - техн.ръководител
61710.502.6346.0.1 10.10.2019 г. 10:43:17 ч. А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД СОФИЯ Технически поспорт за строеж "ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ В БАЗОВА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900-2100 MHz на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД С № RAZ0026.А003 "VARVAN", НАХОДЯЩА СЕ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61710.502.6346.1. ПО КК И КР НА ГР. РАЗГРАД, ОБЩ. РАЗГРАД, УЛ. БЕЛИ ЛОМ №36, възложител "А1 България" гр.София, Разрешение за строеж №25 от 21.04.2015г., изготвил техн.паспорт - "Дарис" ООД гр.София - консултант
61710.502.6351.0.1 8.5.2019 г. 10:35:39 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж: "СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "МЕСТА", ГР. РАЗГРАД, ДО СТРОЕЖ С / Р.С 46 ОТ 15.05.2017 Г. / В УПИ № XXI - 7274 НА КВ. 183 , 1-ви етап : ОТ ТАБЛО НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ " МЕСТА " ДО ДОСТИГАНЕ НА Т ЕЛЕКТРОМЕРНО, МОНТИРАНО НА СЕВЕРНАТА ГРАНИЦА НА УПИ - XXI -7274 / ПИ 61710.502.7274 / ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД, дължина на трасето - 216.44мл, местонахождение: гр.Разград, от ТП Места през съществуващ сервитут в ПИ 61710.502.6351 до УПИ XXI - 7274 кв.183 /ПИ 61710.502.7274 по КК на гр.Разград., възложител "Електроразпределение Север" АД гр.Варна, РС № РС-149 от 06.11.2018г., изготвил техн.паспорт - "Маклер-96" ЕООД гр.Русе - консултант
61710.502.6415.1.1 27.2.2019 г. 10:03:58 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технчески паспорт за строеж "ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61710.502.6415.1 , НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. "АБРИТУС " №19, ГР. РАЗГРАД", УПИ VIII6415, кв.332 по плана на гр.Разград, Разрешение за строеж РС №104 / 13.09.2017г. , възложители: Община Разград, представлявана от д-р Валентин Василев - кмет и Сдружение на собствениците "Разград-Детелина-Абритус 19", представлявано от Нели Иванова Георгиева, изготвил техн.паспорт "Кимтекс-ЛС" ООД гр.Плевен - консултант
61710.502.7071.0.1 21.8.2019 г. 15:05:07 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж " СГРАДНО ОТКЛОНЕНЕНИЕ ОТ СТЪЛБ 1 -КЛОН А НА ТП "СТОМАТОЛОГИЯ" ЗА ОБЕКТ "ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" НА УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" ГР. РАЗГРАД, ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО 172.40 М.Л., ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД, РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № РС-68/28.05.2019г., изготвшл техн.паспорт - "Маклер-96" ЕООД гр.Русе - консултант
61710.502.7073.0.1 6.8.2019 г. 11:02:55 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж "ПОДМЯНА НА ЕЛ КАБЕЛ 20 KV В СЪЩЕСТВУВАЩ СЕРВИТЕТ М/У ТП ПРОМИШЛЕНО УЧИЛИЩЕ ДО ТП КОКИЧЕ С ДЪЛЖИНА - 202.00 М.Л.", ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД гр.Варна, Разрешение за строеж № РС-7/21.01.2019г., изготвил техн.паспорт ."Маклер-96" ЕООД гр.Русе - консултант
61710.502.7193.3.10 22.10.2019 г. 11:25:03 ч. ЙОРДАНКА ВЕЛЕСЛАВОВА ТАЧЕВА-СПАСОВА Разград Технически паспорт за строеж "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /МАГАЗИН ЗА ПРОМ. СТОКИ/ В САЛОН ЗА КРАСОТА , ГР. РАЗГРАД, УЛ. БЕЛИ ЛОМ №14 -Б, КВ. 64 А, ИМОТ - 61710.502.7193.3, , Разрешение за строеж №РС-132 от 16.09.2019г., ЗП-55.70 кв.м., възложител Йорданка Велиславова Тачева-Спасова, изготвил техн.паспорт - инж.Минка Георгиева Ганева - техн.ръководител
61710.502.7242.0.1 8.11.2019 г. 10:54:18 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж " СГРАДНО КАБЕЛНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "СТРАХИЛ" ЗА КОМПЛЕКС "ХРЪЗГРАД" , ЕТАП - БЛОК 3 С ДЪЛЖИНА 91 м.л., възложители: "Електроразпределение север" АД гр.Варна и "Сунай холдинг" ЕООД с.Веселина, Разрешение за строеж № РС-27 от 28.02.2019г., изготвил техн.паспот - "Маклер-96" ЕООД гр.Русе - консултант
61710.502.7247.1.1 8.11.2019 г. 14:24:15 ч. АНТОНЕЛА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "Преустройство на бистро с тераса в еднофамилно жилище в сграда за КОО с необходимото пристрояване и надстрояване за стълбище" РЗП-193 кв.м., гр.Разград, ул.Панега № 16, възложител Антонела Веселинова Маринова, Разрешение за строеж № 119 от 10.11.2016г., изготвил техн.паспорт - техн.Пенка Лазарова" - техн.ръководител
61710.502.7274.7.1 14.10.2019 г. 14:40:28 ч. ЕРБА-15 ООД Разград Технически паспорт за строеж "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ФРИЗЬОРСКИ САЛОН, МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ НА БУЛ. КНЯЗ БОРИС 1, КВ.183, ИМОТ- 7274 УПИ - XXI-7274, идентификатор по КК 61710.502.7274, адрес на строежа гр.Разград, бул."Княз Борис" № 83, възложител "ЕРБА 15" ООД гр.Разград, ул."Осъм" № 10А, изготвил техн.пспорт - "Проекто-строй контрол 99" ООД гр.Разград - консултант
61710.503.6429.2.1 25.3.2019 г. 14:09:48 ч. ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.РАВНО ПОЛЕ Технически паспорт за строеж: ПРИСТРАЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СУПЕРМАРКЕТ "ЛИДЛ " , ГР. РАЗГРАД, БУЛ. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №66 Е, КВ. 604, ИМОТ - 6425, ПАРЦЕЛ - II , , идентификатор по КК 61710.503.6429.2, с възложител "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД" , Разрешение за строеж № РС-75/26.06.2018г., изготвил техн.паспорт - "Аспект" ООД с.Нисово - консултант
61710.503.6436.2.2 20.3.2019 г. 10:50:22 ч. БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009 АД ГР.СОФИЯ Технически паспорт за строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА МАСАЖ , РЕЛАКС, САУНА И СЪБЛЕКАЛНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ЛУДОГОРЕЦ" В СТОЛОВА С КУХНЯ", находящ се в гр.Разград, ул."Търговищко шосе" €7, парцел I, имот 6436, кв.1А, идентификатор по КК 61710.503.6436, възложител "БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009" АД гр.София, Разрешение за строеж № РС-159 от 23.11.2018г., изготвил техн.паспорт "Маклер-96" ЕООД гр.Русе - консултант
61710.504.0.0.1 28.6.2019 г. 13:37:58 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. РАЗГРАД- ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ. ПОЗИЦИЯ 2 ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ-ПАРКОВЕ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ДР. ПОДОБЕКТ №3 "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ЖК ОРЕЛ - КВАРТАЛИ : 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650,647,632,631,642,641,640,638,637,639,635,636,634,633,612,613,614,619,618,617,616,630,629,624,625,620,621,622,623,615 - I ЕТАП МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР. РАЗГРАД- ЖК ОРЕЛ - КВАРТАЛИ: 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650,647,632,631,642,641,640,638,637,639,635,636,634,633,612,613,614,619,618,617,616,630,629,624,625,620,621,622,623,615 , ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ОБЩИНА РАЗГРАД", РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 147 ОТ 16.12.2014Г. ТЕХН.ПАСПОРТ Е ИЗГОТВЕН ОТ "ДЕМА" ЕООД ГР.ВАРНА - КОНСУЛТАНТ
61710.504.0.0.1 28.6.2019 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж "ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. РАЗГРАД- ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ. ПОЗИЦИЯ 2 ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ-ПАРКОВЕ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ДР. ПОДОБЕКТ №3 БЛОГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ЖК ОРЕЛ - КВАРТАЛИ : 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650,647,632,631,642,641,640,638,637,639,635,636,634,633,612,613,614,619,618,617,616,630,629,624,625,620,621,622,623,615 - I ЕТАП МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР. РАЗГРАД- ЖК ОРЕЛ - КВАРТАЛИ: 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650,647,632,631,642,641,640,638,637,639,635,636,634,633,612,613,614,619,618,617,616,630,629,624,625,620,621,622,623,615 , възложител Община Разград, Разрешение за строеж № 147 от 16.12.2014г., изготвил техн.паспорт - "Дема" ЕООД гр.Варна - консултант
61710.504.9.0.1 5.3.2019 г. 15:05:24 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж " ПОДМЯНА НА ЕЛ. КАБЕЛ 20KW МЕЖДУ ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ ТП "СУПЕРМАРКЕТ" И ТП "БРЕЗА" гр. РАЗГРАД, находящ се: от съществуващ ТП "Супермаркет" в УПИ II-101 на кв.612 до ТП "Бреза" в УПИ VI-6 на кв.612 гр.Разград, възложител Електроразпределение Север АД, гр.Варна, РС № РС-150/06.11.2018г.,изготвил техн.паспорт "Маклер-96" ЕООД ТЕЛ 0887309371
61710.504.13.1.1 6.12.2019 г. 15:59:28 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж "ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. РАЗГРАД - ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ - ПОЗИЦИЯ 3, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ - РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ С МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Подобект: ЦДГ "СЛАВЕЙЧЕ " В УПИ - V - 13 , КВ. 613 , ПИ ПО КК 61710.504.13., Ж.К ОРЕЛ, възложител: Община Разград, Разрешение за строеж: 152 от 18.12.2014г., презаверено на 30.01.2018г., Заповед № ЗС-21 от 21.08.2019г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ, изготвил техн.паспорт: Институт за управление на програми и проекти ООД гр.София - консултант
61710.504.14.1.1 19.12.2019 г. 15:59:08 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В.ГР.РАЗГРАД-ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ - ПОЗИЦИЯ 3, Рехабилитация и реконструкция на общински образователни институции-реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност ПОДОБЕКТ ДЕТСКА ЯСЛА "СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО", гр.Разград, Ж.К.Орел, възложител: Община Разград, РС № 152/18.12.2014г., изготвил техн.паспорт "СС-консулт" ЕООД, гр.Варна - консултант
61710.504.20.1.4 11.2.2019 г. 14:46:28 ч. АГРО ЛЕНД-РАЗГРАД ЕООД ГР.РАЗГРАД технически паспорт за строеж"ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОФИС В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ", находящ се в: ГР. РАЗГРАД, УЛ. ЮМРУКЧАЛ №19, КВ. 615, ИМОТ - 20, ПАРЦЕЛ - X, идентификатор по КК 61710.504.20.1.4, възложител "Агро ленд - Разград", представляван от Неделчо Йорданов Петров,с административен адрес: гр.Разград, ул.Добровска №3, съставил техн.паспорт - инж.Минка Георгиева Танева - техн.ръководител
61710.504.87.0.1 5.7.2019 г. 15:12:00 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж "Изграждане на съвременна градска среда, образователна и социална инфраструктура в гр.Разград-гаранция за интегрирано градско развитие ; Позиция 2 - Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих - паркове, зелени площи, детски площадки, спортни площадки, междублокови пространства и др. Подобект 3: ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНА СРЕДА - ЮЖЕН ПАРК КВ. ОРЕЛ, КВ. 615, ГР. РАЗГРАД, възложител Община Разград, Разрешение за строеж № 146 от 16.12.2014г., изготвил техн.паспорт - "Дема" ЕООД гр.Варна - констултант
61710.504.101.3.6 31.5.2019 г. 15:52:34 ч. ЕТ ДОБРЕВ-НИКОЛАЙ ДОБРЕВ Разград Технически паспорт за строеж: "РАБОТИЛНИЦА ЗА ЧИЙ КЮФТЕ/ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕН.61710.504.101.3.3 И 61710.504.101.3.4/, ЗП-89,26 КВ.М. ГР.РАЗГРАД, Ж.К..ОРЕЛ, СУПЕРМАРКЕТ 1- ПЕЧАТНИЦА-ДОБРЕВ, възложител ЕТ "Добрев-Николай Добрев", гр.Разград, Разрешение за строеж № РС-41 от 01.04.2019г., изготвил техн.паспорт - инж.Минка Георгиева Ганева - техн.ръководител
61710.504.102.1.1 3.9.2019 г. 13:55:40 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж "ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ ВХ. А,Б,В, Г НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДРЕС: ГР.РАЗГРАД ЖК.ОРЕЛ БЛ.5", Разрешение за строеж № РС-38 от 26.03.2019г., възложители Община Разград и Сдружение на собствениците "Разград-Орел-5", изготвил техн.паспорт - "В.Л.М.-Енерджи" ЕООД гр.Разград - консултант
61710.504.121.1.1 26.8.2019 г. 11:40:07 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж " ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ ВХ. "Ж" И ВХ."З" В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, В ЖК. ОРЕЛ БЛ.6 ГР. РАЗГРАД, УПИ I121 от кв.637 по плана на гр.Разград, възложители : Община Разград, Сдружение на собствениците "Разград-Орел-6", РС № РС-37 от 26.03.2019г., изготвил техн.паспорт - "Мултиплекс инженеринг" ЕООД гр.София - консултант
61710.504.142.0.1 2.5.2019 г. 15:49:26 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж: "ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ /ЕК/ 20кV МЕЖДУ ТП "ДРЯН" и ТП "БРЯСТ" С ДЪЛЖИНА 155М., с адрес на строежа: гр.Разград, по трасе от ТП"Дрян" в УПИ III -142, кв.650 до ТП "БРЯСТ" в УПИ III - 150 от кв.654, С ДЪЛЖИНА 155М., възложител "Електроразпределение Север" АД гр.Варна, Разрешение за строеж № РС-112/12.09.2018г., изготвил техн.паспорт "Маклер-98" ЕООД гр.Русе - консултант
61710.504.168.0.1 6.8.2019 г. 11:10:01 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж "ПОДМЯНА НА ЕЛ КАБЕЛ ЕК 20 КV ОТ РОС261/ЖРС 85 НА ВЕЛ 20 ВИНПРОМ В КВ 643 до ТП КЕСТЕН" находящ се в гр.Разград Ж.К.Орел, възложител "Електроразпределение Север" АД гр.Варна, Разрешение за строеж № РС-6 от 21.01.2019г.,изготвил техн.паспорт "Маклер-96" ЕООД гр.Русе - консултант
61710.504.174.2.1 2.8.2019 г. 15:51:16 ч. ГАЛАТЕЯ ТРЕЙД Разград Технически паспорт за строеж "АВТОМИВКА," ГР. РАЗГРАД, Ж.К ОРЕЛ, КВ. 647, ИМОТ - 134 , УПИ - IV, , ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ГАЛАТЕЯ ТРЕЙД" ЕООД гр.Разград, РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 17/07.03.2017Г., изготвил техн.паспорт - техн.Пенка Лазарова - техн.ръководител
61710.504.3373.1.1 19.12.2019 г. 09:52:45 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж: "РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБОРУДВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДГ 5 "НЕЗАБРАВКА", гр.Разград, ул.Гео Милев № 1, възложител: Община Разград, разрешение за строеж № РС-84 от 18.06.2019г., изготвил техн.паспорт - Агенция "Стройконтрол-ВТ" ЕООД гр.Велико Търново - консултант
61710.504.3476.1.1 21.1.2019 г. 15:38:37 ч. ЛЕВЕНТ АХМЕДОВ МУСТАФОВ ГР.РАЗГРАД технически паспорт за строеж "АВТОМИВКА И ЖИЛИЩЕ" , ЗП - 76.50 кв.м. и РЗП - 174.50 кв.м., находящ се в гр. ГР. РАЗГРАД, УЛ. СКОБЕЛЕВ №2 Б, КВ. 817, ИМОТ. 3476, ПАРЦЕЛ - I - 3476, възложител: Левент Ахмедов Мустафов гр.Разград, изготвил техн.паспорт - техн.Пенка Станчева Лазарова - техн.ръководител кам "Стромакс-1" ЕООД
61710.504.6393.1.1 1.2.2019 г. 14:59:11 ч. ДИНЧЕР ИСУФОВ САБРИЕВ ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРИСТРОЙКИ И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА", с възложител Динчер Исуфов Сабриев, находящ се в гр.Разград, парцел XII-6325, имот 6393, кв.128, номер по КК 61710.504.6393, гр.Разград, ул.Димитър Ненов № 52А,, изготвил техн.паспорт - техн.Пенка Станчева Лазарова - техн.ръководител
61710.505.188.0.1 12.12.2019 г. 15:46:58 ч. ДЕВОН ООД Разград Технически паспорт за строеж: " ПЪТНА ВРЪЗКА КЪМ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXXVIII-188 ", адрес на строежа: гр.Разград, ул.Перистър №6, УПИ ХXXVIII-188 ", кв.13 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.188, адрес на строежа: гр.Разград, ул.Перистър №6, , възложител: Девон ООД гр.Сеново, ул.Дъбрава №8, разрешение за строеж № РС-67 от 18.06.2018г., изготвил техн.паспорт- "Ареа проект" ЕООД гр.Разград - консултант
61710.505.507.0.1 3.7.2019 г. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж "СГРАДНО КАБЕЛНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП ДИАНА ДО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 61710.505.507.1.14 ГР. РАЗГРАД УЛ.БЕЛИ ЛОМ 49 ВХ А ОТ ТП ДИАНА В СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРАСЕТА ДО УПИ I-507 НА КВ.834 ПО ПЛАНА НА ГР.РАЗГРАД, дължина на трасето - 92.30 м.л. възложител "Електроразпределение север" АД гр.Варна, РС № РС-26 от 28.02.2019г., изготвил техн.паспорт "Маклер-96" ЕООД гр.Русе - консултант
61710.505.507.1.29 15.2.2019 г. 10:34:32 ч. ДИМЕС ГРУП ЕООД ГР. РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.507.1.14 за 10 броя жилища, козметичен салон и склад" с обща ЗП - 771.70 кв.м., находящ се в гр.Разград, бул.Бели Лом № 49 вх.А, УПИ I-507, кв.834 по плана на гр.Разград, възложител "Димес груп" ЕООД гр.Разград, РС №38/30.03.2018г., изготвил техн.паспорт - "Проекто-строй контрол 99" ООД гр.Рзград - консултант
61710.505.507.1.40 15.10.2019 г. 11:37:29 ч. ДИНЧЕР ИСУФОВ САБРИЕВ ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "РОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 61710.505.507.1.19 И 1.23 В 10 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И 2 БРОЯ АТЕЛИЕТА С ОБЩА ЗП-760 КВ.М." с адрес гр.Рзград БУЛ БЕЛИ ЛОМ 49 ВХ.А, кв 834 парцел I-507, възложител Динчер Исуфов Сабриев гр.Разград, РС № 37 от 30.03.208г., изготвил техн.паспорт "Проекто-строй контрол 99" ООД гр.Разград - консултант
61710.505.566.2.8 25.4.2019 г. 10:47:06 ч. ЕМУ-РАЗГРАД ООД ГР. РАЗГРАД Технически паспорт за строеж - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА МЕХАНА В НОЩЕН БАР И СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА - Първи етап - "Сладкарска работилница" ЗП - 159.85 кв.м., находаща се в гр.Разград, площад "Момина чешма" ет.1, възложител "ЕМУ-Разград" ООД, изготвил техн.паспорт - инж.Светлана Божанова Христова - техн.ръководител
61710.505.570.0.1 6.11.2019 г. 10:21:59 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж: "ПРОУЧВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПИЛОТНИ МОДЕЛИ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО СЪБИРАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - ИЗГРАЖДАНЕ НА ГОЛЯМ ПИЛОТЕН ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР-РАЗГРАД, ЗП-702.20 КВ.М.,ГР.РАЗГРАД, УЛ."КОСТУР" № 28 РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ .№ РС-33 ОТ 26.03.2018Г., ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПУДООС ГР.СОФИЯ , ИЗГОТВИЛ ТЕХН.ПАСПОРТ - "ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ" ЕООД ГР.ПЛОВДИВ - КОНСУЛТАНТ КВ 310 УПИ XIX-570
61710.505.707.1.1 19.12.2019 г. 15:22:34 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж "РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБОРУДВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДГ 12 "ЗОРНИЦА", .ГР. РАЗГРАД, ПИ №61710.505.707 ПО КК" възложител Община Разград, Разрешение за строеж № РС-83 от 18.06.2019г., изготвил техн.паспорт - "Агенция Стройконтрол ВТ" ЕООД гр.Велико Търново - консултант
61710.505.716.1.5 29.11.2019 г. 13:33:22 ч. ТЪРГОВИЯ - 99 АД ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ СИД №61710.505.716.1.1 ПО КК НА ГР.РАЗГРАД В КУХНЯ ЗА КУЛИНАРНА ПРОДУКЦИЯ СЪС СЕКТОРИ ЗА ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА КЕТЪРИНГ И СМЕСЕН МАГАЗИН С КУЛИНАРЕН ЩАНД В УПИ № I, КВ. 82, ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД, ЗП - 197.20кв.м. и прилежащ сутерен-267кв.м., възложител "Търговия-99" АД гр.Разград, изготвил техн.паспорт - "ТСТ Експерт консулт" ЕООД гр.София - консултант
61710.505.843.3.1 30.8.2019 г. 15:08:25 ч. НАЗМИ КЯЗИМ МУХАРЕМ ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "АВТОМИВКА , ПУНКТ ЗА СМЯНА НА ГУМИ И СЪПЪТСТВАЩ МАГАЗИН ЗА АВТОАКСЕСОАРИ", ГР. РАЗГРАД, УЛ. ЛЮЛЕ БУРГАС №1, КВ. 107, ИМОТ - 843, УПИ - VII-543, РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № рс-8 ОТ 22.01.1019, възложител Назми Кязим Мухарем гр.Разград, изготвил техн.паспорт - инж.Минка Георгиева Ганева - техн.ръководител
61710.505.1785.1.11 5.11.2019 г. 16:40:47 ч. ИВАН АТАНАСОВ КИСЕЛОВ Разград Технически паспорт за строеж Преустройство с промяна на предназначението на обект №1 - магазин за промишлени стоки в ХОСПИС, ДРОГЕРИЯ И КАФЕТЕРИЯ, като втори етап от строеж "Преустройство с промяна предназначението на хотелски комплекс в жилища /апартаменти/ на 2,3 и 4 етаж и помещения за обществено обслужване на приземния и подземен етажи №1-магазин за промишлени стоки, №2-фитнес зала, №3-офис и №4 - стоматологичен кабинет ,гр.Разград, ул. "Иван Вазов" №19, възложител: д-р ИВАН АТАНАСОВ КИСЕЛОВ, РС № № РС-115 от 21.09.2018г. и Заповед № ЗС-4 от 19.02.2019г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ, изготвил техн.паспорт - "Проекто-строй контрол 99" ООД гр.Разград - консултант
61710.505.1785.1.12 13.8.2019 г. 11:05:03 ч. СТРОМАКС - 1 ЕООД Разград Технически паспорт за строеж: "ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС В ЖИЛИЩА / АПАРТАМЕНТИ / НА 2,3 И 4 ЕТАЖ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИЗЕМНИЯ И ПОДЗЕМЕН ЕТАЖИ № 2 - ФИТНЕС ЗАЛА, №3- ОФИС , №4- СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ И ОФИС №2 /ПРЕУСТРОЙСТВО НА АП. №2/ НА ВТОРИ ЕТАЖ, ,находящ се в гр.Разград, ул.Иван Вазов" № 19, кв.305, УПИ III-1785 възложител "Стромакс 1" ЕООД гр.Разград, изготвил техн.паспорт - "Проекто-строй контрол 99" ООД - консултант
61710.505.2565.1.1 4.12.2019 г. 09:39:21 ч. ЕТ ИВАН ТОДОРОВ ГР. РАЗГРАД Технически паспорт за строеж: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ", ГР. РАЗГРАД, УЛ. АБОБА №3, КВ. 146, ИМОТ - 2565, УПИ -II, , възложител : ЕТ "Иван Тодоров", адрес на управление гр.Разград, бул."Априлско въстание" № 37, Разрешение за строеж № 213 от 27.06.2005г. и Заповед -10 №213 от 15.06.2017г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ, изготвил техн.паспорт - инж.Минка Георгиева Ганева - техн.ръководител
61710.505.4227.5.1 2.8.2019 г. 14:45:11 ч. НЕЗИХА ХАМДИЕВА ХАЙРЕДИНОВА ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж: "ПРИСТРОЙКА НА РАБОТИЛНИЦА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ГАРАЖ В УПИ XI-2226,КВ.145 ГР. РАЗГРАД, адрес гр.Разград, ул.Силиврия №2В, възложител Незиха Хамдиева Хайрединова и Севгин Хюсеинов Хайрединов, РС № 13 от 21.02.2017г., изготвил техн.паспорт - техн.Пенка Лазарова - техн.ръководител ,
61710.505.4310.1.98 1.11.2019 г. 15:21:46 ч. БОРЯНА СВИЛЕНОВА ЗЛАТАРСКА РУСЕ Технически паспорт за строеж "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА В ПАВИЛИОН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ с идентификатор 61710.505.4310.1.98 С ПЛОЩ ОТ 15,78 КВ.М, ГР. РАЗГРАД, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №36, КВ. 801, ИМОТ - 4310, УПИ - VII, възложител Боряна Свиленова Златарска, РС № РС-46/03.04.2019г., изготвил техн.паспорт - "Сънрайз" ООД - консултант
61710.505.6525.3.1 20.6.2019 г. 14:09:43 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж : "ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ-НАВЕС ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЪРВЕСИНА" със ЗП 165 кв.м., находящ се в гр.Разград, ул."Костур" , парцел XII-525, кв.310, идентификатор по КК 61710.505.6525, възложител - Община Разград, изготвил техн.паспорт - Илиян Георгиев Йорданов, техн.ръководител към САВ-Разград ООД
61710.505.7092.0.1 28.5.2019 г. 15:43:14 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж : "УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА - 237.60мл, и УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ 150мл. , находящ се в гр.Разград ул."Кичево", поземлени имоти с идентификатори 61710.505.7092, 61710.505.7093 и 61710.505. 7185 по КК на гр.Разград, кв.310 по плана на гр.Разград, възложител ОБЩИНА РАЗГРАД, Разрешение за строеж № РС-155 от 16.11.2018г., изготвил техн.паспорт "ДЕМА" ЕООД гр.Варна - консултант
61710.505.7146.1.1 25.3.2019 г. 15:32:19 ч. ЕМ-ПАК ООД ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "ПРИСТРОЙКА НА ОФИС-СГРАДА И ШОУРУМ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА" , ГР. РАЗГРАД, БУЛ. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №2 К, КВ. 334, ИМОТ -7146, ПАРЦЕЛ - L-2519, идентификатор по КК 61710.505.7146, възложител "ЕМ-ПАК" ООД гр.Разград, Разрешение за строеж № 113/21.09.2017г. изготвил техн.паспорт - инж.Димитър Христов Бучков - техн.ръководител към "САВ-Разград" ООД гр.Раазград
61710.505.7214.3.1 1.11.2019 г. 10:10:35 ч. ЙОКЕТА-КО ООД Разград Технически паспорт за строеж " ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС", находящ се в гр. РАЗГРАД, ул."СКЛАДОВА" № 8, кв.671, УПИ II-340, ПИ 61710.505.7214 по КК възложител "Йокита-КО" ООД, представлявано от Йордан Константинов Тачев, Разрешение за строеж № 41 от 04.04.20118г., изготвил техн.паспорт - "Ареа проект" ЕООД - консултант
61710.505.7233.1.1 20.12.2019 г. 13:43:03 ч. ЮЛИ - ТРАНС ЕООД - наемател ГР. РАЗГРАД Технически паспорт за строеж: "СЕРВИЗ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ВЪНШНА АВТОМИВКА, ГР. РАЗГРАД, УЛ. МЕБЕЛНА №4, КВ. 672, ИМОТ - 7233, УПИ - I, , възложител: "Юли-транс" ЕООД гр.Разград, Разрешение за строеж № 62 от 13.06.2017г., изготвил техн.паспорт:- техн.Пенка Станчева Лазарова - техн.ръководител
61710.505.7234.4.1 27.8.2019 г. 14:14:27 ч. ВИТРАНС ВД ЕООД С. ГЕЦОВО Технически паспорт за строеж "БАЗА ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И КАФЕ ЕСПРЕСО"., ГР. РАЗГРАД, УЛ. МЕБЕЛНА №2, КВ. 673, ИМОТ - 340, УПИ - I-340 по плана на гр.Разград, възложител "ВИТРАНС ВД" ЕООД с.Гецово, ул.Бели Лом №19, Разрешение за строеж № РС-108 от 04.09.2018г., изготвил техн.паспорт - , техн.Иванка Белева Минчева - техн.ръководител
61710.505.7316.0.1 21.8.2019 г. 14:23:44 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА Технически паспорт за строеж " СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ БКТП СКОПИЕ ЗА ОБЕКТ С ИД: 61710.505.7316.1-ГР.РАЗГРАД, УЛ. ПЕРИСТЪР № 1-с дължина 103 м.л., възложител Електроразпределение север АД, гр.Варна, Разрешение за строеж 0 рс-69 от 28.05.2019г., изготвил техн.паспорт - "Маклер-96" ЕООД - консултант
61710.505.7319.1.1 21.3.2019 г. 16:23:48 ч. СЕБИН ХАСАН ХАСАН ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж: " ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ" , ГР. РАЗГРАД, УЛ. МАРИЦА №14, КВ. 63, ИМОТ - 7319, ПАРЦЕЛ - VIII , ИДЕНТИФИКАТОР - 61710.505.7319,, възложител Себин Хасан Хасан гр.Разград, Разрешение за строеж № РС-20 от 19.02.2019г., изготвил техн.паспорт - инж.Минка Георгиева Ганева - техн.ръководител
61710.505.7326.1.1 31.1.2019 г. 15:53:11 ч. ЕТ ДЖЕМИЛЕ ГОРЕЛСКА ГР.РАЗГРАД Регистриран технически паспорт за строеж "СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" , находящ се в гр.Разград, ул."Транспортна" № 6, УПИ XI-340, имот 7223, кв.671, номер по КК 61710.505.7223, възложители: ЕТ "Джемиле Грелска", представляван от Джемиле Алиш Горелска, Община Разград - за външни връзки /ЕЛ, ВиК/ и дворни мрежи, представлявана от д-р Валентин Василев-кмет, изготвил техн.паспорт - инж.Васил Йорданов Василев, техн.ръководител към "Васитрон" ЕООД гр.Велики Преслав
61710.505.7348.0.1 20.12.2019 г. 14:22:59 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж: . СПОРТНА И ФИТНЕС ПЛОЩАДКА, адрес на строежа гр.Разград, ул."Арда" №4, парцел III-спорт и озеленяване, кв.72, имот 7348, възложител Община Разград, Разрешение за строеж № РС-144 от 08.10.2019г., изготвил техн.паспорт - "ДЕМА" ЕООД гр.Варна - консултант
61710.505.7349.1.1 12.11.2019 г. 15:29:45 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж "Изграждане на съвременна градска среда, образователна и социална инфраструктура в гр.Разград-гаранция за интегрирано градско развитие" Позиция 3 "Рехабилитация и реконструкция на общински образователни институции" - РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ С МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОДОБЕКТ: ДЕТСКА ЯСЛА "ЗВЕЗДИЦИ", ГР. РАЗГРАД, КВ. 72, УПИ - II, УЛ. ЦАР СИМЕОН № 8, възложител :Община Разград, Разрешение за строеж № 152 от 18.12.22014г., презаверено на 30.01.2018г., Заповед № ЗС-21 от 21.08.2019г., изготвил техн.паспорт - "Агенция Стройконтрол-ВТ" ЕООД - гр.Велико Търново - консултант
61710.506.12.9.1 7.10.2019 г. 15:09:27 ч. ХЪРСАТЕ ООД ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "СКЛАД ЗА МЕТАЛИ, МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И ЗАГОТОВКИ" , ГР. РАЗГРАД, КВ. 4, ИМОТ - 12, УПИ - XII, ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ИМОТ С ИД. № 61710.506.12,, възложител "Хърсате" ООД гр.Разград, Разрешение за строеж № 82 от 12.08.2016г., Застроена площ - 552.06 кв.м., изготвил техн.паспорт: техн. Спас Петров Спасов, техн.ръководител къв "ВАЛЛИ-10" ЕООД
61710.506.26.7.1 12.11.2019 г. 13:54:25 ч. А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД СОФИЯ Технически паспорт за строеж " БАЗОВА СТАНЦИЯ с честотен обхват 900, 18001 2100 MHz с № RAZ 0082.А000 AMILUMPOC", находящ се м гр.Разград, парцел XII имот 26, кв.4, по плана на гр.Разград, Гарова промишлена зона, с възложител "А1 България" ЕАД гр.София, Разрешение за строеж № РС-29/14.03.2019г., изготвил техн.паспорт - "Инженеринг ВГ 60" ЕООД гр.София - консултант
61710.506.26.108.1 5.3.2019 г. 14:29:55 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "СКЛАД ЗА РАЗРЕДЕНИ ХИМИКАЛИ - ДНЕВЕН ЗАПАС- СГРАДА С ИДИНТИФИКОТОР 61710.506.26.108 - НОВО СТЪЛБИЩЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ ТОВАРОНОСИМОСТТА НА К +3,40 М", находящ се в гр.Разград, Северна индустриална зона, УПИ XXII, кв.4 възложител "Амилум България" ЕАД, РС № 31/21.03.2018г., изготвил техн.паспорт "Маклер-96" ЕООД.
61710.506.500.0.1 25.7.2019 г. 14:54:43 ч. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ София Технически паспорт за строеж "ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ НА "ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ГР.РАЗГРАД ПАРЦЕЛ VIII-15, ИМОТ 500,15, КВ. 4 ПО ПЛАНА НА ГР.РАЗГРАД ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, Разрешение за строеж № 66 от 15.06.2017г. Възложител "БТК" ЕАД гр.София, изготвил техн.паспорт "Гарант ВВ" гр.Шумен - консултант
61710.506.513.1.1 22.2.2019 г. 14:29:07 ч. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.РУСЕ Технически паспорт на сграда "СКЛАД №2" находящ се в гр.Рзград, Гарова промишлена зона, частна държана собственост, съгласно АДС № 2648/04.10.2017г. с предоставени права на управление на Министерството на финансите- Агенция "Митници", изготвил техн.паспорт - "Аспект" ООД, с.Нисово, представлявано от Красимир Паскалев
61710.506.514.2.1 22.2.2019 г. 14:09:44 ч. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.РУСЕ Технически паспорт за сграда "Склад №1", находящ се в гр.Разград, Гарова промишлена зона,частна държавна собственост съгласно АДС №2647/04.10.2017г., предоставени права на управление на Министерство на финансите - Агенция "Митници", изготвил техн.паспорт "Аспект" ООД с.Нисово, представлявано от Красимир Паскалев
61710.509.58.1.1 3.12.2019 г. 09:20:31 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Технически паспорт за строеж "ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. РАЗГРАД - ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ" - ПОЗИЦИЯ 3, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ - РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ С МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" Подобект: ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ " В УПИ - II-58 , КВ. 619, ПО ПИ ПО КК 61710.509.58.1, ГР. РАЗГРАД, УЛ. ЮЖЕН БУЛЕВАРД, №48 Б, възложител ОБЩИНА РАЗГРАД, изготвил техн.паспорт - "В.Л.М.-ЕНЕРДЖИ" ЕООД гр.Разград - консултант
61710.608.4674.2.1 15.1.2019 г. 15:46:51 ч. РЕМЗИ РЕДЖЕБ ОСМАН ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж::" ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" със ЗП - 155 кв.м. и РЗП - 155 кв.м., находяща се в местност Простор, землище на гр.Разград, възложител Ремзи Реджеб Осман от гр.Разград, Разрешение за строеж № 48/17.05.2017г., изготвил техн.паспорт - инж.Траян Валентинов Красналиев - техн.ръководител към "Глобал Стракчърс" ООД гр.Русе 0895469782
61710.612.4147.1.1 26.11.2019 г. 14:10:38 ч. АЛИ ДЕМИРХАН ФР ГЕРМАНИЯ Технически паспорт за строеж "ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА", ГР. РАЗГРАД, М. ОБЗОР, ИМОТ - 4147, НОМЕР ПО КК 61710.612.4147, възложител: Али Демирхан, Разрешение за строеж № РС-83 от 24.07.2018г., изготвил техн.паспорт : техн.Георги Кръстев Георгиев - техн.ръководител
61710.617.1968.1.1 7.3.2019 г. 13:44:44 ч. БЕЛГИНАР АХМЕД ЕМИН ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" , находящ се в гр. РАЗГРАД, местност . ДЯНКОВСКИ ПЪТ 3, ИМОТ - 61710.617.1968,, възложител БЕЛГИНАР АХМЕД ЕМИН И ЕМИН ХАСАН ЕМИН, Разрешение за строеж № 136 от 21.12.2016г., изготвил техн.паспорт - техн.Емин Хасан Емин -техн.ръководител към "Емстрой" ЕООД
72850.0013.0002.0.1 18.1.2019 г. 14:27:50 ч. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - наемател ГР. СОФИЯ Технически паспорт за строеж "БАЗОВА СТАНЦИЯ №4786 С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900 MHZ НА "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ " ЕАД , ИМОТ - 013002, М. ЧЕРНИЧКИТЕ С. ТОПЧИИ, възложители: "Нуртс България" ЕАД, гр.София, "БТК" ЕАД гр.София - собственик на имота и "Теленор" България ЕАД гр.София - собственик на съоръжението, Разрешение за строеж № 24 от 06.03.2018г., РП № СТ-05-8/03.01.2019г., изготвил техн.паспорт - "Сет инженеринг" ЕООД гр.София - консултант
75246.0002.0028.0.1 20.2.2019 г. 15:22:55 ч. ХАРУН ХАЛЮК МЕХМЕД ГР.РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "БКТП 1Т-3SF6 20/ 0.4 kV доf 630 kVA КЪМ ОБЕКТ: ЦЕХ ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК в поземлен имот 002028, землище на с.Ушинци, местност Балнъкая, възложител "Гранит мар-2008" ООД, предствлявано от Харун Халюк Мехмед, Разрешение за строеж № РС-145/05.11.2018г., изготвил техн.паспорт "ТСТ Експерт консулт" ЕООД гр.София - строителене надзор
80724.0005.0026.1.1 10.1.2019 г. 11:29:15 ч. ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА РУСЕВА Разград Технически паспорт за строеж: Едноетажна жилищна сграда /основен ремонт с пристрояване/ ЗП 81.91 кв.м. ЗП пристройка - 10.91 кв.м., находящ се в УПИ VII-26, кв.5 по плана на с.Черковна, административен адрес ул."Пирин" №1, възложител Даниела Николаева Русева от гр.Разград, Разрешение за строеж № 94/16.07.2013г., изготвил техн.паспорт - техн.Пенка Станчева Лазарова - техн.ръководител
87624.0014.0321.1.1 17.12.2019 г. 10:30:54 ч. АШКЪН НЕХРИН ДИЛАВЕР С. ЯСЕНОВЕЦ Технически паспорт за строеж "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ТЪРГЖВСКИ ОБЕКТ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ" , С. ЯСЕНОВЕЦ, УЛ. ЯСЕН №29, КВ. 14, ИМОТ - 321, УПИ - I, възложител: Ашкън Нехрин Дилавер, с.Ясеновец, изготвил техн.паспорт - техн.Георги Кръстев Георгиев - техн.ръководител
87624.0051.1144.1.1 26.11.2019 г. НУРАЙ ХАСАНОВ ХАСАНОВ С. ЯСЕНОВЕЦ Технически паспорт за строеж "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА КАФЕ-АПЕРИТИВ И МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ, С. ЯСЕНОВЕЦ, КВ. 51, ИМОТ - 1144, УПИ - IV, възложител Нурай Хасанов Хасанов с.Ясеновец, изготвил техн.паспорт "ТСТ Експерт консулт еоод гр.София - консултант
87624.0055.1051.1.1 27.5.2019 г. 10:57:47 ч. СИДЕР РУЖИНОВ СИДЕРОВ ГР. РАЗГРАД Технически паспорт за строеж: "Двуетажна сграда,-Пункт за изкупуване на орехи и ядки, офис и склад на първия етаж и офиси на втория етаж", обща ЗП - 305.62кв.м. и РЗП - 416.37 кв.м., находящ се в УПИ VIII-1051 от кв.55 по плана на с.Ясеновец, административен адрес с.Ясеновец, ул."Трети март" № 7, Разрешение за строеж №11 от 05.02.2016г., Заповед-15 № 11.1 от 07.09.2016г. за промяна по чл.154, ал.5 от ЗУТ, изготвил техн.паспорт - техн.Пепа Георгиева Василева - техн.ръководител
87624.0060.0585.0001.001 11.4.2019 г. 14:31:30 ч. БАСРИ АХМЕДОВ ТАУШАНОВ С. ЯСЕНОВЕЦ Технически паспорт за строеж "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СКЛАД И ДЕПО В СКЛАД ЗА АЛКОХОЛ, ЦИГАРИ И ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ - ЗП-171,5 КВ.М"., находящ се в с.Ясеновец, ул.М.Палаузов № 6А, парцел IV-585, кв.60, възложител Басри Ахмедов Таушанов, изготвил техн.паспорт - инж.Минка Георгиева Ганева - техн.ръководител