одобрен

Регистър на техническите паспорти към 29.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  1f020533-5360-4868-bc6a-1a13ecad97e9

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 16:00:48
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-03-29 16:00:48

РЕГИСТЪР НА TEХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.176А, ал.5 от ЗУТ - 2019 година

№ и дата на удостоверение или отказ Вх. № на искане за регистрация Наименование на строежа Местонахождение Забележка
1 2 3 4 6
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте