одобрен

Регистър на Разрешителните и Регистрационните документи, издадени от РИОСВ Шумен през ноември 2020 г.

Уникален идентификатор:  236af068-2c76-47fb-9609-011ee960a5a5

разрешителни регистър риосв шумен РМС 436/2017

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-12-14 15:18:27
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-12-14 16:36:27
  • Последно променил: dragomir_vasilev

Юридическото лице / едноличен търговец

ЕИК

Номер на разрешението/ регистрационния документ

Дата на издаване

Сейхо Транспорт ЕООД 204705401 № 15 - РД - 462 - 00 2020/11/20
МД Бест Логистик ЕООД 206212745 № 15 - РД - 471 - 00 2020/11/25
Хигиямед ООД 206068832 № 15 - РД - 472 - 00 2020/11/25
Транс Груп ООД 125577402 № 15 - РД - 449 - 01 2020/11/30
Биана ЕООД 127610363 № 15 - РД - 279 - 05 2020/11/25
ВИЖ ЕООД 127628589 № 15 - РД - 426 - 01 2020/11/27
Крика Скрап ЕООД 201858840 № 15 - РД - 331 - 05 2020/11/16
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте