одобрен

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Златарица към 31.05.2020 г.

Уникален идентификатор:  255cc9df-2db1-4222-87e4-50bcacd9beb2

бюджет златарица касово изпълнение отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-07-02 15:22:35
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-07-02 15:22:35