одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост 10.2019

Уникален идентификатор:  34bc7798-8c2a-4b78-9c00-cef6869ad6aa

община разпоредителни сделки регистър РМС 436/2017 Казанлък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-05 15:24:22
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-11-05 15:24:22

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

за разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост
Създава се на основание чл. 41, ал. 4 ЗОС /ДВ бр. 54/13.06.2008 г.
ВИДОВЕ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ
I.          ПРОДАЖБИ ПО РЕДА НА ЗПСК
II.        Продажба след търг или конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 ЗОС
III.      Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на чл. 35, ал. 3 ЗОС
IV.      Продажба без търг или конкурс по реда на чл. 35, ал. 4 ЗОС
V.        Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1 ЗОС
VI.      Учредяване право на строеж, надстрояване,пристрояване след търг/конкурс по реда на чл. 37, ал. 1 ЗОС, чл. 38, ал. 1 ЗОС, чл. 52 от Наредба 15 за ПУРОИ на ОбС – Казанлък
VII.    Учредяване право на строеж, надстрояване, пристрояване, без търг/конкурс по реда на чл. 37, ал. ал. 4, 5 и 6, чл. 38, ал. ал. 2 и 3 ЗОС
VIII.  Учредяване право на ползване по реда на чл. 39 ЗОС
IX.      Замяна на имот, или право на строеж по реда на чл. 40 ЗОС
X. Продажба на общински жилища по реда на чл. 47, ал. 1 ЗОС
I.                                                        ПРОДАЖБИ ПО РЕДА НА ЗПСК
Договор № Обект на приватизация основание по ЗППДОП/ метод на приватизация/поети ангажименти цена купувач изготвена приватизационна оценка анализ на правното състояние
ЗПСК в лв.
1/18.04.1995г. магазин, втора част,бул."Ал.Батенберг" №38, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.2, чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП търг с явно наддаване 2067000 ЕТ "Кошев", представлявано от Стефан Христов Кошев да да
2/18.04.1995г. магазин, първа част, чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 797000 Катерина да да
бул."Ал.Батенберг" №38, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП Димитрова Богданова
3/19.04.1995г. магазин, ул."Тонзос" №5, чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 2324000 ЕТ "ТАКСИ-Георгиев", да да
гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП представлявано от Иван Стоянов Георгиев
4/25.04.1995г. магазин, трета част, бул."Ал.Батенберг" №38, гр.казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 1135000 Бончо Христов Патерков да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
5/26.04.1995г. сладкарница "Здраве", бул."Розова долина" №14, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 2767000 "Дженекс Корпорейшън" ЕООД, представлявано от Цветан Петров Цаков да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
6/29.05.1995г. магазин, ул."Ген.Ф.Радецки" №5, гр.казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 2015000 Стефан Иванов Иванов да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
7/29.05.1995г. сладкарница "Орлово гнездо", ул."Вожели" №10, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 846000 Дянко Тодоров Иванов да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
8/05.06.1995г. магазин, бул."23 Пехотен Шипченски полк" №80, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 892900 ЕТ "НИК-ДИМ", представлявано от Никола Георгиев Димитров да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
9/05.06.1995г. магазин, бул."Розова долина" №3, гр.казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 3887000 ЕТ "АСКЕНТ", представлявано от Пламен Белчев Пенчев да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
10/05.06.1995г. магазин, бул."23 Пехотен Шипченски полк" №80, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 569000 Светослав Стоянов Стоянов да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
11/26.10.1995г. магазин за пром.стоки, чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 1628000 ЕФ "ФОТОН ЕКСПРЕС", представлявано от Иван Тенев Тенчев да да
ул."Старозагорска" №6, гр.Казанлък
12/26.10.1995г. магазин "Родопа", ул."Старозагорска" №6, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 1188000 ЕТ "Дончо Иванов-ИВСТА", представлявано от Дончо Иванов Петков да да
13/26.10.1995г. фризьорски салон, бул."23 Пехотен Шипченски полк" №80, гр.казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 351000 ЕТ "НИК-ДИМ-Никола Димитров", представлявано от Никола Георгиев Димитров да да
14/26.10.1995г. магазин, ул."Стара река" №4, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 2048000 ЕТ "ВИД", представлявано от Валентина Игоревна Дачева да да
15/26.10.1995г. магазин, ул."Стара река" №4, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 2866000 ЕТ "ТИК -ТАК-Каличкова", представлявано от Александрия Станчева Каличкова да да
16/26.10.1995г. магазин, ул."Старозагорска" №6, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 1827000 Костадин Панайотов Шутов да да
17/31.10.1995г. магазин, кв."В.Левски" до бл.5 в кв.235, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 1793700 ЕТ "Пламен Богданов-Р.В.МАЙЕР", представлявано от Пламен Богданов Богданов да да
18/31.10.1995г. магазин, бул."Ал.Батенберг" /м/у бл.115 и бл.117/, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 2230000 ЕТ "Веселин Солаков", предствалявано от Веселин Николов Солаков да да
19/09.11.1995г. магазин, ул."Орешака" №55, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 2288700 ЕТ "ТКТ-МД", представлявано от Митко Димитров Дачев да да
20/11.12.1995г. магазин, ул."Столетов"/ул."Войнишка", гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 1381000 "Шипка-54" ЕООД, представлявано от Иван Тодоров Колев да да
21/11.12.1995г. магазин, ул."Стара река" №4, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 4417000 ЕТ "ВИД", представлявано от Валентина Игоревна Дачева да да
22/06.05.1996г. терен с пл.№7840 с площ 8090кв.м. "За автобаза и СП", гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 5897000 ЕТ "Петър Андонов-ЕКЗОТИК", представлявано от Петър Русков Андонов да да
23/12.12.1996г. магазин, ж.к."Изток", до бл.12, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 7600000 Пенчо Иванов Кънев да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
24/16.12.1996г. супермаркет, до бл.24 в ж.к."Изток", гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 2583000 ЕТ "Прайт-66-Павел Павлов", представлявано от Павел Цанев Павлов да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3,чл.30, чл.33 от ЗППДОП
25/16.12.1996г. ресторант "Мазалат", чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 10195000 Христо Иванов Бизов да да
ул."Стара река" №6, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30, чл.33 от ЗППДОП
26/07.01.1997г. ресторант "Орешака", чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 12304600 "Сила Пластик" ООД, да да
до стадион "Севтополис", гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП представлявано от Алдин Зоранов Шойлев
27/14.05.1997г. магазин за месо, чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 2004000 СД "Тайби - С - Иван да да
ул."Тонзос" №5, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 и чл.33 от ЗППДОП Димитров Танев"
28/18.08.1997г. магазин за фотоматериали, чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 50688000 Иван Иванов Пискюлев да да
бул."Ал.Батенберг", гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 и чл.33 от ЗППДОП
29/25.08.1997г. цех за производство, чл.1, ал.3, т.3, преговори 37499028 ЕТ "Симекс-Иван Иванов", представлявано от Иван Ганчев Иванов да да
с.Овощник чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП с потенциални купувачи, да запази производственото предназначение за срок от три години
30/26.08.1997г. магазин за хранителни стоки, ул."Хан Аспарух" №22, гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 23671000 Пенчо Господинов Господинов да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП
31/29.08.1997г. ресторант "Здраве", чл.1, ал.3, т.2, търг с явно наддаване 8495000 Динко Иванов Атанасов да да
ул."З.Стоянов" №2, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП
32/10.11.1997г. сграда-телчарник, с.Розово чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 3046700 "ЕДИС" ЕООД, да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП представлявано от Емил Кръстев Паскулов
33/28.01.1998г. магазин за хранителни стоки, ул."Хан Аспарух"/"З.Стоянов", гр.Казанлък чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 34086496 ЕТ "Люси-Петко Тарлев", да да
чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП представлявано от петко Димов Тарлев
34/08.02.1998г. работилница, бул."23 Пехотен чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 13581000 "Полипром-97" ЕООД, да да
Шипченски полк" №80, гр.казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП представлявано от Никола Георгиев Димитров
35/12.02.1998г. дялове от "Хляб и хлебни чл.25, ал.1, т.3 и продажба на 11732 дяла, чл.5, чл.23, чл.25, ал.1, 520020900 "Хляб-97" ООД, да да
Анекс от 01.07.2003г. изделия" ЕООД ал.3 от ЗППДОП, Решение №228/04.09.1997г. И Решение № 257/11.12.1997г. На ОбС-Казанлък т.3 и ал.3, чл.26 от ЗППДОП представлявано от Николина Дончева Аврамова
36/30.04.1998г. автоспирка-сладкарница, чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 5897000 ЕТ "Наско Кехайов-Рибаря", да да
с.Хаджидимитрово чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП представлявано от Наско Стефанов Кехайов
37/20.03.1995г. Терен и сгради в землището чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 6048000 ЕТ "Иван Томов - да да
на гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП ТОМИ ШОУ", представлявано от Иван Василев Томов
38/12.08.1998г. дялове от "Инфра - чл.25, ал.2, т.1 от продажба на 13981 дяла, чл.5, ал.2 и чл.18 от ЗППДОП 718000000 "Инфрастрой-98" АД, да да
Севтополис" ЕООД ЗППДОП, Решение № 292/22.01.1998г. И Решение №347/25.06.1998г. На ОбС-Казанлък представлявано от Георги Николов Петков
39/25.11.1998г. акции от "Казанлък" ЕАД чл.25, ал.1, т.4 от продажба на 37500 1035000000 "Казанлък-К" АД, да да
ЗППДОП акции представлявано от Павлин Тодоров Попкръстев
40/23.12.1998г. магазин - II, ул."Хан Аспарух" чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 26000000 Пенчо Господинов Господинов да да
№22, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП
41/28.12.1998г. изложбена зала, чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 121000000 ЕТ "Илкомс-Илиян да да
бул."23 Пехотен Шипченски полк" №28, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП Динчев", представлявано от Илиян Ангелов Дончев
42/01.09.1999г. дялове от "Стоки за бита" чл.25, ал.2, т.3 от продажба на 38000 "Стабил" ООД, да да
ЕООД ЗППДОП, Решение №258/11.12.1997г. И Решение №476/01.07.1999г. 400 дяла представлявано от Костадин Петков Картунов
43/03.04.2000г. магазин за електрочасти, чл.1, ал.3, т.3, търг с явно наддаване 32773 "Бохемия" ООД, представлявано да да
бул."Ал.Батенберг" №10, гр.Казанлък чл.3, ал.1, т.4 и ал.3, чл.30 от ЗППДОП от Валентина Игоревна Дачева и Митко Димитров Дачев
Анекс № 44 от "Стабил" ООД,
15.01.2001г. представлявано от Костадин Петков Картунов
45/31.01.2002г. фурна, с.Ясеново чл.3, ал.1, т.4 и ал.4, чл.30 от ЗППДОП търг с явно наддаване 16000 Раиф Рамаданов да да
Мемишев
46/05.07.2002г. УПИ IV-961 в кв.17 по плана на чл.4, ал.2 и чл.32, търг с явно наддаване 26000 "СПИВИ" ООД, да да
с.Шейново ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.12, ал.4 от Наредба за търговете представлявано от Спиро Христов Спиров
47/21.08.2002г. електродом, чл.4, ал.2 и чл.32, конкурс 150000 "Генерална Агенция да да
ул."Й.Стателов" №1, гр.Казанлък ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.13, ал.1 и ал.4 от Наредба за търговете България-Казанлък" ЕООД, представлявано от Денко Иванов Денков
48/19.11.2002г. "Рехабилитационен център, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с тайно 80001 "КЪЛВАЧА ГАЗ" АД, да да
Минерални бани, с.Овощник ЗПСК, чл.12, ал.4 от Наредба за търговете наддаване гр.Ст.Загора, представлявано от Изпълнителен директор Куни Славов Иванов
49/26.07.2004г. магазин, ул."Старозагорска" чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 38020 ЕТ "Иван Хараланов", да да
№ 4Б, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Иван Хараланов Меразчиев
50/27.07.2004г. магазин, ул."Старозагорска" чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 80005 Ресим Юсеинов Кехайов да да
№ 4Б, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
51/03.11.2004г. почивна база "Райски кът - чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 46000 Владислав Николаев да да
с.Дунавци" ЗПСК Петров
52/01.03.2005г. целодневна детска градина №5, гр.Казанлък чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 171000 Владислав Николаев да да
ЗПСК, чл.37, ал.1 от Наредба за търговете и конкурсите Петров
53/08.03.2005г. младежки дом, с.Овощник чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 44000 ЕТ "Ник - Николай да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Дюлгеров", представлявано от Николай Георгиев Дюлгеров
54/26.07.2005г. хижа в м."Бедек" - Стара чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 35200 Живко Илиев Железчев да да
планина в землището на с.Енина ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите и Елка Сашкова Петкова
55/13.07.2006г. търговски обект, бул."Княз Ал. чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 103000 "АВС Експорт - Импорт" да да
Батенберг" №12, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите ЕООД, представлявано от Уеин Джон Ангрийн
56/20.12.2006г. мелница, с.Ръжена чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 38200 Апостол Георгиев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Терзиев
57/29.12.2006г. дворно място, с.Средногорово чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 11130 Иван Митев Матанов да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
58/23.05.2007г. УПИ II, кв.32, с.Ясеново чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 32900 Цветанка Стоянова да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Стефанова
59/20.09.2007г. УПИ IХ-533, кв.28, с.Ясеново чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 96400 "Асклепий" ООД, да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Райничка Василева Попова
60/20.12.2007г. им. № 000514 в м."Паметника" чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 164000 "Петромар" АД, да да
в землището на с.Шейново ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Мариян Цветанов Боновски
61/22.05.2008г. УПИ V - "за производствена и складова дейност", кв.75, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 12000 Ариф Мустафа Ахмед да да
с.Бузовград ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
62/10.09.2008г. УПИ I "за ОДО" със сграда, кв.39, с.Средногорово чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 32750 Танка Славова Божкова да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
63/16.09.2008г. УПИ VI -"за производствена и чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 15400 Ариф Мустафа Ахмед да да
складова дейност", кв.75, с.Бузовград ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
64/29.12.2008г. УПИ XVI - 688, кв.31, с.Шейново чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 36400 "МАОНА" ООД, да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Маринела Христова Армейкова
65/29.12.2010г. УПИ X, кв.6,със сграда, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 30300 ЕТ "СИТ - 90 - Стойно да да
с.Копринка ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Тонев", представлявано от Стойно Иванов Тонев
66/20.12.2011г. магазин, с.Ръжена чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 15200 "РАФТЕЙ" ЕООД, да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Георги Апостолов Терзиев
67/08.06.2012г. Поземлен имот с чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 40000 "Агробиотех" ЕООД, да да
идентификатор 27499.501.1357 и сгради ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Ради Дончев Дончев
68/04.10.2012г. търговска сграда, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 61800 Хасан Юсеинов Гърбев да да
с.Хаджидимитрово ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
69/01.08.2013г. УПИ I, кв.72, с.Бузовград чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 13650 Трифон Георгиев Тонев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
70/27.09.2013г. обособена част (дял I), чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 34500 "Мустафа Сюнетчиев" да да
търговски обект, с.Долно Изворово ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите ЕООД, представлявано от Мустафа Гюлтекинов Сюнетчиев
71/18.12.2013г. Ообект в сграда - "Кулинарен чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 74580 "ДАЛАС-2001" ООД, да да
магазин", ул."Паисий Хилендарски" №15, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Апостол Ставрев Христов
72/19.12.2013г. УПИ V-143, кв.13, със сграда, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 13000 Миньо Иванов Топалов да да
с.Бузовград ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
73/07.03.2014г. обект в сграда (бивша аптека чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 189525 Щерьо Панайотов да да
"Балкан"), бул. "23 Пехотен Шипченски полк", гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Щерев
74/20.08.2014г. УПИ VII, кв.35, с.Горно Изворово чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 7050 Мария Христова Илиева да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
75/26.08.2014г. УПИ Х-531, кв.28, със сграда, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 10540 Николай Василев Колев да да
с.Ясеново ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
76/27.08.2014г. обект в сграда - Аптека "Невен", чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 63000 Николай Танев Кратунов да да
бул."Розова долина" №14, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
77/15.09.2014г. обект в сграда: магазин "Здраве 1" и магазин "Здраве 2", чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 108900 Николай Танев Кратунов да да
бул."Розова долина" №14, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
78/15.09.2014г. обект в сграда: магазин "Здраве 3", бул."Розова долина" №14, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 48000 Николай Танев Кратунов да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
79/27.01.2015г. търговски обект - полумасивна чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 196570 "КАМАРС" АД, да да
сграда със застроена площ 162 кв.м., гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Николай Иванов Колев
80/16.03.2015г. обект в сграда - "Аптека 1", чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 91300 "ПАЛАС" ООД, да да
бул."23 Пехотен Шипченски полк" №23, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Веселин Йорданов Василев
81/18.03.2015г. търговски обект - обособена част "А", гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 38800 "М-БРАДЪРС 3" ООД, да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Георги Янков Мермеклиев
82/18.05.2015г. обект в сграда: търговски чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 49200 "М-БРАДЪРС 3" ООД, да да
обект "Б" и обособена част "В", гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите представлявано от Георги Янков Мермеклиев
83/04.06.2015г. фурна, с.Хаджидимитрово чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 28200 Сейди Юсуфов Селимов да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
84/11.06.2015г. УПИ VI, кв.73, с.Бузовград чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 19200 Димитър Великов да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Костов
85/21.12.2015г. дърводелска работилница, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 14580.5 Алейдин Исмет да да
с.Ръжена ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Арабаджи
86/29.03.2016г. Позмлен имот с идентификатор чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 17850 Димитър Георгиев да да
35167.505.536, гр.Казанлък ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Мермеклиев
87/30.03.2016г. обект "Салон за красота", чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 11950 Дафинка Любенова да да
с.Копринка ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите Хунева
88/12.01.2017г. ПИ с идентификатор 35167.505.8778, ул."Козлодуй" №99, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 26110 Гергана Кънчева Танева да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
89/20.01.2017г. ПИ с идентификатор 35167.505.8867, ул."Изгрев" №59, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 29350 "МЕТБОЛ-КЗ" ЕООД, представлявано от Красимир Методиев Димитров да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
90/26.07.2017г. ПИ с идентификатор 35167.505.8779, , бул."Н.Петков", гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 94710 "ХИДРО МАТ", представлявано от Мартин Атанасов Янев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
91/26.10.2017г. ПИ с идентификатор 35167.501.479, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 38390 "Дюлгеров-Станков" ООД, представлявано от Тодор Георгиев Станков да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
92/26.10.2017г. ПИ с идентификатор 35167.506.3288, ведно с построените в него сгради, ул."Старозагорска" №40, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 839100 "МАКС МАРКЕТ 1" ЕООД, представлявано от Николай Георгиев Дюлгеров да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
93/09.11.2017г. ПИ с идентификатор 35167.501.536, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 20660 Росен Петков Янакиев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
94/18.06.2018г. ПИ № 000340, с.Овощник, м."Кабаклъка" чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 19680 Радослав Рачев Райков да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
95/19.10.2018г. ПИ с идентификатор 35167.501.9253, ведно с построените в него сгради с идентификатори 35167.501.9253.1 и 35167.501.9253.2, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 86553 "СИМАН" ООД, представлявано от Силвия Алексиева Нейчева-Иванова да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
96/07.01.2019г. УПИ II-765, с. Копринка чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 15 Росен Стоянов Марков да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
97/07.01.2019г. ПИ с идентификатор 35167.505.8869, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 27680 Росен Стоянов Марков да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
98/10.01.2019г. ПИ с идентификатор 35167.505.150, гр.Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 16250 "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК" ООД, представлявано от Георги Панайотов Георгиев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
99/13.03.2019г. УПИ II-765, с. Копринка чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 15030 Веселин Давидов Кюлявков да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
100/03.07.2019г. ПИ с идентификатор 40292.66.657, гр. Крън чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 8600 "КАЧАН" ЕООД, представлявано от Ахмед Али Качан да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
101/03.07.2019г. ПИ с идентификатор 40292.66.658, гр. Крън чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 8800 "КАЧАН" ЕООД, представлявано от Ахмед Али Качан да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
102/03.07.2019г. ПИ с идентификатор 40292.66.659, гр. Крън чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 13500 "КАЧАН" ЕООД, представлявано от Ахмед Али Качан да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
103/03.07.2019г. ПИ с идентификатор 40292.66.660, гр. Крън чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 5200 "КАЧАН" ЕООД, представлявано от Ахмед Али Качан да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
104/17.07.2019г. ПИ с идентификатор 27499.501.3179, с. Енина чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 54550 "ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ" ООД, представлявано от Николай Илиев Панайотов да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
105/19.07.2019г. ПИ с идентификатор 35167.505.8868, ул. "Изгрев" № 57, гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 21000 Райно Димов Димов да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
106/23.07.2019г. ПИ с идентификатор 35167.505.151, ул. "Р. Душанова" , гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 33900 "ХМЦ-ДАРОМ СТЕ ПРИЕЛИ ДАРОМ ДАВАЙТЕ" да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
107/16.08.2019г. ПИ с идентификатор 35167.505.8862, ул. "Изгрев" №61 , гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 59155.3 "ВРАБЕЦ" ЕООД да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
108/21.08.2019г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6, ул. "Никола Петков" №37 А, гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 180100 "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК" ООД, представлявано от Георги Панайотов Георгиев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
109/25.09.2019г. Сграда с идентификатор 35167.502.39.1, гр. Казанлък чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 33800 Гюлтекин Абдурахманов Сюнетчиев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
110/25.09.2019г. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521, гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин" чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от търг с явно наддаване 35497 Гюлтекин Абдурахманов Сюнетчиев да да
ЗПСК, чл.36 от Наредба за търговете и конкурсите
II.                                                        Продажба след търг или конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 ЗОС
No АОС Данни за имота, съгл. АОС Решение за Вид Оценки и цени, лв. без ДДС Договор Nо Купувач
разпореждане разпор.
ДО пазарна начална по договор
тръжна
1. 598/2008 г. ПИ 290010 с площ 2308 кв.м. Решение на ОбС търг 621.1 9200 9200 23000 Д08-29 от Тодор Николов Топалов
м. „Перетлика” с. Овощник No 242/2009 г. 30.09.2009 г.
2. 429/2007 г. ПИ 069043 с площ 2869 кв.м. Решение на ОбС търг 772 4000 4000 12400 Д08-31 от Д-р Дебора Юлий Кнежевич
м.„Старата кория” с.Черганово No 291/2009 г. 02.12.2009 г.
3. 400/2007 г. ПИ 019001 с площ 2673 кв.м. Решение на ОбС търг 240.6 652 652 652 Д08-32 от Румяна Георгиева Башкехайова
м. „Соргуня” с. Черганово No 291/2009 г. 03.12.2009 г.
4. 522/2008 г. ПИ 027047 с площ 3588 кв.м. Решение на ОбС търг 404.4 2170 2170 2170 Д08-33 от 03.12.2009 г. Иван Неделчев Терзиев
м. „Динкъра” с. Черганово No 291/2009 г.
5. 402/2007 г. ПИ 027025 с площ 2 633 кв.м. м. „Динкъра” с. Черганово Решение на ОбС търг 296.7 1100 1100 1 540 Д08-8 от 10.11.2010 г. Иван Дичков Недков
No 497/2010 г.
6. 1138/2005 г. УПИ I – 767 кв. 69 с. Бузовград Решение на ОбС търг 2728.3 8000 8000 8 000 Д08-3 от 03.06.2011 г. Магбуле Наид Кенан
No 621/2011 г.
7. 455/2007 г. УПИ VII – 3248 кв. 445 Решение на ОбС търг 4035.8 13000 13000 13000 Д08-4 от 03.06.2011 г. Генка Петрова Видева
гр. Казанлък No 621/2011 г.
8. 535/2008 г. Гаражна клетка Nо 1 ж.бл.107, бул. „23 ПШП” гр. Казанлък Решение на ОбС търг 6873.2 10310 10310 10 310 Д08-5 от 06.06.2011 г. Николай Илиев Панайотов
No 620/2011 г.
9. 1018/2005 г. Земя с площ 2 907 кв.м. Решение на ОбС търг 5179.6 13 500 13 500 13 500 Д08-6 от 10.06.2011 г. Ахмед Али Качан
им. Nо 000565 по КВС с. Крън No 632/2011 г.
10. 542/2008 г. Гаражна клетка Nо 8 ж.бл.107, бул. „23 ПШП” гр. Казанлък Решение на ОбС търг 6894.2 10 350 10 350 10 350 Д08-7 от 13.06.2011 г. Стоян Колев Бобев
No 620/2011 г.
11. 661/2009 г. Земя с площ 2 975 кв.м., Решение на ОбС търг 3644.3 17 900 17 900 17 900 Д08-8 от 17.06.2011 г. Денчо Станев Христов
им. Nо 000388 с. Г. Изворово No 633/2011 г.
12. 662/2009 г. Земя с площ 6 837 кв.м., Решение на ОбС търг 8375.1 34 000 34 000 34 000 Д08-9 от 17.06.2011 г. Денчо Станев Христов
им. Nо 000305 с. Г. Изворово No 633/2011 г.
13. 541/2008 г. Гаражна клетка Nо 7 ж.бл.107, бул. „23 ПШП” гр. Казанлък Решение на ОбС търг 7386 11 080 11080 11080 Д08-10 от 22.06.2011 г. Стефан Вълков Йовчев
No 620/2011 г.
14. 779/2010 г. Земя с площ 536 кв.м. Решение на ОбС търг 21.4 586 586 586 Д08-25 от 17.08.2011 г. Генчо Петков Колев
им. Nо 600.167 с Г. Черковище No 684/2011 г.
15. 687/2010 г. Земя с площ 14 051 кв.м. Решение на ОбС търг 1721.2 6 846 6 846 6 846 Д08-26 от 17.08.2011 г. Апостол Янев Терзиев
им. Nо 089030 с. Ръжена No 683/2011 г.
16. 826/2004 г. ЗЗ им. No 008001 в м. "Хайдушка вада" гр. Крън Решение на ОбС Nо 755/2011 г. търг 57.6 1 190 1 190 1 190 Д08-11 от 24.04.2012 г. Слави Николов Стефанов
17. 652/2009 г. УПИ XVII в кв. 58 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 134/2012 г. търг 2603.3 11 700 11 700 12 870 Д08-15 от 29.05.2012 г. Георги Стоянов Урумов
18. 651/2009 г. УПИ XI в кв. 58 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 134/2012 г. търг 3244 14 580 14 580 14 580 Д08-16 от 29.05.2012 г. Атанас Христов Щерев
19. 537/2008 г. Гаражна клетка No 4 ж.бл. 107 23ПШП Решение на ОбС Nо 138/2012 г. търг 6903.2 10 360 10 360 11 396 Д08-17 от 29.05.2012 г. Слави Маринов Славов
20. 15/1997 г. УПИ IX в кв. 28 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 136/2012 г. търг 1722.6 5 200 5 200 5 200 Д08-18 от 30.05.2012 г. Стефан Михаилов Проданов
21. 955/2011 г. ЗЗ им. No 006004 в м. "Над село" с. Копринка Решение на ОбС Nо 156/2012 г. търг 76.2 200 200 200 Д08-19 от 31.05.2012 г. Смаил Осман Четалак
22. 344/2000 г. УПИ III-155 в кв. 25 Решение на ОбС Nо 156/2012 г. търг 12481.1 19 700 19 700 19 700 Д08-20 от 31.05.2012 г. "Сирона" АД, гр. София
с. Ръжена
23. 872/2011 г. ЗЗ им. No 000347 в м. "Зад Тунджа" с. Бузовград Решение на ОбС Nо 157/2012 г. търг 557.6 1 450 1450 1450 Д08-21 от 01.06.2012 г. "Нова-Ф-49" ООД, гр. София
24. 1045/2005 г. Гаражна клетка No 8 ж.бл. 104 23ПШП Решение на ОбС Nо 138/2012 г. търг 5925.4 9 030 9030 9030 Д08-22 от 01.06.2012 г. Мирослав Иванов Николов
25. 831/2010 г. ЗЗ им. No 011006 в м. "Адалъка" с. Копринка Решение на ОбС Nо 156/2012 г. търг 337.8 1 000 1000 1300 Д08-23 от 06.06.2012 г. Венета Сергеева Карабашева
26. 942/2011 г. ЗЗ им. No 004005 в м. "Харманите" с. Копринка Решение на ОбС Nо 156/2012 г. търг 719.2 1 800 1800 1800 Д08-24 от 06.06.2012 г. Смаил Азиз Дедеолу
27. 642/2008 г. УПИ XI-348 в кв. 52 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 137/2012 г. търг 3133 12 330 12330 12330 Д08-25 от 06.06.2012 г. ЕТ "ЗП Георги Василев"
28. 1001/2005 г. УПИ XXI-3991 в кв. 48 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 144/2012 г. търг 5943.4 21 700 21700 21700 Д08-26 от 07.06.2012 г. Бенизе Неджипова Гърбева
29. 915/2011 г. ЗЗ им. No 003010 в м. "Харманите" с. Копринка Решение на ОбС Nо 156/2012 г. търг 1103.6 3 400 3400 9180 Д08-28 от 11.06.2012 г. Иванка Иванова Тосунова
30. 916/2011 г. ЗЗ им. No 002002 в м. "Харманите" с. Копринка Решение на ОбС Nо 156/2012 г. търг 1872.7 5 800 5800 21460 Д08-29 от 11.06.2012 г. Иванка Иванова Тосунова
31. 952/2011 г. ЗЗ им. No 150845 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 172/2012 г. търг 15.9 500 500 500 Д08-31 18.06.2012 г. Янко Георгиев Мермеклиев
32. 333/2000 г. ПИ с идентификатор 27499.501.333 с. Енина Решение на ОбС Nо 168/2012 г. търг 1473.2 14 700 14700 14700 Д08-34 от 20.06.2012 г. Димитър Христов Николов
33. 833/2010 г. ЗЗ им. No 222123 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 175/2012 г. търг 150 620 620 620 Д08-35 от 20.06.2012 г. Манол Иванов Далемски
34. 832/2010 г. ЗЗ им. No 222121 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 176/2012 г. търг 169.7 640 640 640 Д08-36 от 20.06.2012 г. Манол Иванов Далемски
35. 922/2011 г. ЗЗ им. No 008010 в м. "Белия пясък" гр. Шипка Решение на ОбС Nо 169/2012 г. търг 13.7 220 220 5412 Д08-37 от 20.06.2012 г. Манол Иванов Далемски
36. 1019/2011 г. ЗЗ им. No 190710 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 171/2012 г. търг 35.7 640 640 640 Д08-38 от 20.06.2012 г. Теменуга Василева Янева
37. 850/2010 г. ЗЗ им. No 021016 в м. "До село-запад" гр. Шипка Решение на ОбС Nо 170/2012 г. търг 50.9 250 250 2075 Д08-40от 22.06.2012 г. Атанас Христов Щерев
38. 972/2011 г. ЗЗ им. No 014008 в м. "Хайдушка вада" гр. Крън Решение на ОбС Nо 195/2012 г. търг 26.4 618 618 618 Д08-41 от 25.06.2012 г. Алдин Асенов Бамбалов
39. 1037/2011 г. УПИ I-82 в кв. 3 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 178/2012 г. търг 1086.1 8 800 8800 9680 Д08-42 от 25.06.2012 г. Петър Георгиев Петров
40. 836/2010 г. ЗЗ им. No 031002 в м. "До село" с. Розово Решение на ОбС Nо 189/2012 г. търг 210 1 092 1092 1092 Д08-43 от 26.06.2012 г. "Казанлък Хляб" ООД
41. 834/2010 г. ЗЗ им. No 212272 в м. "Старите лозя" гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 177/2012 г. търг 128.9 2 020 2020 2020 Д08-44 от 26.06.2012 г. Митко Ангелов Тодоров
42. 971/2011 г. ЗЗ им. No 014004 в м. "Хайдушка вада" гр. Крън Решение на ОбС Nо 195/2012 г. търг 25.2 589 589 589 Д08-45 от 27.06.2012 г. Хюсеин Сюлейман Мустафа
43. 1018/2011 г. ЗЗ им. No 085004 в м."Дерин Алчак" с.Д.Изворово Решение на ОбС Nо 194/2012 г. търг 44.5 394 394 394 Д08-46 от 27.06.2012 г. Ивайло Красимиров Филев
44. 1017/2011 г. ЗЗ им. No 080012 в м."Дерин Алчак" с.Д.Изворово Решение на ОбС Nо 194/2012 г. търг 326.4 1 524 1524 1524 Д08-47 от 27.06.2012 г. Ивайло Красимиров Филев
45. 870/2011 г. ПИ с идентификатор 27499.14.6 с. Енина Решение на ОбС Nо 188/2012 г. търг 30.4 481 481 481 Д08-49 от 04.07.2012 г. Иван Тодоров Колев
46. 871/2011 г. ПИ с идентификатор 27499.13.9 с. Енина Решение на ОбС Nо 188/2012 г. търг 71.9 893 893 893 Д08-50 от 04.07.2012 г. Иван Тодоров Колев
47. 852/2011 г. ПИ с идентификатор 27499.11.24 с. Енина Решение на ОбС Nо 188/2012 г. търг 131.8 2 260 2260 2712 Д08-51 от 05.07.2012 г. Аспарух Ангелов Джанов
48. 881/2011 г. ЗЗ им. No 255019 в м."Лещака" с. Средногорово Решение на ОбС Nо 191/2012 г. търг 23 449 449 449 Д08-53 от 05.07.2012 г. Еко Инвест-2009" ООД
49. 869/2011 г. ПИ с идентификатор 27499.11.9 с. Енина Решение на ОбС Nо 188/2012 г. търг 60.5 846 846 846 Д08-55 от 05.07.2012 г. Николай Танев Кратунов
50. 910/2011 г. ПИ с идентификатор 27499.501.920 с. Енина Решение на ОбС Nо 190/2012 г. търг 2 781,20 10 800 10800 10800 Д08-56 от 05.07.2012 г. ЕТ "ВИ-КИ-Петър Кънев"
51. 964/2011 г. ПИ с идентификатор 27499.20.40 с. Енина Решение на ОбС Nо 188/2012 г. търг 79.6 1 048 1048 1 048 Д08-59 от 12.07.2012 г. Петър Лалев Загаров
52. 839/2010 г. ЗЗ им. No 039032 в м. „Зл. ябълка" с.Средногорово Решение на ОбС Nо 191/2012 г. търг 371.5 4408 4408 4 408 Д08-60 от 12.07.2012 г. Пламен Станим. Караджов
53. 453/2007 г. ЗЗ им. No 103004 Решение на ОбС Nо 158/2012 г. търг 395.7 1370 1370 2 329 Д08-63 от 08.08.2012 г. Иванка Кост. Лазарова
в м. „М. керана" с.Ръжена
54. 1386/2012 г. ЗЗ им. No 017050 в м."Арите"гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 316/2012 г. търг 745.61 151770 151770 151770 Д0868/24.10.2012 "Шиле" ЕООД - чрез Д. Сербезов
55. 1367/2012 г. НПИ Nо 8802 в м."Кремона" гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 316/2012 г. търг 25192.8 112800 112 800 112800 Д08-69 24.10.2012 г. "Шиле" ЕООД - чрез Д. Сербезов
56. 636/2008 г. ЗЗ им. No 000425 гр. Крън Решение на ОбС Nо 323/2012 г. търг 4 786,30 7300 7300 7300 Д08-70 30.10.2012 г. Атанас Йорданов Радев
57. 637/2008 г. ЗЗ им. No 000384 гр. Крън Решение на ОбС Nо 323/2012 г. търг 4 211,60 6700 6700 6700 Д08-71 30.10.2012 г. Атанас Йорданов Радев
58. 822/2004 г. Сгради в УПИ IX-5952 кв. 189 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 316/2012 г. търг 81 239,7 90500 90500 99550 Д08-72 30.10.2012 г. "Булинвест" ЕООД
59. 552/2008 г. Обект в сграда - об. част Г, Решение на ОбС Nо 353/2012 г. търг 25 250,1 28550 28550 28550 Д08-76 27.11.2012 г. Надежда Петкова Димова
ул. "Р. долина No 14
60. 1002/2012 г. ЗЗ им. No 021019 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 30.4 109 109 119 Д08-77 28.11.2012 г. Боян Райчев Станев
61. 1074/2011 г. ЗЗ им. No 066003 гр. Крън Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 273.41 1277 1277 3055 Д08-80 28.11.2012 г. Дияна К. Бамбалова
62. 851/2011 г. ЗЗ им. No 172217 Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 11.21 510 510 510 Д08-82 29.11.2012 г. Стефка Иванова Лалова
гр. Казанлък
63. 599/2008 г. УПИ XVI-8701 в кв. 340 Решение на ОбС Nо 353/2012 г. търг 27 294,1 115800 115800 115800 Д08-83 29.11.2012 г. "Шиле" ЕООД чрез Д. Сербезов
гр. Казанлък
64. 1073/2011 г. ЗЗ им. No 065003 гр. Крън Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 220.6 892 892 892 Д08-84 29.11.2012 г. Кадри Ахмедов Чаушев
65. 430/2001 г. УПИ I-206 в кв. 28 Решение на ОбС Nо 353/2012 г. търг 57931 81400 81400 81400 Д08-85 29.11.2012 г. "М-Стронг" ЕООД, Н. Младенов
с. Г. Дряново
66. 929/2011 г. ЗЗ им. No 009006 Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 727.25 2507 2507 2507 Д08-86 30.11.2012 г. "Дамасцена Розбио" ЕООД
с. Г. Дряново
67. 927/2011 г. ЗЗ им. No 009043 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 478.48 1401 1401 1401 Д08-87 30.11.2012 г. "Дамасцена Розбио" ЕООД
68. 926/2011 г. ЗЗ им. No 008011 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 307.72 1717 1717 1717 Д08-88 30.11.2012 г. "Дамасцена Розбио" ЕООД
69. 928/2011 г. ЗЗ им. No 009041 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 171.95 495 495 495 Д08-89 30.11.2012 г. "Дамасцена Розбио" ЕООД
70. 902/2011 г. ЗЗ им. No 011081 Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 103.7 397 397 1450 Д08-90 30.11.2012 г. Алириза Ф. Юсниев
с. Хаджидимитрово
71. 1083/2012 г. ЗЗ им. No 150914 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 54.16 2658 2658 2658 Д08-91 от 03.12.2012 г. Петър Неделчев Петров
72. 970/2011 г. ЗЗ им. No 230412 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 14.14 693 693 693 Д08-93 от 03.12.2012 г. Николай Любом. Прокопиев
73. 989/2012 г. ЗЗ им. No 023019 Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 45.76 232 232 232 Д08-94 от 05.12.2012 г. Зюлюкляй Ферадин Гарипова
с. Хаджидимитрово
74. 1134/2012 г. ЗЗ им. No 000527 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 95.5 437 437 437 Д08-95 от 05.12.2012 г. Мильо Андреев Тотев
75. 1174/2012 г. УПИ VI-613 в кв. 28 с. Ръжена Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 2 345,1 3600 3600 3600 Д08-96 от 05.12.2012 г. Кънчо Миленов Въгларов
76. 1173/2012 г. УПИ IV-610 в кв. 28 с. Ръжена Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 2 717,0 3400 3400 3400 Д08-97 от 05.12.2012 г. Кънчо Миленов Въгларов
77. 1104/2012 г. ЗЗ им. No 050015 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 27 109 109 109 Д08-98 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
78. 1105/2012 г. ЗЗ им. No 050017 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 41.2 166 166 166 Д08-99 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
79. 1106/2012 г. ЗЗ им. No 050019 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 49.8 201 201 201 Д08-100 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
80. 1107/2012 г. ЗЗ им. No 051002 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 351.8 1236 1236 1236 Д08-101 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
81. 935/2011 г. ЗЗ им. No 051012 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 578.3 2056 2056 2056 Д08-102 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
82. 1100/2012 г. ЗЗ им. No 051031 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 467.1 1641 1641 1641 Д08-103 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
83. 1099/2012 г. ЗЗ им. No 052013 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 223.1 784 784 784 Д08-104 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
84. 1101/2012 г. ЗЗ им. No 053002 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 118 415 415 415 Д08-105 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
85. 1142/2012 г. ЗЗ им. No 053009 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 62.5 217 217 217 Д08-106 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
86. 1136/2012 г. ЗЗ им. No 053010 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 55.3 192 192 192 Д08-107 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
87. 1139/2012 г. ЗЗ им. No 053012 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 151.5 532 532 532 Д08-108 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
88. 1137/2012 г. ЗЗ им. No 054001 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 158.9 573 573 573 Д08-109 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
89. 1138/2012 г. ЗЗ им. No 054002 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 291.6 1052 1052 1052 Д08-110 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
90. 1170/2012 г. ЗЗ им. No 054004 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 117.5 407 407 407 Д08-111 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
91. 1171/2012 г. ЗЗ им. No 054007 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 57 200 200 200 Д08-112 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
92. 1169/2012 г. ЗЗ им. No 054009 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 138.5 486 486 486 Д08-113 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
93. 1168/2012 г. ЗЗ им. No 054027 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 68 239 239 239 Д08-114 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
94. 1167/2012 г. ЗЗ им. No 057004 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 29.3 118 118 118 Д08-115 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
95. 1166/2012 г. ЗЗ им. No 057006 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 31.9 129 129 129 Д08-116 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
96. 1165/2012 г. ЗЗ им. No 057008 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 23.2 94 94 94 Д08-117 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
97. 1341/2012 г. ЗЗ им. No 060001 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 77.3 312 312 312 Д08-118 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
98. 1340/2012 г. ЗЗ им. No 062011 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 394.3 1593 1593 1593 Д08-119 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
99. 1339/2012 г. ЗЗ им. No 064016 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 140.1 629 629 629 Д08-120 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
100. 1333/2012 г. ЗЗ им. No 064021 с. Копринка Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 198.2 890 890 890 Д08-121 от 05.12.2012 г. "Трон" ЕООД - Н. Яшар
101. 973/2011 г. ЗЗ им. No 011003 с. Копринка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 320.63 1317 1317 1317 Д08-122 от 05.12.2012 г. Аптула Селейдин Кисиолу
102. 835/2010 г. ЗЗ им. No 037015 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 126.37 2007 2007 2207 Д08-123 от 06.12.2012 г. Атанас Захариев Захариев
103. 1164/2012 г. ПИ No 274999.182.2 с. Енина Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 108.5 972 972 972 Д08-124 от 06.12.2012 г. Никола Атанасов Куков
104. 978/2011 г. ЗЗ им. No 004010 с. Копринка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 287.38 1739 1739 2085 Д08-125 от 06.12.2012 г. "Булгафлор" ЕООД
105. 977/2011 г. ЗЗ им. No 004011 с. Копринка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 368.24 2070 2070 4347 Д08-126 от 06.12.2012 г. "Булгафлор" ЕООД
106. 980/2011 г. ЗЗ им. No 004008 с. Копринка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 311.82 1653 1653 3798 Д08-127 от 06.12.2012 г. "Булгафлор" ЕООД
107. 769/2011 г. ЗЗ им. No 069031 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 517.42 3181 3181 3181 Д08-128 от 07.12.2012 г. Радослав Станчев Стоянов
108. 1090/2012 г. ЗЗ им. No 000334 с. Овощник Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 206.67 4751 4751 4751 Д08-129 от 10.12.2012 г. "Машин Трйдинг" ЕООД
109. 1162/2012 г. ПИ No 343.50 с. Енина Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 29.5 335 335 335 Д08-130 от 10.12.2012 г. Янко Атанасов Щерев
110. 1278/2012 г. ПИ No 352.1063 с. Енина Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 110.5 772 772 772 Д08-131 от 12.12.2012 г. Росен Иванов Димов
111. 1011/2011 г. ЗЗ им. No 044010 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 1635.1 4973 4973 4973 Д08-132 от 12.12.2012 г. Пламена Койчева Георгиева
112. 1274/2012 г. ЗЗ им. No 046005 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 1 177,70 3133 3133 4385 Д08-133 от 12.12.2012 г. Пламена Койчева Георгиева
113. 1013/2011 г. ЗЗ им. No 044002 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 144 413 413 413 Д08-134 от 12.12.2012 г. Пламена Койчева Георгиева
114. 1012/2011 г. ЗЗ им. No 044007 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 358.1 1027 1027 1027 Д08-135 от 12.12.2012 г. Пламена Койчева Георгиева
115. 1010/2011 г. ЗЗ им. No 045003 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 2467.2 7504 7504 19504 Д08-136 от 12.12.2012 г. Пламена Койчева Георгиева
116. 1111/2012 г. ЗЗ им. No 055006 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 999.6 2623 2623 2623 Д08-137 от 12.12.2012 г. Спас Ангелов Момов
117. 110/2012 г. ЗЗ им. No 054005 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 100.5 693 693 831 Д08-138 от 12.12.2012 г. Спас Ангелов Момов
118. 1006/2011 г. ЗЗ им. No 061011 Д. Изворово Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 116.53 604 604 604 Д08-139 от 13.12.2012 г. Иван Димов Иванов
119. 875/2011 г. ЗЗ им. No 080005 Д. Изворово Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 133.87 674 674 674 Д08-140 от 13.12.2012 г. Иван Димов Иванов
120. 1094/2012 г. ПИ No 27499.55.22 с. Енина Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 110.2 935 935 935 Д08-141 13.12.2012 г. Станимир Костов Старчев
121. 1092/2012 г. ПИ No 27499.147.3 с. Енина Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 56.9 211 211 211 Д08-142 Станимир Костов Старчев
13.12.2012 г.
122. 1093/2012 г. ПИ No 27499.55.26 с. Енина Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 43.3 367 367 367 Д08-143 Станимир Костов Старчев
13.12.2012 г.
123. 1108/2012 г. ЗЗ им. No 079032 с.Д.Изворово Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 311.9 1500 1500 1650 Д08-144 Николай Николов Николов
14.12.2012 г.
124. 1388/2012 г. ЗЗ им. No 059024 с. Розово Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 30.04 301 301 301 Д08-146 Румен Кирилов Велев
14.12.2012 г.
125. 1178/2012 г. ЗЗ им. No 021028 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 89.3 1048 1048 1048 Д08-148 Васил Алексиев Щерев
17.12.2012 г.
126. 1176/2012 г. ЗЗ им. No 107032 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 181 1098 1098 1098 Д08-149 Агора Христова Щерева
17.12.2012 г.
127. 1197/2012 г. ЗЗ им. No 020014 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 17.14 744 744 2298 Д08-150 Росен Симеонов Русев
17.12.2012 г.
128. 1198/2012 г. ЗЗ им. No 020017 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 16.6 760 760 760 Д08-151 Росен Симеонов Русев
17.12.2012 г.
129. 1260/2012 г. ЗЗ им. No 103009 с. Дунавци Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 99.7 387 387 400 Д08-152 "Трон" ЕООД - Н. Яшар
17.12.2012 г.
130. 1071/2011 г. ЗЗ им. No 026008 Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 38.09 554 554 554 Д08-153 Ахмед Зеберов Бабаджанов
с. Д. Изворово 17.12.2012 г.
131. 1070/2011 г. ЗЗ им. No 026006 Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 32.77 522 522 522 Д08-154 Ахмед Зеберов Бабаджанов
с. Д. Изворово 17.12.2012 г.
132. 1194/2012 г. ЗЗ им. No 020011 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 17.3 744 744 3704 Д08-155 Соня Лалева Кючюклер
17.12.2012 г.
133. 1275/2012 г. ЗЗ им. No 027017 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 26.4 506 506 998 Д08-156 Анатолий Данчев Хаджиев
17.12.2012 г.
134. 1276/2012 г. ЗЗ им. No 027018 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 41.7 985 985 1083 Д08-157 Анатолий Данчев Хаджиев
17.12.2012 г.
135. 1196/2012 г. ЗЗ им. No 020013 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 14.3 606 606 3366 Д08-158 Христина Иванова Георгиева
17.12.2012 г.
136. 1058/2011 г. ЗЗ им. No 027003 Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 89.64 448 448 448 Д08-159 Севгюл Ибрямова Мустафова
с. Д. Изворово 18.12.2012 г.
137. 1135/2012 г. ЗЗ им. No 015017 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 57.6 1254 1254 1254 Д08-160 Станимир Илиев Станев
18.12.2012 г.
138. 783/2010 г. ЗЗ им. No 170001 Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 1 551,90 27345 27345 79291 Д08-161 Иван Колев Петров
с. Д. Изворово 19.12.2012 г.
139. 1351/2012 г. ЗЗ им. No 83106.44.172 Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 33.5 2432 2432 2675 Д08-162 "Беличев и дъщери" ЕООД
с. Шейново 19.12.2012 г.
140. 1195/2012 г. ЗЗ им. No 020007 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 345/2012 г. търг 23 971 971 9313 Д08-163 Десислава Тод. Данаилова
20.12.2012 г.
141. 67/2006 г. УПИ VII-266 в кв. 234 Решение на ОбС Nо 352/2012 г. търг 24831 124000 124000 124000 Д08-165 "Нюанс Плюс" ЕООД
гр. Казанлък 21.12.2012 г.
142. 68/2006 г. УПИ VIII-266 в кв. 234 Решение на ОбС Nо 352/2012 г. търг 16 120,1 80 500 80 500 80 500 Д08-166 "Нюанс Плюс" ЕООД
гр. Казанлък 21.12.2012 г.
143. 1389/2012 г. УПИ II общ. с площ 298 кв.м., в кв. 510 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 5 431,10 9800 9800 10780 Д08-16 Юмер Ахмедов Шамов
01.03.2013 г.
144. 1390/2012 г. УПИ IIIобщ. с площ 357 кв.м., кв. 510 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 7 148,90 11 070 11 070 11070 Д08-18 Тодор Георгиев Станков
13.03.2013 г.
145. 1391/2012 г. УПИ IVобщ. с площ 544 кв.м., кв. 510 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 346/2012 г. търг 7 649,70 16860 16860 16860 Д08-19 "ТЕДИ ТРАНС" ЕООД
14.03.2013 г.
146. 431/2007 г. Втори етаж от двуетажна сграда в УПИ I кв. 169 Решение на ОбС Nо 506/2013 г. търг 16768.6 46100 46100 46100 Д08-24 от 09.05.2013 г. Илия Атанасов Илиев
ул. "Паисий" No 10 гр. Казанлък
147. 1474/2012 г. УПИ II-547 кв.39 с.ХДимитрово, ведно с построената сграда Решение на ОбС Nо 504/2013 г. търг 3 946,70 12600 12600 12600 Д08-25 от 09.05.2013 г. Елена Стефанова Величкова
148. 1493/2012 г. УПИ I-291 кв. 40 с. Г. Изворово ведно с построената сграда Решение на ОбС Nо 504/2013 г. търг 7386.2 20450 20450 20450 Д08-26 от 09.05.2013 г. ЕТ "Емил Попов-2007"
149. 1492/2012 г. УПИ VI-8042 с площ 394 кв.м, кв.487 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 505/2013 г. търг 2805.6 6000 6000 6000 Д08-27 от 10.05.2013 г. "Метал-Харт" ЕООД
150. 837/2010 г. ЗЗ с площ 5 000 кв. м, им. No 030038 с. Розово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 563.5 2220 2220 2220 Д08-28 от 10.05.2013 г. Желязко Дим. Братков
151. 838/2010 г. ЗЗ с площ 1388 кв. м, им. No 004004 с. Розово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 205.9 686 686 686 Д08-32 от 14.05.2013 г. "Тина" ООД
152. 282/1999 г. УПИ X-1028 площ 305 кв.м, кв.132 Б гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 505/2013 г. търг 6 107, 60 15300 15300 15300 Д08-33 от 14.05.2013 г. Стефан Асенов Сарачев
153. 886/2011 г. УПИ I-14, 378 кв.м, кв. 424 гр. Казанлък, ведно с постр.сграда Решение на ОбС Nо 505/2013 г. търг 14 580,90 26400 26400 26400 Д08-34 от 14.05.2013 г. Ани Георгиева Тотева
154. 1122/2005 г. УПИ XII площ 1 704 кв.м, кв.6 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 504/2013 г. търг 14 204,10 55150 55150 55150 Д08-35 от14.05.2013 г. "М-Стронг" ЕООД
155. 444/2007 г. Гаражна клетка No 12, ж. бл. 27 жк "Изток" Решение на ОбС Nо 508/2013 г. търг 3 702,40 4800 4800 4800 Д08-36 14.05.2013 г. Даниел Димитров Монев
156. 445/2007 г. Гаражна клетка No 13, ж. бл. 27 жк "Изток" Решение на ОбС Nо 508/2013 г. търг 3 702,40 4400 4400 4400 Д08-37 от 14.05.2013 г. Христо Добрев Марков
157. 1023/2011 г. ЗЗ с площ 299 кв. м, им. No 114001 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 25.4 106 106 106 Д08-38 от 06.06.2013 г. Георги Панайотов Казаков
158. 1004/2011 г. ЗЗ с площ 899 кв. м, им. No 116002 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 76.5 318 318 318 Д08-39 от 06.06.2013 г. Георги Панайотов Казаков
159. 1007/2011 г. ЗЗ с площ 2600 кв. м, им. No 116003 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 221.1 920 920 920 Д08-40 от 06.06.2013 г. Георги Панайотов Казаков
160. 1005/2011 г. ЗЗ с площ 1 433 кв. м, им. No 116004 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 121.9 507 507 507 Д08-41 от 06.06.2013 г. Георги Панайотов Казаков
161. 1008/2011 г. ЗЗ с площ 1 363 кв. м, им. No 116006 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 509/2013 г. търг 115.9 483 483 483 Д08-42 от 06.06.2013 г. Георги Панайотов Казаков
162. 1498/2012 г. ЗЗ с площ 1083 кв. м, им. No 220446 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 52.8 2591 2591 2591 Д08-44 от 17.06.2013 г. Владимир Георг. Кюркчиев
163. 1401/2012 г. ЗЗ с площ 386 кв. м, им. No 075003 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 32.8 264 264 264 Д08-45 от 17.06.2013 г. Грозьо Желязков Грозев
164. 1403/2012 г. ЗЗ с площ184 кв. м, им. No 075001 с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 15.6 126 126 126 Д08-46 от 17.06.2013 г. Грозьо Желязков Грозев
165. 1428/2012 г. ЗЗ - 3 604 кв. м, им. No 016024 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 406.2 2296 2296 7 105 Д08-47 от 17.06.2013 г. Таля Хубенова Огнянова
166. 1501/2012 г. ЗЗ - 2 221 кв. м, им. No 019004 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 250.3 1024 1024 1 126 Д08-48 от 17.06.2013 г. Елена Илиева Банева
167. 992/2011 г. ЗЗ - 880 кв. м, им. No 018001 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 99.2 406 406 1 726 Д08-49 от 17.06.2013 г. Вайдин Велинов Качанов
168. 1429/2012 г. ЗЗ - 3 679 кв. м, им. No 004047 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 414.6 1887 2 1 887 2 075 Д08-50 от 17.06.2013 г. Алил Гюрселов Чаушев
169. 1528/2012 г. ЗЗ - 2 091 кв. м, им. No 001049 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 35.7 937 Д08-51 от 17.06.2013 г. Боян Райчев Станев
937 937
170. 1529/2012 г. ЗЗ - 2 613 кв. м, им. No 002059 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 94.5 1079 Д08-52 от 17.06.2013 г. Боян Райчев Станев
1 079 1079
171. 991/2011 г. ЗЗ - 359 кв. м, им. No 016023 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 40.5 142 Д08-53 от 17.06.2013 г. Красимир Иванов Недялков
142 142
172. 1400/2012 г. ЗЗ - 2 122 кв. м, им. No 042033 с. Долно Изворово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 180.5 2703 Д08-54 от 17.06.2013 г. Несибе Хасан Джамбаз
976 976
173. 1500/2012 г. ЗЗ - 3 151 кв. м, им. No 008006 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 549/2013 г. търг 355.1 1 717 Д08-56 от 20.06.2013 г. Сюлейман Ахмед Атип
1431 1431
174. 1422/2012 г. ЗЗ - 506 кв. м, им. No 018007 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 13.4 444 444 444 Д08-57 от 20.06.2013 г. "Уилоус" ЕООД
175. 1423/2012 г. ЗЗ - 496 кв. м, им. No 018008 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 55.9 481 481 481 Д08-58 от 20.06.2013 г. "Уилоус" ЕООД
176. 1421/2012 г. ЗЗ - 438 кв. м, им. No 018009 гр. Шипка Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 12.6 399 399 399 Д08-59 от 20.06.2013 г. "Уилоус" ЕООД
177. 1109/2012 г. ЗЗ - 782 кв. м, им. No 054004 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 80.5 392 392 392 Д08-60 от 24.06.2013 г. Спас Ангелов Момов
178. 987/2011 г. ЗЗ - 2 268кв. м, им. No 007002 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 128.6 1016 1016 1016 Д08-61 от 24.06.2013 г. Георги Милев Андреев
179. 988/2011 г. ЗЗ - 1 807 кв. м, им. No 007001 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 102.5 810 810 810 Д08-62 от 24.06.2013 г. Георги Милев Андреев
180. 986/2011 г. ЗЗ - 461кв. м, им. No 007003 с. Ясеново Решение на ОбС Nо 548/2013 г. търг 39.2 207 207 207 Д08-63 от 24.06.2013 г. Георги Милев Андреев
181. 1496/2012 г. ЗЗ - 8 961 кв. м, им. No 110008 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 470.5 3531 3531 3531 Д08-64 от 25.06.2013 г. Симеон Михайлов Георгиев
182. 1497/2012 г. ЗЗ - 4 901кв. м, им. No 110001 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 220.5 1740 1740 1740 Д08-65 от 25.06.2013 г. Симеон Михайлов Георгиев
183. 1494/2012 г. ЗЗ - 8 805 кв. м, им. No 110006 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 462.3 3469 3469 3469 Д08-6 от 25.06.2013 г. Симеон Михайлов Георгиев
184. 1495/2012 г. ЗЗ - 9 866 кв. м, им. No 110007 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 518 3887 3887 3887 Д08-67 от 25.06.2013 г. Симеон Михайлов Георгиев
185. 1518/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2221 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 073,90 8 900 8900 8900 Д08-68 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
186. 1519/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2223 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 567,10 11000 11000 11000 Д08-69 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
187. 1520/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2224 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 372,80 10200 10200 10200 Д08-70 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
188. 1521/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2225 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 163,50 9300 9300 9300 Д08-71 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
189. 1523/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2227 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 746,50 11800 11800 11800 Д08-72 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
190. 1524/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2228 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 600,70 11150 11150 11150 Д08-73 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
191. 1525/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2229 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2 477,40 10600 10600 10600 Д08-74 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
192. 1526/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2230 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2137.4 9150 9150 9150 Д08-75 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
193. 1527/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2231 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 2416.4 9200 9200 9200 Д08-76 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
194. 943/2011 г. ПИ с идентиф. 27499.18.4 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 72.5 811 811 811 Д08-77 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
195. 944/2011 г. ПИ с идентиф. 27499.18.5 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 78.1 874 874 874 Д08-78 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
196. 1091/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.135.389 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 778.2 3220 3220 3542 Д08-79 от 01.07.2013 г. "Суперабразив" ЕООД
197. 1532/2012 г. ЗЗ - 4 607кв. м, им. No 086008 с. Дунавци Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 624 2732 2732 3278 Д08-83 08.08.2013 г. Симеон Цанев Белчев
198. 1533/2012 г. ЗЗ - 666 кв. м, им. No 099005 Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 90.2 384 384 460 Д08-84 Симеон Цанев Белчев
с. Дунавци 08.08.2013 г.
199. 1508/2012 г. ЗЗ - 750 кв. м, им. No 343.1010 с. Енина Решение на ОбС Nо 615/2013 г. търг 60.8 691 691 691 Д08-86 08.08.2013 г. Огнян Тодоров Иванов
200. 1426/2012 г. ЗЗ - 529 кв. м, им. No 190712 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 547/2013 г. търг 25.8 1265 1265 1265 Д08-87 08.08.2013 г. Румен Демирев Сомов
201. 601/2003 г. Гаражна клетка No 8, ж. бл. 27 жк "Изток" Решение на ОбС Nо 508/2013 г. търг 3 699,00 4800 4800 4800 Д08-88 08.08.2013 г. Тончо Неделчев Солуков
202. 1082/2011 г. ПИ с идентиф. 27499.501.2085 по КК на с. Енина Решение на ОбС Nо 610/2013 г. търг 1 748,50 3750 3750 3750 Д08-89 08.08.2013 г. Милен Йорданов Иванов
203. 1534/2012 г. ЗЗ - 1 273 кв. м, им. No 103019 с. Дунавци Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 172.4 733 733 733 Д08-90 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
204. 1536/2012 г. ЗЗ - 500 кв. м, им. No 113009 Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 51.5 227 227 227 Д08-91 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
с. Дунавци
205. 1535/2012 г. ЗЗ - 1 534 кв. м, им. No 107003 с. Дунавци Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 207.8 884 884 884 Д08-92 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
206. 1548/2012 г. ЗЗ - 999 кв. м, им. No 097033 Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 135.3 575 575 575 Д08-93 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
с. Дунавци
207. 1258/2012 г. ЗЗ - 956 кв. м, им. No 074031 с. Дунавци Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 129.5 551 551 551 Д08-94 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
208. 1259/2012 г. ЗЗ - 1 109 кв. м, им. No 074018 с. Дунавци Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 150.2 639 639 639 Д08-95 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
209. 1257/2012 г. ЗЗ - 794 кв. м, им. No 074002 Решение на ОбС Nо 612/2013 г. търг 107.5 457 457 457 Д08-96 08.08.2013 г. "Трон" ЕООД
с. Дунавци
210. 1473/2012 г. ЗЗ - 25 099 кв. м, им. No 017053 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 611/2013 г. търг 164 540 198264 198264 198264 Д08-98 02.09.2013 г. "Юнимет" ЕООД
211. 197,198,199, 200, 201, 202, 203, 204,206 1368, 1462 oт 2012 Обект Бивше Опитно поле: Решение на ОбС Nо 611/2013 г. търг 190 523,7 256650 256650 256650 Д08-99 02.09.2013 г. "Юнимет" ЕООД
НПИ с номера 3001, 3002, 3004, 3005, 3006, 3007, 3009, 3010, 3012, 3013 и 3017
в м. "Кремона гр. Казанлък
212. 1772/2013 г. УПИ V-8042 с площ 258 кв.м, кв.487 гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 716/2013 г. търг 3 956,10 4000 4000 7200 Д08-103 "Метал-Харт" ЕООД
23.09.2013 г.
213. 1640/2013 г. ЗЗ - 1 933 кв. м, им. No 009024 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 261.8 1011 1011 1511 Д08-104 Димо Славов Стойчев
23.09.2013 г.
214. 1711/2013 г. УПИ XXIV-969,970 с площ 386 кв. м, кв. 222 гр. Казанлък, ведно с построената сграда Решение на ОбС Nо 716/2013 г. търг 21 772,40 31600 31600 31600 Д08-105 "Кемкос" ЕООД
23.09.2013 г.
215. 1612/2013 г. ЗЗ - 29 397 кв. м, им. No 103003 с. Копринка Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 4361 19 848 19848 22 422 Д08-106 "Булгафлор" ЕООД
25.09.2013 г.
216. 1464/2012 г. ЗЗ - 2 897 кв. м, им. No 001006 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 340.7 1344 1344 1344 Д08-108 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
217. 1465/2012 г. ЗЗ - 13912 кв. м, им. No 001010 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 1 636,10 6831 6831 6831 Д08-109 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
218. 1469/2012 г. ЗЗ - 6 354 кв. м, им. No 001014 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 747.2 3025 3025 3025 Д08-110 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
219. 1466/2012 г. ЗЗ - 14259 кв. м, им. No 001017 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 1 676,90 7001 7001 7001 Д08-111 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
220. 1468/2012 г. ЗЗ - 4 445 кв. м, им. No 001022 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 522.7 2098 2098 2098 Д08-112 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
221. 1467/2012 г. ЗЗ - 1 676 кв. м, им. No 002003 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 108.6 737 737 737 Д08-113 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
222. 1387/2012 г. ЗЗ - 40 028 кв. м, им. No 002005 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 2 593,80 18253 18253 18253 Д08-114 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
223. 1549/2012 г. ЗЗ - 21 860 кв. м, им. No 000235 с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 713/2013 г. търг 2 111,70 14865 14865 16049 Д08-115 11.10.2013 г. "ЕКО ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС" ООД
224. 1560/2012 г. УПИ II-492; 800 кв.м, кв. 46, с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 758/2013 г. търг 3 292,10 6 400 6 400 6 400 Д08-125 от 03.12.2013 г. Стефан Шинев Стефанов
225. 548/2002 г. ПИ No 180; 1872,38 кв. м, "КМБ", гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 755/2013 г. търг 18 826,70 19700 19700 19700 Д08-126 от 03.12.2013 г. "Кингс Валей" ЕООД
226. 461/2007 г. ПИ No 213; 2 148 кв. м, "КМБ", гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 755/2013 г. търг 21 602,40 22550 22550 22550 Д08-127 от 03.12.2013 г. "Кингс Валей" ЕООД
227. 1140/2012 г. Сграда "Общ. тоалетна",УПИ IV-926 кв. 132 гр. Кк Решение на ОбС Nо 761/2013 г. търг 12 665,30 16720 16720 16720 Д08-128 от 03.12.2013 г. Фикрие Джамалова Ходжевва
228. 1503/2012 г. ЗЗ им. No 036016 по КВС на с. Г. Изворово Решение на ОбС Nо 760/2013 г. търг 499.6 2 227 2 227 2227 Д08-129 Пламен Тодоров Калинов
19.12.2013 г.
229. 1504/2012 г. ЗЗ им. No 036017 по КВС на с. Г. Изворово Решение на ОбС Nо 760/2013 г. търг 88.9 382 382 382 Д08-130 Пламен Тодоров Калинов
19.12.2013 г.
230. 1639/2013 г. ЗЗ им. No 027004 по КВС на с. Г. Изворово Решение на ОбС Nо 760/2013 г. търг 197.7 988 988 988 Д08-131 Пламен Тодоров Калинов
19.12.2013 г.
231. 1810/2013 г. ЗЗ им. No 226009, с площ 589 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 50.1 195 195 195 Д08-1 от 06.01.2014 г. Зюлфие Салимехмед Челик
232. 1811/2013 г. ЗЗ им. No 041010 с площ 600 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 51 163 163 163 Д08-2 06.01.2014 г. Зюлфие Салимехмед Челик
233. 1866/2013 г. ЗЗ им. No 010010 с площ 13 668 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 330.1 3499 3499 3848 Д08-3 Мохарем Мохарем Аширкчи
06.01.2014 г.
234. 1788/2013 г. УПИ I-1, с площ 462 кв. м, кв. 427, гр. Казанлък Решение на ОбС Nо 783/2013 г. търг 6 350,70 23100 23100 23100 Д08-4 Панайот Костадинов Шутов
06.01.2014 г.
235. 1826/2013 г. ЗЗ им. No 086002 с площ 3 469 кв. м, с. Ръжена Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 391 1454 1454 1454 Д08-5 Петко Петров Петков
06.01.2014г.
236. 1402/2012 г. ЗЗ им. No 076003 с площ 633 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 53.8 210 210 231 Д08-6 Фазли Метинов Пазвантов
06.01.2014г.
237. 1255/2012 г. ЗЗ им. No 025007 с площ 2 714 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 65.5 613 613 613 Д08-7 Ахмед Алиев Чаушев
06.01.2014г.
238. 1904/2013 г. ЗЗ им. No 000004 с площ 2 760 кв. м, с. Бузовград Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 5 864,40 8636 8636 9499 Д08-8 "Боби М Транс" ЕООД
07.01.2014г.
239. 879/2011 г. ЗЗ им. No 223002 с площ 895 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 76.1 296 296 296 Д08-9 Ремзи Смаил Манаф
08.01.2014г.
240. 1827/2013 г. ЗЗ им. No 000080 с площ 751 кв. м, с. ХДимитрово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 84.6 409 409 449 Д08-10 Бонка Христова Кръстева
08.01.2014г.
241. 1828/2013 г. ЗЗ им. No 000081 с площ 1 086 кв. м, с. ХДимитрово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 122.4 692 692 761 Д08-11 Бонка Христова Кръстева
08.01.2014 г.
242. 1072/2011 г. ЗЗ им. No 045003 с площ 2 191 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 124.2 826 826 908 Д08-12 Цветан Ганчев Ганев
08.01.2014 г.
243. 1849/2013 г. ЗЗ им. No 112305 с площ 492 кв. м, с. Овощник Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 50.9 1188 1188 1306 Д08-13 Евгени Петров Найденов
09.01.2014 г.
244. 877/2013 г. ЗЗ им. No 029076 с площ 3 646 кв. м, с. Средногорово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 493.9 1972 1972 1972 Д08-14 Светлана Лалева Коева
10.01.2014 г.
245. 879/2011 г. ЗЗ им. No 029061 с площ 740 кв. м, с. Средногорово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 100.2 391 391 391 Д08-15 Светлана Лалева Коева
10.01.2014 г.
246. 1678/2013 г. ЗЗ им. No 029074 с площ 528 кв. м, с. Средногорово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 71.5 279 279 279 Д08-16 Светлана Лалева Коева
10.01.2014 г.
247. 1809/2013 г. ЗЗ им. No 022005 с площ 752 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 16.4 187 187 187 Д08-17 Севгюл Ибрямова Мустафова
10.01.2014 г.
248. 1806/2013 г. ЗЗ им. No 022015 с площ 3 993 кв. м, с. Д. Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 58.7 1058 1058 1058 Д08-18 Севгюл Ибрямова Мустафова
10.01.2014г.
249. 1804/2013 г. ЗЗ им. No 005003 с площ 2 893 кв. м, гр. Крън Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 66.5 1345 1345 1479 Д08-19 Тодор Георгиев Станков
10.01.2014 г.
250. 1848/2013 г. ЗЗ им. No 112303 с площ 643 кв. м, с. Овощник Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 66.6 1553 1553 1708 Д08-20 Тодор Георгиев Станков
10.01.2014 г.
251. 1805/2013 г. ЗЗ им. No 005001 с площ 1 051 кв. м, гр. Крън Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 24.2 489 489 489 Д08-21 Тодор Георгиев Станков
10.01.2014 г.
252. 1774/2013 г. ЗЗ им. No 040002 с площ 501 кв. м, с. Средногорово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 12.1 125 125 125 Д08-22 Генка Колева Ненова
10.01.2014 г.
253. 1676/2013 г. ЗЗ им. No 110025 с площ 700 кв. м, с. Средногорово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 31.5 245 245 245 Д08-24 Таньо Стоянов Стоянов
28.01.2014 г.
254. 1677/2013 г. ЗЗ им. No 110028 с площ 700 кв. м, с. Средногорово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 27 210 210 210 Д08-25 Таньо Стоянов Стоянов
28.01.2014 г.
255. 1812/2013 г. ЗЗ им. No 000316 с площ 3840 кв.м, с. Долно Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 217.7 1390 1390 1390 Д08-26 Зюлфие Салимехмед Челик
28.01.2014 г.
256. 759/2010 г. ЗЗ им. No 040008 с площ 3940 кв.м, с. Долно Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 335.1 1426 1426 1426 Д08-27 Мерихан Рифад Чауш
28.01.2014 г.
257. 1808/2013 г. ЗЗ им. No 040005 с площ 3641 кв.м, с. Долно Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 309.7 1318 1318 1318 Д08-28 Мерихан Рифад Чауш
28.01.2014 г.
258. 754/2010 г. ЗЗ им. No 040007 с площ 3730 кв.м, с. Долно Изворово Решение на ОбС Nо 782/2013 г. търг 317.2 1350 1350 1350 Д08-29 Мерихан Рифад Чауш
28.01.2014 г.
259. 1737/2013 г. ЗЗ им. No 058014 с площ 1166 кв.м, гр. Шипка Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 26.8 796 796 796 Д08-28А 05.02.2014 г. Дончо Колев Дончев
260. 1551/2012 г. ПИ с идентиф. 27499.5.36 с площ 227 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 21.1 363 363 399 Д08-29А 05.02.2014 г. Деян Господинов Илиев
261. 1786/2013 г. ПИ с идентиф. 27499.11.18 с площ 226 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 21.1 361 361 397 Д08-33 12.02.2014 г. Венцеслав Аспарухов Джанов
262. 1767/2013 г. ЗЗ им. No 609.438 с площ 740 кв. м, с. Г. Черковище Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 23.3 522 522 522 Д08-34 13.02.2014 г. Станислав Стефанов Николов
263. 1887/2013 г. ЗЗ им. No 603.287 с площ 604 кв. м, с. Г. Черковище Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 24.2 426 426 3156 Д08-35 13.02.2014 г. Радостина Величкова Иванова
264. 1748/2013 г. ЗЗ им. No 171.1 с площ 1078 кв. м, гр. Шипка Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 42 545 545 599 Д08-36 13.02.2014 г. Кадри Ахмедов Чаушев
265. 1795/2013 г. ПИ с идент. 27499.243.1 с площ 29449 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 2146.8 14371 14371 14371 Д08-37 17.02.2014 г. Георги Панайотов Георгиев
266. 1794/2013 г. ПИ с идент. 27499.242.1 с площ 28379 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 2068.8 13849 13849 13849 Д08-38 17.02.2014 г. Георги Панайотов Георгиев
267. 1603/2012 г. ЗЗ им. No 061017 с площ 370 кв. м, гр. Шипка Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 5.2 231 231 254 Д08-39 18.02.2014 г. Георги Димитров Станков
268. 1785/2013 г. ПИ с идент. 27499.55.25 с площ 763 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 61.8 524 524 524 Д08-40 18.02.2014 г. Станимир Костов Старчев
269. 1750/2013 г. ЗЗ им. No 600.19 с площ 762 кв. м, с. Г. Черковище Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 30.5 538 538 538 Д08-41 19.02.2014 г. "Еколукс" ЕООД
270. 1749/2013 г. ЗЗ им. No 600.15 с площ 234 кв. м, с. Г. Черковище Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 10.5 151 151 256 Д08-42 19.02.2014 г. "Еколукс" ЕООД
271. 1814/2013 г. ЗЗ им. No 600.18 с площ 845 кв. м, с. Г. Черковище Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 1716.6 1764 1764 1764 Д08-43 19.02.2014 г. "Еколукс" ЕООД
272. 1751/2013 г. ЗЗ им. No 600.17 с площ 656 кв. м, с. Г. Черковище Решение на ОбС Nо 821/2013 г. търг 26.2 463 463 463 Д08-44 19.02.2014 г. "Еколукс" ЕООД
273. 1596/2012 г. ПИ с идент. 27499.501.716 с площ 576 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 818/2013 г. търг 5447.1 15 900 15900 33390 Д08-45 26.02.2014 г. Янка Димитрова Георгиева
274. 893/2003 г. ПИ с идент. 27499.501.1419 с пл. 2711 кв.м, с. Енина Решение на ОбС Nо 842/2013 г. търг 11156 21700 21700 28210 Д08-48 05.03.2014 г. "Кравтекс" ЕООД
275. 1744/2013 г. ЗЗ им. No 004008 с площ 2 902 кв. м, гр. Крън Решение на ОбС Nо 915/2014 г. търг 66.7 1 245 1 245 1245 Д08-60 от 03.06.2014 г. Янчо Христов Каратерзиев
276. 751/2003 г. УПИ II-8, с площ 1 100 кв. м, кв. 14 с. Голямо Дряново Решение на ОбС Nо 914/2014 г. търг 2584.6 11000 11000 11000 Д08-61 от 03.06.2014 г. Христо Атанасов Стоянов
277. 2039/2013 г. ЗЗ им. No 073002 с площ 1 381кв. м, с. Долно Изворово Решение на ОбС Nо 915/2014 г. търг 117.5 1381 1381 1381 Д08-62 от 04.06.2014 г. Метин Сюйретов Бошнаков
278. 1125/2005 г. УПИ III, с площ 1 100 кв. м, кв. 43 с. Средногорово Решение на ОбС Nо 913/2014 г. търг 5365.2 28000 28000 28000 Д08-63 от 04.06.2014 г. Въльо Борисов Вълев
279. 1927/2013 г. ЗЗ им. No 009008 с площ 689 кв. м, гр. Крън Решение на ОбС Nо 915/2014 г. търг 15.8 334 334 334 Д08-64 от 04.06.2014 г. Васил Иванов Георгиев
280. 1394/2012 г. ЗЗ им. No 050015 с площ 689 кв. м, с. Хаджидимитрово Решение на ОбС Nо 915/2014 г. търг 704.7 2776 2776 3053 Д08-66/06.06.2014 г. Кадри Ахмедов Чаушев
281. 345/2000 г. УПИ XXIX кв. 6 с. Розово Решение на ОбС Nо 911/2014 г. търг 3628.8 9050 9050 9050 Д08-67/09.06.2014 г. Петър Руменов Стефанов
282 1266/2012 г. ЗЗ им. No 000042 с. Г. Дряново Решение на ОбС Nо 915/2014 г. търг 253.9 7672 7672 7672 Д08-68/04.06.2014 г. "М-Стронг" ЕООД
283. 1932/2013г. ЗЗ им. No 084001 с. Кънчево Решение на ОбС No 940/2014г. търг 379.8 2143 2143 7279 Д08-73/01.07.2014г. Смаил Мехмедов Пъдиков
284. 428/2007г. ЗЗ им. No 009002 с. Черганово Решение на ОбС No 940/2014г. търг 1040 9570 9570 9570 Д08-74/01.07.2014г. ЕТ „Митка Дичева“
285. 2026/2013г. ПИ с идентиф. 27499.74.1 с.Енина Решение на ОбС No 940/2014г. търг 217.6 1899 1899 1899 Д08-75/01.07.2014 г. Мартин Иванов Шопов
286. 1954/2013г. ЗЗ им. No 150415, гр. Казанлък Решение на ОбС No 940/2014г. търг 46.7 2514 2514 2514 Д08-76/01.07.2014 г. Димитър Ангелов Пенчев
287. 2029/2013г. ЗЗ им. No 089081 с. Ръжена Решение на ОбС No 940/2014г. търг 36.4 131 131 131 Д08-77/01.07.2014 г. Алейдин Исмет Арабаджи
288. 1906/2013г. ЗЗ им. No 023016 с. Овощник Решение на ОбС No 940/2014г. търг 1 413,40 6032 6032 6032 Д08-78/03.07.2014 г. Янка Димитрова Георгиева
299. 2040/2013г. ЗЗ им. No 230347 гр. Казанлък Решение на ОбС No 940/2014г. търг 32.9 1612 1612 1612 Д08-79/03.07.2014 г. Стефан Стоев Терзиев
300. 1042/2011г. ЗЗ им. No 013017 с. Копринка Решение на ОбС No 940/2014г. търг 422.6 1563 1563 1719 Д08-80/03.07.2014 г. Христомир Генчев Генчев
301. 1041/2011г. ЗЗ им. No 013002 с. Копринка Решение на ОбС No 940/2014г. търг 89.6 324 324 356 Д08-81/03.07.2014 г. Христомир Генчев Генчев
302. 979/2011г. ЗЗ им. No 004009 с. Копринка Решение на ОбС No 940/2014г. търг 404.7 2051 2051 2051 Д08-82/04.07.2014 г. "Булгафлор" ЕООД
303. 2027/2013г. ЗЗ им. No 000266 с. Розово Решение на ОбС No 940/2014г. търг 46.80 191 191 191 Д08-83/04.07.2014 г. "Казанлък Хляб" ООД
304. 2010/2013г. ЗЗ им. No 600.1 с. Горно Черковище Решение на ОбС No 940/2014г. търг 4.1 364 364 364 Д08-84/04.07.2014 г. Дечко Антонов Антонов
305. 1509/2012г. ЗЗ им. No 600.179 с. Горно Черковище Решение на ОбС No 940/2014г. търг 148 1330 1330 2660 Д08-85/04.07.2014 г. Зорница Спасова Антонова
306. 1993/2013г. ПИ с идентиф. No 343.41 с. Енина Решение на ОбС No 940/2014г. търг 27.5 272 272 272 Д08-86/04.07.2014г. Ганчо Тодоров Христозов
307. 1983/2013г. ЗЗ им. No 024004 с. Ръжена Решение на ОбС No 940/2014г. търг 2 052,50 12030 12030 12030 Д08-87/07.07.2014 г. Валентин Георгиев Терзиев
308. 789/2010г. ЗЗ им. No 230414 с. Ръжена Решение на ОбС No 940/2014г. търг 24 1177 1177 1177 Д08-88/10.07.2014 г. Ваня Иванова Ванчева
309. 1016/2011г. ЗЗ им. No 079033 с. Долно Изворово Решение на ОбС No 979/2014г. търг 82.6 350 350 400 Д08-90/29.07.2014 г. Красимир Дечков Коев
310. 1516/2012г. ЗЗ им. No 108020 с. Ръжена Решение на ОбС No 979/2014г. търг 180.2 1670 1670 1720 Д08-91/29.07.2014 г. "Нова Реколта" ООД
311. 1517/2012г. ЗЗ им. No 010035 с. Ръжена Решение на ОбС No 979/2014г. търг 178.6 740 740 750 Д08-92/29.07.2014 г. "Нова Реколта" ООД
312. 1530/2012г. ЗЗ им. No 028011 с. Ръжена Решение на ОбС No 979/2014г търг 342 1380 1380 1450 Д08-93/29.07.2014 г. "Нова Реколта" ООД
313. 1511/2012г. ЗЗ им. No 049006 с. Ръжена Решение на ОбС No 979/2014г търг 149.4 590 590 610 Д08-94/29.07.2014 г. "Нова Реколта" ООД
314. 1510/2012г. ЗЗ им. No 049003 с. Ръжена Решение на ОбС No 979/2014г търг 86.7 330 330 350 Д08-95/29.07.2014 г. "Нова Реколта" ООД
315. 841/2010г. ЗЗ им. No 007305 с. Средногорово Решение на ОбС No 979/2014г търг 23.3 180 180 220 Д08-96/30.07.2014 г. Пламен Станимиров Караджов
316. 840/2010г. ЗЗ им. No 007628 с. Средногорово Решение на ОбС No 979/2014г търг 33.6 240 240 280 Д08-97/30.07.2014 г. Пламен Станимиров Караджов
317. 1180/2012г. ЗЗ им. No 018015 гр. Шипка Решение на ОбС No 979/2014г търг 194.6 1575 1575 1 782 Д08-99/04.08.2014 г. Кънчо Гунев Кутев
318. 1463/2012г. ЗЗ им. No 010025 гр. Шипка Решение на ОбС No 979/2014г търг 13.8 300 300 399 Д08-100/04.08.2014 г. Кънчо Гунев Кутев
319. 1193/2012г. ЗЗ им. No 018011 гр. Шипка Решение на ОбС No 979/2014г търг 91.6 700 700 888 Д08-101/04.08.2014 г. Кънчо Гунев Кутев
320. 2108/2013г. ЗЗ им. No 170.110 гр. Шипка Решение на ОбС No 978/2014г търг 23 980 980 1316 Д08-102/13.08.2014 г. Никола Георгиев Пейчев
321. 2109/2013г. ЗЗ им. No 170.111 гр. Шипка Решение на ОбС No 978/2014г търг 23.3 990 990 1 411 Д08-103/13.08.2014 г. Креми Мехмедова Селимова
322. 2107/2013г. ЗЗ им. No 170.109 гр. Шипка Решение на ОбС No 978/2014г търг 23 980 980 985 Д08-105/21.08.2014 г. Никола Георгиев Пейчев
323. 2106/2013г. ЗЗ им. No 170.108 гр. Шипка Решение на ОбС No 978/2014г търг 23 860 860 870 Д08-106/21.08.2014 г. Костадин Драгов Драгиев
324. 2105/2013г. ЗЗ им. No 170.107 гр. Шипка Решение на ОбС No 978/2014г търг 23 860 860 870 Д08-107/21.08.2014 г. Георги Апостолов Божев
325. 2110/2013г. ЗЗ им. No 170.113 гр. Шипка Решение на ОбС No 978/2014г търг 29.6 1250 1250 1 328 Д08-108/21.08.2014 г. Иван Иванов Миланов
326. 740/2010 г. ЗЗ им. No 002001 с. Овощник Решение на ОбС No 1011/2014г търг 239.2 3650 3650 5 110 Д08-111/04.09.2014 г. Ангел Митков Тодоров
327. 2047/2013 г. ЗЗ им. No 056005 с. Розово Решение на ОбС No 1011/2014г търг 158.20 670 670 1 001 Д08-112/05.09.2014 г. Георги Димитров Георгиев
328. 546/2002 г. НПИ №22, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС No 1009/2014г търг 5 256,80 6300 6300 6 400 Д08-113/05.09.2014 г. „Кингс Валей“ ЕООД
329. 547/2002 г. НПИ №23, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС No 1009/2014г търг 4 907,80 5700 5700 5 800 Д08-114/05.09.2014 г. „Кингс Валей“ ЕООД
330. 2009/2013 г. НПИ №201, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС No 1009/2014г търг 17147.2 20000 20000 20 100 Д08-115/05.09.2014 г. „Кингс Валей“ ЕООД
331. 2084/2013 г. ЗЗ им. №041001, с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1011/2014г търг 414.3 1590 1590 2 010 Д08-117/05.09.2014 г. Кадри Ахмедов Чаушев
332. 2081/2013 г. ЗЗ им. №046010, с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1011/2014г търг 456.10 2300 2300 2 550 Д08-118/05.09.2014 г. Кадри Ахмедов Чаушев
333. 2085/2013 г. ЗЗ им. №040062, с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1011/2014г търг 562.60 2830 2830 3 380 Д08-119/05.09.2014 г. Кадри Ахмедов Чаушев
334. 2134/2014 г. ЗЗ им. №076004, гр. Казанлък Решение на ОбС №1011/2014г търг 278.50 1600 1600 1 650 Д08-120/08.09.2014 г. Теодора Николаева Христова
335. 470/2007 г. НПИ №10, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1010/2014г търг 55824.8 62600 62600 63 000 Д08-121/08.09.2014 г. „АР ЕС ПИ“ ЕООД
336. 2024/2013 г. НПИ №174, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1009/2014г търг 34254.1 37500 37500 38 000 Д08-122/08.09.2014 г. „АР ЕС ПИ“ ЕООД
337. 2022/2013 г. НПИ №218, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1009/2014г търг 2 745,60 3200 3200 5 000 Д08-123/08.09.2014 г. „АР ЕС ПИ“ ЕООД
338. 2020/2013 г. НПИ №232, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1009/2014г търг 78042.3 81500 81500 81 600 Д08-124/08.09.2014 г. „АР ЕС ПИ“ ЕООД
339. 1270/2012 г. ЗЗ им. №000314, гр. Шипка Решение на ОбС №1011/2014г търг 260.9 2300 2300 2 500 Д08-125/12.09.2014 г. Стоян Николов Христов
340. 2295/2014 г. УПИ XXVI-7303, кв. 31, ул. „Козлодуй“ гр. Казанлък Решение на ОбС №1037/2014г търг 11 952,70 39400 39400 50500 Д08-129/20.10.2014 г. „М+С Хидравлик“ АД
341. 677/2009 г. УПИ ІІ-8467 с площ 9 559, кв. 87 Решение на ОбС №1034/2014г търг 191419 363200 363200 364 000 Д08-130/27.10.2014 г. „Еврозид“ ЕООД
342. 2103/2013г. ЗЗ им. No 170.105 гр. Шипка Решение на ОбС №978/2014г търг 91.3 4120 4120 4 209 Д08-131/27.10.2014 г. Петър Бончев Джагалов
343. 1001/2011 г. УПИ XVII-1811, площ 570 кв. м,кв. 335 Решение на ОбС №1083/2014г търг 11414.3 12600 12600 12 600 Д08-133/05.11.2014 г. Нериман Мехмед Виденова
344. 2044/2013 г. УПИ І-1367, площ 5 420 кв. м, кв. 129, гр. Казанлък Решение на ОбС №1033/2014г търг 138 291,30 918680 918680 920000 Д08-134/06.11.2014 г. “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд Ко“ КД
345. 985/2011 г. ЗЗ им. No 009001 с. Ясеново Решение на ОбС №1089/2014г търг 31.9 170 170 180 Д08-138/18.11.2014 г. Владимир Емилов Ардалиев
346. 1950/2013г. ЗЗ им. No 001049 гр. Казанлък Решение на ОбС №940/2014г търг 1145.8 22682 22682 42 500 Д08-139/18.11.2014 г. Иван Славов Иванов
347. 474/2007г. НПИ №26, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1081/2014г търг 33 431,60 35 000 35 000 35 100 Д08-140/20.11.2014 г. „ар ес пи“ еоод
348. 774/2010г. НПИ №166, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1081/2014г търг 20 871,30 22 600,00 22 600,00 23 200 Д08-141/20.11.2014 г. „ар ес пи“ еоод
349. 778/2010г. НПИ №177, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1081/2014г търг 46 864,40 47 700,00 47 700,00 48300 Д08-142/20.11.2014 г. „ар ес пи“ еоод
350. 457/2007г. НПИ №217, кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1081/2014г търг 2 329,90 2 800,00 2 800,00 3000 Д08-143/20.11.2014 г. „ар ес пи“ еоод
351. 2104/2013г. ЗЗ им. No 170.106 гр. Шипка Решение на ОбС №978/2014г търг 23 980 980 1005 Д08-144/20.11.2014 г. драгомир костадинов драгиев
352. 1952/2013г. ЗЗ им. No 001030 гр. Казанлък Решение на ОбС №940/2014г търг 408.8 8049 8049 8250 Д08-145/24.11.2014 г. вилизар петров петров
353. 2222/2014г. ЗЗ им. No 118010 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 98.2 1580 1580 1850 Д08-146/24.11.2014 г. георги христов шутов
354. ЗЗ им. No 040001 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 64.4 280 280 280 Д08-147/24.11.2014 г. али шукриев велиев
761/2010г.
355. 755/2010г. ЗЗ им. No 040003 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 291.6 1290 1290 1 290 Д08-148/24.11.2014 г. али шукриев велиев
356. 2192/2014г. ЗЗ им. No 026014 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 34.6 340 340 360 Д08-149/24.11.2014 г. атидже джамалова бабаджанова
357. 1256/2012г. ЗЗ им. No 025001 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 38.6 380 380 400 Д08-150/24.11.2014 г. Сюлейман зеберов бабаджанов
358. 2197/2014г. ЗЗ им. No 026002 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 27.1 240 240 250 Д08-151/24.11.2014 г. Сюлейман зеберов бабаджанов
359. 2136/2014г. ЗЗ им. No 000278 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 316.9 2700 2700 2800 Д08-152/24.11.2014 г. Емине юсеин зърбашолу
360. 2193/2014г. ЗЗ им. No 015001 с. Долно Изворово Решение на ОбС №1090/2014г търг 374.7 4190 4190 4290 Д08-153/24.11.2014 г. Емине юсеин зърбашолу
361. 2223/2014г. ЗЗ им. No 021005 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 29.4 660 660 708 Д08-154/25.11.2014 г. левент байрамов палов
362. 2273/2014г. ЗЗ им. No 000329 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 554.3 6820 6820 17071 Д08-156/25.11.2014 г. желязка николова петрова
363. 2226/2014г. ЗЗ им. No 148003 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 956.7 3660 3660 3660 Д08-158/26.11.2014 г. иван колев петров
364. 2285/2014г. ЗЗ им. No 067004 с. Ясеново Решение на ОбС №1089/2014г търг 45.5 210 210 215 Д08-159/26.11.2014 г. „еко енержи сървисес“ оод
365. 2100/2014г. ЗЗ им. No 118048 с. Ясеново Решение на ОбС №1089/2014г търг 116.5 610 610 615 Д08-160/26.11.2014 г. „еко енержи сървисес“ оод
366. 2090/2013г. ЗЗ им. No 085004 с. Ясеново Решение на ОбС №1089/2014г търг 306.2 1380 1380 1385 Д08-161/26.11.2014 г. „еко енержи сървисес“ оод
367. 2284/2014г. ЗЗ им. No 069017 с. Ясеново Решение на ОбС №1089/2014г търг 35.5 160 160 165 Д08-162/26.11.2014 г. „еко енержи сървисес“ оод
368. 2286/2014г. ЗЗ им. No 067011 с. Ясеново Решение на ОбС №1089/2014г търг 178.1 870 870 875 Д08-163/26.11.2014 г. „еко енержи сървисес“ оод
369. 2224/2014г. ЗЗ им. No 102024 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 134.4 560 560 708 Д08-164/26.11.2014 г. кемал хюсеин ибиш
370. 1883/2013 г. УПИ ІІ общ., кв. 200, гр. Казанлък Решение на ОбС №936/2014г търг 14555.8 75500 75500 77500 Д08-165/28.11.2014 г. „булинвест“ еоод
371. 2225/2014г. ЗЗ им. No 101031 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 130.3 544 544 752 Д08-168/02.12.2014 г. „вертекс“ еоод
372. 2281/2014г. ЗЗ им. No 000476 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 25.6 100 100 452 Д08-169/02.12.2014 г. „вертекс“ еоод
373. 2280/2014г. ЗЗ им. No 000333 гр. Крън Решение на ОбС №1089/2014г търг 134.8 620 620 2552 Д08-170/02.12.2014 г. „вертекс“ еоод
374. 1424/2012г. УПИ ІІІ „за училище“, кв. 43, гр. Казанлък /“Бивше училище Димитър Андреев“/ Решение на ОбС №1061/2014г търг 339315.6 390000 410000 410 041 Д08-171/05.12.2014 г. „БУЛ АЛ“ ЕООД
375. 2161/2014г. ЗЗ им. No 008007 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 21.7 420 420 2 109 Д08-174/22.12.2014 г. петър бончев джагалов
376. 2163/2014г. ЗЗ им. No 008009 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 24.6 580 580 2 209 Д08-175/22.12.2014 г. петър бончев джагалов
377. 1610/2013г. ЗЗ им. No 132005 с. Горно Черковище Решение на ОбС №1088/2014г търг 118.9 1100 1100 1 200 Д08-177/23.12.2014 г. “АНТОН ПРИНЦ СОБИЕСКИ ЦУ ШВАРЦЕНБЕРГ КОМЕРС-ТРОЙХАНД“ ЕООД
378. 2151/2014 ЗЗ им. No 009011 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 22.6 500 500 500 Д08-2/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
379. 2175/2014 ЗЗ им. No 009020 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 68.7 1890 1890 1 890 Д08-3/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
380. 2149/2014 ЗЗ им. No 009016 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 13.5 330 330 330 Д08-4/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
381. 2150/2014 ЗЗ им. No 009015 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 15.6 380 380 380 Д08-5/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
382. 2148/2014 ЗЗ им. No 009019 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 18.5 500 500 500 Д08-6/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
383. 2153/2014 ЗЗ им. No 009007 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 14.2 310 310 310 Д08-7/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
384. 2162/2014 ЗЗ им. No 009004 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 6.9 130 130 130 Д08-8/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
385. 2154/2014 ЗЗ им. No 009001 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 37.9 930 930 930 Д08-9/15.01.2015 г. Кънчо Гунев Кутев
386. 2152/2014 ЗЗ им. No 009009 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 11.8 260 260 260 Д08-10/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
387. 2172/2014 ЗЗ им. No 009026 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 13.4 330 330 330 Д08-11/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
388. 2173/2014 ЗЗ им. No 009024 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 20.8 510 510 510 Д08-12/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
389. 2174/2014 ЗЗ им. No 009023 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 21.1 300 300 300 Д08-13/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
390. 2170/2014 ЗЗ им. No 009030 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 18.1 500 500 500 Д08-14/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
391. 2171/2014 ЗЗ им. No 009029 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 15.3 370 370 370 Д08-15/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
392. 2166/2014 ЗЗ им. No 010035 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 64.4 1420 1511 1 511 Д08-16/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
393. 2169/2014 ЗЗ им. No 009033 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 5 100 100 100 Д08-17/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
394. 2168/2014 ЗЗ им. No 009034 гр. Шипка Решение на ОбС №1088/2014г търг 5.8 110 110 110 Д08-18/15.01.2015 г Кънчо Гунев Кутев
395. 1084/2005 Застроен имот с площ 4 243 кв. м-им. 000559, с. Копринка Решение на ОбС №1084/2014г търг 36640.5 46300 46300 48111 Д08-19/15.01.2015 г "Строителна механизация" АД
/бивша ДГ, яз. Копринка/
396. 2270/2014 ПИ с идентиф. 274996.1.1, с площ 657 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 61.2 680 680 701 Д08-20/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
397. 2269/2014 ПИ с идентиф. 274996.1.2, с площ 1 401 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 130.5 1460 1460 1 501 Д08-21/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
398. 2268/2014 ПИ с идентиф. 274996.1.3, с площ 402 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 37.4 370 370 391 Д08-22/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
399. 2267/2014 ПИ с идентиф. 274996.2.1, с площ 459 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 42.8 430 430 850 Д08-23/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
400. 2266/2014 ПИ с идентиф. 274996.2.5, с площ 2 632 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 245.2 2750 2750 4000 Д08-24/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
401. 2265/2014 ПИ с идентиф. 274996.2.6, с площ 311 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 29 320 320 510 Д08-25/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
402. 2264/2014 ПИ с идентиф. 274996.2.7, с площ 456 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 42.5 420 420 860 Д08-26/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
403. 2259/2014 ПИ с идентиф. 274996.2.8, с площ 1204 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 112.2 1110 1110 1 800 Д08-27/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
404. 2258/2014 ПИ с идентиф. 274996.2.9, с площ 542 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 50.5 500 500 800 Д08-28/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
405. 1003/2011 ПИ с идентиф. 274996.5.5, с площ 702 кв. м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 59.7 810 810 1500 Д08-29/19.01.2015 г Николай Танев Кратунов
406. 2278/2014 ПИ с идентиф. 83106.6.16, с площ 944 кв. м, с. Шейново Решение на ОбС №1116/2014г търг 87.9 500 500 700 Д08-30/19.01.2015 г Данчо Леков Данов
407. 2277/2014 ПИ с идентиф. 83106.6.42, с площ 471 кв. м, с. Шейново Решение на ОбС №1116/2014г търг 79.6 250 250 400 Д08-31/19.01.2015 г Данчо Леков Данов
408. 2276/2014 ПИ с идентиф. 83106.6.91, с площ 471 кв. м, с. Шейново Решение на ОбС №1116/2014г търг 441.1 1540 1540 1750 Д08-32/19.01.2015 г Данчо Леков Данов
405. 2252/2014 ЗЗ им. No 350.73 с площ 898 кв.м, с. Енина Решение на ОбС №1117/2014г търг 72.7 720 720 800 Д08-33/22.01.2015 г Петър Николов Юрганджиев
406. 1522/2012 ПИ с идентиф. 27499.501.2226 с площ 524 кв. м, УПИ VІІІ, кв. 36А, с. Енина Решение на ОбС №1145/2014г търг 2205.9 9000 9000 10001 Д08-38/03.02.2015 г “Суперабразив“ ЕООД
407. 545/2002 НПИ № 21, с площ 424,77 кв. м, кв. „КМБ“, гр. Казанлък Решение на ОбС №1143/2014г търг 4 271,90 6000 6000 6 100 Д08-39/04.02.2015 г „Кингс Валей“ ЕООД
408. 2389/2014 УПИ ІІІ-107,1532 с площ 464 кв. м, кв. 333, гр. Казанлък, ул. "Мусала" № 28 Решение на ОбС №1145/2014г търг 10440 13000 13000 13 001 Д08-45/05.02.2015 г Иван Станев Иванов
409. 2335/2014 УПИ ІV-107 с площ 292 кв. м, кв. 333, гр. "Казанлък", ул. "Мусала" Решение на ОбС №1145/2014г търг 6570 8200 8200 9 209 Д08-46/05.02.2015 г Иван Станев Иванов
410. 1712/2013 УПИ VІІ-843 с площ 737 кв. м, кв. 40, гр. Шипка Решение на ОбС №1145/2014г търг 3311.7 8900 8900 9 001 Д08-49/06.02.2015 г Янко Димитров Костадинов
411. 2601/2014 УПИ І-895 с площ 493 кв. м, кв. 81, гр. Крън Решение на ОбС №1145/2014г търг 3348.7 8650 8650 8 686 Д08-55/10.02.2015 г Валентина Ангелова Стефанова
412. 2401/2014 УПИ ХІ-9082,9083,9084 с площ 2790 кв. м, кв. 482, гр. Казанлък Решение на ОбС №1145/2014г търг 25253.1 55800 55800 55950 Д08-58/16.02.2015 г Стойно Денков Денков
413. 2255/2014 ЗЗ им. No 007008 гр. Шипка Решение на ОбС №1185/2014г търг 14.1 280 280 300 Д08-65/05.03.2015 г Стоян Пенев Крачанов
414. 2297/2014 ЗЗ им. No 341.9 с. Енина Решение на ОбС №1181/2014г търг 52.3 590 590 603 Д08-66/06.03.2015 г Величка Ангелова Дзънова
415. 2466/2014 ЗЗ им. No 049001 с. Енина Решение на ОбС №1181/2014г търг 279.5 1390 1390 3 115 Д08-67/06.03.2015 г Стефана Иванова Бочукова
416. 2465/2014 ЗЗ им. No 600.176 с. Горно Черковище Решение на ОбС №1181/2014г търг 136.4 1210 1210 1250 Д08-68/06.03.2015 г Красен Недялков Колев
417. 2460/2014 ПИ с идентиф. 27499.11.12, м. „Саднята“, с. Енина Решение на ОбС №1181/2014г търг 109.1 1750 1750 17500 Д08-69/09.03.2015 г Николай Танев Кратунов
418. 2364/2014 ЗЗ им. No 062014 с. Кънчево Решение на ОбС №1184/2014г търг 90.2 210 210 253 Д08-70/11.03.2015 г Асие Мехмедова Салиева
419. 2365/2014 ЗЗ им. No 062015 с. Кънчево Решение на ОбС №1184/2014г търг 90.2 210 210 253 Д08-71/11.03.2015 г Асие Мехмедова Салиева
420. 2301/2014 ЗЗ им. No 088147 с. Ръжена Решение на ОбС №1185/2014г търг 842.4 3880 3880 3900 Д08-74/17.03.2015 г „Нова реколта“ ООД
421. 2538/2014 ЗЗ им. No 007009 гр. Шипка Решение на ОбС №1185/2014г търг 19.7 390 390 404 Д08-75/17.03.2015 г Иван Тотев Косекое
422. 1040/2011 ЗЗ им. No 016012 с. Копринка Решение на ОбС №1185/2014г търг 153.2 560 560 600 Д08-78/30.03.2015 г Алият Ниязи Али
423. 692/2010 УПИ І „За ОДО“ с площ 3341 кв. м, кв. 541, гр. Казанлък Решение на ОбС №1219/2015 г. търг 75172.5 200500 200500 200811 Д08-80/03.04.2015 г „Виктория-Г Комерс“ ЕООД
424. 2575/2014 УПИ І-3023,3024,3025,3026,3027,3031,3032,3033 с площ 12593 кв. м, Решение на ОбС №1220/2015 г. търг 96053.1 105200 105200 301000 Д08-81/06.04.2015 г “Ароматик“ ООД
кв. 497, м. "Каша", гр. Казанлък
425. 2574/2014 УПИ І-3009,3010,3011,3012,3014,3018,3019,3020 с площ 9055 кв. м, Решение на ОбС №1251/2015 г. търг 81959.5 90000 90000 185100 Д08-97/21.05.2015 г “Вайс Холдинг“ ООД
кв. 496 м. "Каша", гр. Казанлък
426. 504/2007 УПИ IV-6346 с площ 189 кв. м в кв. 239, гр. Казанлък, ул. "Патриарх Евтимий" № 3, ведно с построените в него сгради Решение на ОбС №1253/2015 г. търг 37589.8 36200 43134 43300 Д08-98/25.05.2015 г "МАШИН ТРЕЙДИНГ" ЕООД
427. 1122/2012 УПИ VI-158 с площ 3996 кв. м, кв. 25, с. Ръжена Решение на ОбС №1251/2015 г. търг 18334 20000 20000 20 010 Д08-99/26.05.2015 г „СИРОНА“ АД
428. 2321/2014 ЗЗ - им. № 074001 с площ 205 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 17.4 80 80 208 Д08-100/28.05.2015 г ЛЕВЕНТ БАЙРАМОВ ПАЛОВ
429. 446/2007 Гаражна клетка № 15 с РЗП 26,89 кв. м, бл. 27, ж.к. "Изток", кв. 372 Решение на ОбС №1255/2015 г. търг 3 332,60 5320 5320 5321 Д08-101/29.05.2015 г Даниел Петров Табанджов
430. 2072/2013 ЗЗ - им. № 005001 с площ 5602 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 135.3 1560 1560 1600 Д08-108/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
431. 2071/2013 ЗЗ - им. № 005002 с площ 2630 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 63.5 650 650 700 Д08-109/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
432. 2070/2013 ЗЗ - им. № 005003 с площ 5670 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 136.9 1580 1580 1650 Д08-110/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
433. 2069/2013 ЗЗ - им. № 005004 с площ 3936 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 95.1 1000 1000 1050 Д08-111/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
434. 2068/2013 ЗЗ - им. № 005006 с площ 1951 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 47.1 490 490 520 Д08-112/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
435. 2050/2013 ЗЗ - им. № 005007 с площ 3153 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 76.1 870 870 900 Д08-113/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
463. 2049/2013 ЗЗ - им. № 005010 с площ 4140 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 100 1050 1050 1100 Д08-114/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
464. 2048/2013 ЗЗ - им. № 005011 с площ 1830 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 154.4 1780 1780 1830 Д08-115/04.06.2015 г Елена Илиева Банева
465. 2604/2014 ЗЗ - им. № 083002 с площ 3608 кв. м, в землището на гр. Казанлък Решение на ОбС №1280/2015 г. търг 628.3 2140 2140 2150 Д08-116/05.06.2015 г Янко Колев Енев
466. 2697/2014 ЗЗ - им. № 343.1030 с площ 467 кв. м, в землището на с. Енина Решение на ОбС №1280/2015 г. търг 37.8 400 400 410 Д08-117/05.06.2015 г Янко Атанасов Щерев
467. 2075/2013 ПИ с идентиф. 27499.28.5, м. "Каделкова чешма",площ 1250 кв.м,с. Енина Решение на ОбС №1276/2015 г. търг 101.3 830 830 1509 Д08-118/08.06.2015 г Георги Желев Иванов
468. 1797/2013 ПИ с идентиф. 27499.320.385 с площ 12883 кв.м,с. Енина Решение на ОбС №1276/2015 г. търг 1200.1 6530 6530 8009 Д08-119/08.06.2015 г Георги Желев Иванов
469. 2194/2014 ПИ с идентиф. 27499.28.52, м. "Каделкова чешма",площ 789 кв.м,с. Енина Решение на ОбС №1276/2015 г. търг 63.9 500 500 1009 Д08-120/08.06.2015 г Георги Желев Иванов
470 764/2010 ЗЗ - им. № 055002 с площ 14242 кв. м, в землището на с. Долно Изворово Решение на ОбС №1278/2015 г. търг 1211.3 5440 5440 5450 Д08-121/09.06.2015 г Азис Адемов Имамов
471. 1905/2013 ЗЗ - им. № 600.8 с площ 135 кв. м, в землището на с. Горно Черковище Решение на ОбС №1276/2015 г. търг 5.4 523 523 2000 Д08-122/10.06.2015 г Йордан Петков Георгиев
472. 2677/2014 ЗЗ - им. № 600.178 с площ 935 кв. м, в землището на с. Горно Черковище Решение на ОбС №1280/2015 г. търг 75.7 540 540 600 Д08-125/23.06.2015 г Божидара Динкова Донева
473. 2603/2014 ЗЗ - им. № 000129 с площ 132 кв. м, в землището на с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1321/2015 г. търг 14.9 92 92 302 Д08-135/15.07.2015 г Таля Хубенова Огнянова
474. 1499/2012 ЗЗ - им. № 037006 с площ 2168 кв. м, в землището на с. Горно Изворово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 184.4 690 690 700 Д08-136/16.07.2015г „Вайс Холдинг“ ООД
475. 1502/2012 ЗЗ - им. № 036010 с площ 864 кв. м, в землището на с. Горно Изворово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 73.5 250 250 260 Д08-137/16.07.2015г „Вайс Холдинг“ ООД
476. 2086/2013 ЗЗ - им. № 042006 с площ 2459 кв. м, в землището на с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 216.9 870 870 880 Д08-138/16.07.2015г „Вайс Холдинг“ ООД
477. 2083/2013 ЗЗ - им. № 042014 с площ 2020 кв. м, в землището на с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 178.2 720 720 730 Д08-139/16.07.2015г „Вайс Холдинг“ ООД
478. 2082/2013 ЗЗ - им. № 046002 с площ 1293 кв. м, в землището на с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 114 460 460 470 Д08-140/16.07.2015г „Вайс Холдинг“ ООД
479. 2080/2013 ЗЗ - им. № 047002 с площ 2010 кв. м, в землището на с. Хаджидимитрово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 177.3 710 710 720 Д08-141/16.07.2015г „Вайс Холдинг“ ООД
480. 2256/2014 ЗЗ - им. № 000475 с площ 2592 кв. м, в землището на гр. Крън Решение на ОбС №1321/2015 г. търг 292.1 1020 1020 2600 Д08-142/16.07.2015г Енчо Колев Славов
481. 2257/2014 ЗЗ - им. № 000478 с площ 1445 кв. м, в землището на гр. Крън Решение на ОбС №1321/2015 г. търг 15 380 380 600 Д08-143/16.07.2015г Енчо Колев Славов
482. 1888/2013 ЗЗ - им. № 022003 с площ 21074 кв. м, в землището на с. Ръжена Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 2446.7 10770 10770 10 780 Д08-146/27.07.2015г Валентин Георгиев Терзиев
483. 999/2011 УПИ XV-1810 с площ 241 кв. м, кв. 335, гр. Казанлък, ведно с построената Решение на ОбС №1316/2015 г. търг 11369.2 12 000 12 000 12 000 Д08-148/29.07.2015г Наталия Филипова Миладинова,
върху него сграда със ЗП 84 кв. м Анка Миткова Асенова
484. 1933/2013 ЗЗ - им. № 027001 с площ 464 кв. м, в землището на с. Средногорово Решение на ОбС №1322/2015 г. търг 62.8 230 230 240 Д08-153/14.08.2015г Реджеб Азиз Картал
485. 2673/2014 ЗЗ - им. № 103479 с площ 922 кв. м, в землището на с. Бузовград Решение на ОбС №1275/2015 г. търг 190.9 740 740 750 Д08-154/25.08.2015г Пламен Станимиров Караджов
485. 2674/2014 ЗЗ - им. № 103469 с площ 691 кв. м, в землището на с. Бузовград Решение на ОбС №1275/2015 г. търг 143 560 560 570 Д08-155/25.08.2015г Пламен Станимиров Караджов
486. 2672/2014 ЗЗ - им. № 103480 с площ 496 кв. м, в землището на с. Бузовград Решение на ОбС №1275/2015 г. търг 102.7 400 400 410 Д08-156/25.08.2015г Пламен Станимиров Караджов
487. 2753/2014 ЗЗ - им. № 000321 с площ 12521 кв. м, в землището на гр. Казанлък Решение на ОбС №1389/2015 г. търг 2208.7 12275 12275 12859.73 Д08-159/07.09.2015г „Дани и Симо“ ЕООД
488. 2112/2013 ЗЗ - им. № 170.115 с площ 1197 кв. м, по ПНИ на м. "Светицата", гр. Шипка Решение на ОбС №1279/2015 г. търг 24.8 1000 1000 1111 Д08-160/10.09.2015г Хубавин Исмаилов Караходжов
489. 2802/2015 ЗЗ - им. № 000655 с площ 2460 кв. м, гр. Крън Решение на ОбС №1389/2015 г. търг 4723.2 4770 4770 30155 Д08-161/11.09.2015г Гергана Вълева Атанасова
490. 2737/2014 ЗЗ - им. № 059017 с площ 1924 кв. м, м. „Кабаклъка“, с. Овощник Решение на ОбС №1389/2015 г. търг 216.8 1580 1580 1820 Д08-162/11.09.2015г Цвятко Димитров Годжанов
491. 2978/2015 ПИ с идентиф. 27499.501.3146 с площ 503 кв. м, УПИ ХVІ, кв. 83, Решение на ОбС №1381/2015 г. търг 3 596,50 20100 20100 21788 Д08-163/16.09.2015г Мариана Иванова Анастасова и Петър Николаев Петков
с. Енина
492. 2101/2013 ЗЗ - им. № 118028 с площ 1289 кв. м, м. „Язлар кър“, с. Ясеново Решение на ОбС №1391/2015 г. търг 113.7 570 570 600 Д08-165/17.09.2015г "Кумакс агро" ЕООД
493. 2961/2015 ПИ с идентиф. 83106.25.13, м. "Мартинови орехи", с площ 475 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 70.5 250 250 260 Д08-166/17.09.2015г "Кумакс агро" ЕООД
494. 2962/2015 ПИ с идентиф. 83106.28.29, м. "Мартинови орехи", с площ 736 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 109.2 390 390 400 Д08-167/17.09.2015г "Кумакс агро" ЕООД
495. 2946/2015 ПИ с идентиф. 83106.20.40, м. "Коджа кър", с площ 3000 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 294 1290 1290 1301 Д08-168/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
496. 2947/2015 ПИ с идентиф. 83106.20.43, м. "Коджа кър", с площ 1112 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 109 480 480 491 Д08-170/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
497. 2948/2015 ПИ с идентиф. 83106.20.53, м. "Коджа кър", с площ 1901 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 186.3 860 860 871 Д08-171/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
498. 2949/2015 ПИ с идентиф. 83106.21.7, м. "Коджа кър", с площ 3201 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 313.7 1490 1490 1501 Д08-172/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
499. 2950/2015 ПИ с идентиф. 83106.21.13, м. "Коджа кър", с площ 2501 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 245.1 1130 1130 1141 Д08-173/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
500. 2287/2014 ПИ с идентиф. 83106.21.24, м. "Коджа кър", с площ 2400 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 235.2 1090 1090 1101 Д08-174/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
501. 2951/2015 ПИ с идентиф. 83106.21.31, м. "Коджа кър", с площ 1600 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 156.8 650 650 661 Д08-175/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
502. 2953/2015 ПИ с идентиф. 83106.21.33, м. "Коджа кър", с площ 1899 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 186.1 860 860 871 Д08-176/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
503. 2288/2014 ПИ с идентиф. 83106.21.39, м. "Коджа кър", с площ 1599 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 156.7 650 650 661 Д08-177/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
504. 2954/2015 ПИ с идентиф. 83106.21.52, м. "Коджа кър", с площ 1000 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1387/2015 г. търг 98 430 430 441 Д08-178/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
505. 2955/2015 ПИ с идентиф. 83106.21.87, м. "Коджа кър", с площ 12970 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 1271.1 5670 5670 5681 Д08-179/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
506. 2956/2015 ПИ с идентиф. 83106.22.5, м. "Коджа кър", с площ 3700 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 362.6 1640 1640 1651 Д08-180/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
507. 2957/2015 ПИ с идентиф. 83106.22.25, м. "Коджа кър", с площ 2601 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 254.9 1120 1120 1131 Д08-181/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
508. 2958/2015 ПИ с идентиф. 83106.22.75, м. "Коджа кър", с площ 5611 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 604.9 2650 2650 2661 Д08-182/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
509. 2959/2015 ПИ с идентиф. 83106.23.23, м. "Коджа кър", с площ 5200 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 560.6 2490 2490 2501 Д08-183/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
510. 2960/2015 ПИ с идентиф. 83106.23.24, м. "Коджа кър", с площ 2079 кв.м,с. Шейново Решение на ОбС №1388/2015 г. търг 224.1 950 950 961 Д08-184/18.09.2015г ЕТ „Симеон Георгиев 84“
511. 2821/2015