одобрен

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Златарица към 29.02.2020 г.

Уникален идентификатор:  3665aeeb-320d-4769-8a63-b0a65310f663

бюджет златарица касово изпълнение отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-16 08:52:33
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-03-16 08:52:33