одобрен

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Златарица към 31.01.2020 г.

Уникален идентификатор:  37ccab3b-9581-42de-9e35-2e927827d582

бюджет златарица касово изпълнение отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-02-26 08:43:21
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-02-26 08:43:21