одобрен

Списък на издадените общи административни актове за периода 10.05 - 27.05.2019 г.

Уникален идентификатор:  44aea5f4-f766-4d00-93e1-60a943c6ef47

административни актове златарица общи РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-06 10:20:05
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-06-06 10:20:05

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ от 01.01.2019 г.

Номер Дата на регистрация Направление
РД-12-215 17.05.2019 Ръководство Нареждам на секретаря на Община Златарица да подписва протоколи и кореспонденция с РИК гр. В. Търново и Областна администрация гр. В. Търново в предизборния и изборния ден - 25 и 26 май 2019 г. на изборите за членове на Европейския парламнт от Република България
РД-12-216 17.05.2019 Ръководство Обявявам за работен ден 25.05.2019 г. на всички кметове и кметски наместници в Община Златарица
РД-12-217 17.05.2019 Ръководство Обявявам за работен ден 26.05.2019 г. на всички кметове и кметски наместници в Община Златарица
РД-12-220 21.05.2019 Дирекция СА Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти
РД-12-221 21.05.2019 Ръководство Определям шофьор на лек автомобил Волво S60 № 0060 КА осбственост на Община Златарица да транспортира бюлетини, изборни книжа и материали на 22.05.2019 г. от гр. В. Търново до гр. Златарица
РД-12-224 21.05.2019 Ръководство Да се изплати допълнително възнаграждение за 24-ти май Ден на славянската писменост и култура на директорите на детските градини на територията на общината
РД-12-225 22.05.2019 Ръководство Да се назначи комисия, която да организира и проведе търг с явно наддаване на 10.06.2019 г. и повторен такъв на 17.06.2019 г.
РД-12-234 27.05.2019 Дирекция СА-ТСУ Да се назначи комисия да приеме извършените видове работа, СМР и вложени количества за обект "Основен ремонт на спортна сграда, база на стадион с. Г.Ново село"
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте