одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет

Уникален идентификатор:  499e6ca6-c1df-4b08-a99a-9ef56aa5eaad

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-13 16:15:51
  • Създаден от: rumyana_emanuilova
  • Последна промяна: 2019-03-13 16:15:51

вх. рег. № в Общински съвет

Заповед на Областния Управител

върнато за ново обсъждане решение

предприети действия и краен резултат

1. вх. рег. № 37/ 08.02.2017 г. Заповед № АК-01-ЗД-51/ 07.02.2017 г. Решение № 280/ 26.01.2017 г. 1. с Решение № 283/ 23.02.2017 г. е отменено Решение № 280/ 26.01.2017 г. 2. Внесено за ново обсъждане 3. Прието е ново Решение № 303/ 30.03.2017 г.
2. вх. рег. № 23/ 11.02.2019 г. Заповед № АК-01-ЗД-2/ 08.02.2019 г. Решение № 604/ 24.01.2019 г. с приемането на Решение № 612/ 27.02.2019 г. е отменено Решение № 604/ 24.01.2019 г.