одобрен

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Златарица към 31.08.2020 г.

Уникален идентификатор:  55415001-fc5c-4b73-9908-95a5630db6f5

бюджет златарица касово изпълнение отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-09-29 11:54:55
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-09-29 11:54:55