одобрен

2018г.

Уникален идентификатор:  5a8d8a58-575e-45d0-8512-0e64fd1db9cf

Описание:

регистрирани през 2018г.

ТСУ Община Разград Архитектура и градоустройство

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-15 15:33:42
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-14 13:08:31
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Номер

Дата

Кореспондент

Адрес на обекта

Описание на обекта

Технически паспорт №

0000002 04.01.2018 15:48:14 ДИНЧЕР ИСУФОВ САБРИЕВ гр.Разград, бул.Бели Лом № 49, вх.Б Промяна предназначението на част от самостоятелни обекти с ид.61710.505.507.1.7 и 1.18 за жилища 61710.505.507.1.20
0000003 05.01.2018 10:48:21 "ПРЕС ЛЕС СТРОЙ" ЕООД - ползвател гр.Разград Склад за промишлени стоки ЗП - 199кв.м. 61710.505.171.4
0000006 05.01.2018 17:21:17 "ПРЕС ЛЕС СТРОЙ" ЕООД - ползвател гр.Разград, бул."Бели Лом" № 63 СЕРВИЗ ЗА РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛИ И ХОДОВА ЧАСТ застроена площ - 244 кв.м. 61710.505.171.5.1
0000007 08.01.2018 11:02:06 РЕМЗИ РЕДЖЕБ ОСМАН землище на гр.Разград, местност "Простор" Кабелно ел.захранване с кабел 20 KV и МТТ 20/0.4 KV, 25 KVA за жилищна сграда в ПИ 61710.608.4674 61710.608.4674.0.1
0000013 15.01.2018 10:37:11 ДОБРИН КИРИЛОВ КИРИЛОВ гр.Разград, ул."Каймакчалан" №6 Преустройство и пристрояване на едноетажна жилищна сграда и гараж 61710.505.2331.2.1
0000016 19.01.2018 11:24:20 ГЮЛТЕН САЛИМ ИЛИЯЗОВА гр.Разград ул."Иван Вазов" № 17 Вътрешно преустройство с промяна предназначението на апартамент в магазин за промишлени стоки ЗП-65.05 кв.м. 61710.505.524.5.3
0000017 22.01.2018 09:41:17 ЛОГИС ТРАНС ЕООД гр.Разград, ул."Балчик" №9 Промяна предназначението на част от работилница в архивохранилище ЗП-53 кв.м. 61710..509.502.2.2
0000018 22.01.2018 16:31:21 ХАСАН ШЕРИФ ХАСАН с.Киченица, ул."Гео Милев" №9 Едноетажна жилищна сграда, ЗП-110.43 кв.м. и РЗП - 220.04кв.м. 37109.0027.0248.000.001
0000020 23.01.2018 11:07:17 ИЛИЯН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ гр.Разград, ул."Свети Климент" № 20 Едноетажна жилищна сграда ЗП - 80 кв.м. 61710.502.7278.1.1
0000024 29.01.2018 00:00:00 ХРИСТО СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ с.Ушинци, Община Разград Сградно водопроводно отклонение за ПИ 094007 в м.Мандра кулак с.Ушинци 75246.0094.0007.000.001
0000033 07.02.2018 14:40:19 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД гр.Разград, ул."Неофит Рилски" Подмяна на електрически кабел НН, захранен от ТП "В.Левски" от съединителна муфа до РК -1 Ж.К.Абритус гр.Разград 61710.502.1582.0.1
0000034 12.02.2018 14:17:40 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател м."Хамза гьол", землище на с.Раковски Преустройство на съществуваща базова станция №4813 в ПИ 62089.24.3, местност Хамза гьол, землище на с.Раковски 62089.24.3.0.1
0000035 13.02.2018 15:02:28 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, ул."Васил Левски" №43 Трафопост тип БКТП 2х1000 KVA, 20/0.4KV на мястото на съществуващ БКТП 1х630 KVA , 20/0.4 KVA на градски стадион Лудогорец Арена 61710.502.7260.17.1
0000043 23.02.2018 14:32:58 МАРГАРИТКА ИВАНОВА МАРИНОВА гр.Разград, ул."Марин Дринов" №1 Триетажна сграда с жилища и магазинна част на приземния етаж ЗП-235кв.м., ЗП-665кв.м. 61710.502.1752.3.1
0000045 26.02.2018 15:08:55 ИЛИЯ ПЕТРОВ МИНКОВ гр.Разград, ЗПЗ, ул.Добруджа №2 Автомивка ЗП-30.61 кв.м. 61710.501.638.5.1
0000046 27.02.2018 10:43:57 ОСМАН НАСУФОВ ОСМАНОВ гр.Разград, местност "Арменски лозя" Едноетажна еднофамилна жилищна сграда с гараж и навес за барбекю ЗП-187.70 кв.м. 61710.609.3056.1.1
0000047 01.03.2018 10:34:11 ЕТ БУРАН -ИВАН СТОЙЧЕВ гр.Разград, ул."Васил Левски" №4 Промяна предназначението на самостоятелен обект в баничарница ЗП - 96.60кв.м. 61710.502.6186.7.29
0000050 09.03.2018 10:09:39 ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ АД гр.Разград, ЗПЗ Склад за велпапе ЗП-915 кв.м. 61710.501.16.7.1
0000051 09.03.2018 13:18:00 ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ АД гр.Разград, ЗПЗ Основен ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод ПЕВП Ф 63 до и в УПИ XI-16, кв.6, ЗПЗ 61710.501.16.0.1
0000055 09.03.2018 17:04:39 ЦВЕТОМИР СТОЯНОВ ЦОНЕВ с.Гецово, местност "Небечки ниви" Метално трансформаторно табло МТТ 20/0.4 KV, 63 KVA и кабел НН към склад за селскостопанска продукция и инвентар" 18589.5.528.0.1
0000058 14.03.2018 17:10:39 БОРЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА гр.Разград, местност "Обзор" Открит паркинг за тежкотоварни камиони и леки автомобили ЗП-105 кв.м. 2 бр.паркоместа 61710.612.5335.0.1
0000061 19.03.2018 10:52:26 КОСЮ ТОДОРОВ КОСЕВ гр.Разград, ул."Странджа" № 39 Промяна предназначението на обект с идентификатор 61710.505.1399.2.2 в работилница за ремонт на двигатели и ходова част на автомобили ЗП - 26.70кв.м. 61710.505.1399.2.2
0000064 23.03.2018 11:28:23 ОБЩИНА РАЗГРАД тр.Разград Изграждане на участъци от улично осветление в гр.Разград по бул.Априлско въстание, от площад Ларго до Автогара Разград с дължина на трасето - 960м, междублоково пространство на Ж.бл.Матросов - 83м, Ж.бл.Трапезица, вх.А и вх.Б - 150м, ул.Брегалница, Ж.К.Ос 61710.502.0.0.1
0000066 28.03.2018 14:35:13 МАРИАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ гр.Разград, ул."Н.Вапцаров" № 14 Преустройство на магазин за промишлени стоки във фризьорско ателие ЗП-29.45 кв.м. 61710.504.1.64
0000074 10.04.2018 17:18:18 ГЮНАЙ ЛЮТФИ ФЕТТА гр.Разград, ул."Борис Йончев" №29 Двуетажна жилищна сграда с кафе-клуб и офис на първия етаж ЗП - 104.35 кв.м. и РЗП - 224.11 кв.м. 61710.504.6352.2.1
0000075 10.04.2018 17:18:20 ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ САЛИМОВ гр.Разград, бул."България" № 29 Бръснарски салон /вътрешно преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с ид.61710.505.427.1.55, ЗП-27.16 кв.м. 61710.505.427.1.55
0000078 10.04.2018 17:18:22 ИВАЙЛО КОЛЕВ КОЛЕВ гр.Разград, ул.Руен №9 Двуетажна еднофамилна жилищна сграда ЗП-96.20 кв.м. и РЗП-202.50кв.м. 61710.505.2300.2.2
0000079 11.04.2018 17:25:09 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД гр.Разград, Северна индустриална зона Склад за филтриращи материали ЗП-551.87 кв.м. 61710.506.26.112.1
0000081 18.04.2018 09:16:34 РОКА СО ООД гр.Разград, ул."Черна" № 1 ЗПЗ Производствена и складова база на "Рока-Со" ООД гр.Разград 61710.501.658.38.1
0000082 18.04.2018 09:20:39 РОКА СО ООД гр.Разград, ЗПЗ, ул.Черна №1 Производствена и складова база на Рока-СО ООД гр.Разград, Склад №19 61710.501.658.36.1
0000083 18.04.2018 09:24:29 РОКА СО ООД гр.Разград, ЗПЗ, ул.Черна №1 Производствена и складова база на Рока-Со ООД гр.Разград, Склад за пакетирана продукция № 25 61710.501.658.39.1
0000084 18.04.2018 14:46:34 НОРА ТОДОРОВА ТОМОВА - АНТИМОВА гр.Разград, ул."Паркова" № 37 Вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки в студио за красота - ЖСК Мазалат, ЗП-17.80 кв.м. 61710.502.6384.3.17
0000088 24.04.2018 09:29:41 АЙХАН ХЮСЕИН КАМБУР с.Дянково, община Разград, ул.Средна гора № 1 Двуетажна жилищна сграда и гараж ЗП - 100 кв.м. РЗП - 200 кв.м. ЗП гараж - 33.75 кв.м. 24829.0006.1099.001.001
0000095 09.05.2018 10:28:38 РИЗА ЮМЕР ЕГЕМЕН гр.Разград, ул."Софроний Врачански" №2 А "Жилище, стая за гости, офис и гараж, разположени на приземния етаж" - I етап от строеж "Жилищна сграда" 61710.502.6077.1.1
6171.507.26.0.1 02.10.2018 09:05:01 ч. ИНОКС ООД Технически паспорт за строеж "ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА УПИ XXIV -28, КВ.1 С ИДЕНТ.61710.507.26 ПО ПЛАНА НА ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА НА ГР. РАЗГРАД, БКТП 20/0,4 KV , 1х1400KVA и кабел 20 KV" 6171.507.26.0.1
18589.501.76.2.1 12.10.2018 13:36:40 ч. НЕЛИ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА Технически паспорт за строеж: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ГАРАЖ, СКЛАД И РАБОТИЛНИЦА В МАГАЗИН ЗА МЕСО И МЕСНИ ИЗДЕЛИЯ С ТРАНЖОРНА" с.Гецово, община Разград 18589.501.76.2.1
23902.0021.0272.001.001 05.11.2018 13:35:05 ч. АННА ПУРЧЕВА БИСЕТ Технически паспорт за строеж: " ЖИЛИЩНА СГРАДА" със ЗП-100.17 кв.м. с.Дряновец, ул.Цоньо Каракашев №8, кв.21 УПИ XII-272 , 23902.0021.0272.001.001
24829.0023.0294.0.1 17.07.2018 10:13:02 ч. БЕРКАЙ-2010 ЕООД Технически паспорт за строеж: " ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ 20 KV И МТТ 20/0,4 KV , 100 KV А ЗА КРАВЕФЕРМА В ПИ 023294, находяк се в местност "Пупарлък" землище на с.Дянково,Разрешение за строеж – 1 от 10.01.2018г., 24829.0023.0294.0.1
24829.0060.0561.002.001 21.12.2018 10:31:29 ч. ШЕРИФЕ ИСМАИЛ ХАСАН Технически паспорт за строеж " ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И СМЕСЕН МАГАЗИН" ЗП -167.87 кв.м. и РЗП - 467.80 кв.м., с административен адрес: с.Дянково, ул.Тракия № 4 24829.0060.0561.002.001
37109.0000.0065.1.1 09.11.2018 16:54:45 ч. СД МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ И С-ИЕ Технически паспорт на строеж: СИЛОЗНО СТОПАНСТВО, ФУРАЖНА КУХНЯ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ в поземлен имот № 000065, местност "Ешекчи", землище на с.Киченица 37109.0000.0065.1.1
43760.0013.0136.002.001 25.09.2018 15:11:37 ч. ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Технически паспорт за строеж: ПРИСТРОЙКА МИНАРЕ КЪМ ДЖАМИЯ В С. ЛИПНИК, адрес: с.Липник, ул."Пирин" №3 43760.0013.0136.002.001
61710.0000.0000.000.001 27.06.2018 11:17:19 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД Технически паспорт на строеж: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ В Ж. К. ОРЕЛ - ГР. ТАЗГРАД С ОБЩА ДЪЛЖИНА 5962,24 М., находящ се в гр.Разград, Ж.К.Орел 61710.0000.0000.000.001
61710.501.355.2.1 31.07.2018 11:48:30 ч. ЦЕKО-СТРОЙ ГРУП ЕООД Технически паспорт за строеж "МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ /реконструкция с промяна на предназначението/ ЗП-166 кв.м., находящ се в гр.Разград, ЗПЗ, ПИ 61710.501.355. по КК на гр.Разград/ УПИ XI-355 от кв.5А/ 61710.501.355.2.1
61710.502.461.2.1 26.09.2018 09:51:58 ч. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ Технически паспорт за строеж: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КАФЕ-ЕСПРЕСО В ЛОВНО РИБАРСКИ МАГАЗИН ЗА ПРОДАЖБА НА ГАЗОВО И ВЪЗДУШНО ОРЪЖИЕ И ПИРОТЕХНИЧИСКИ ИЗДЕЛИЯ, гр.Разград, ЗП - 67.50 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Мачин № 1-Б 61710.502.461.2.1
61710.502.632.0.1 21.11.2018 15:24:38 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Технически паспорт № 61710.502.632.0.1 за строеж " СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП РОСИЦА ЗА 5 ЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ" , адрес на строежа: гр.Разград, ул.Росица № 21, през имот 7123, кв.195 и 182 до ПИ 61710.502.632 61710.502.632.0.1
61710.502.1495.1.2 27.09.2018 13:54:23 ч. МЕХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ ГАФИЛОВ Технически паспорт на строеж "ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА", ЗП-14.26 кв.м., РЗП - 47.92кв.м., с адрес: гр.Разград, ул.Паркова №36, кв.31, УПИ XV-1495 61710.502.1495.1.2
61710.502.6371.13.37 20.08.2018 09:41:03 ч. АТАНАСКА ПЕТРОВА АНАСТАСОВА Технически паспорт за строеж: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В СМЕСЕН МАГАЗИН, ЗП - 71 кв.м., находящ се н гр.Разград, ул.Васил Левски, парцел I за ЖС, имот - 6371, кв.185, номер по КК 61710.502.6371.13.37 61710.502.6371.13.37
61710.502.6376.1.14 31.05.2018 15:38:41 ч. ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ Технически паспорт № 61710.502.6376.1.14 от 31.05.2018г. за строеж "Офис - промяна предназначението на жилище /апартамент/" ЗП - 54.97 кв.м., находящ се в гр.Разград, ул."Васил Левски" №26, вх.Б, ет.2, ап.14,, УПИ V- за Ж.К., имот 6376, кв.11 61710.502.6376.1.14
61710.502.6452.1.11 30.11.2018 10:07:49 ч. КРЕСОН ЕООД Техническипаспорт за строеж "МЕХАНА" - преустройство на бистро и офис за компютърна техника", със застроена площ 331.50 кв.м. и РЗП - 405.50 кв.м. /в рамките на обема/, с адрес гр.Разград, ул."Васил Левски" № 37, УПИ V-6452, кв.317, номер по КК 61710.502.6452.1.11 61710.502.6452.1.11
61710.502.7073.0.1 21.12.2018 11:15:37 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛ. СЕВЕРЕН БУЛУВАРД, ГР. РАЗГРАД" с адрес на строежа гр.Разград,, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И УЛ СЕВЕРЕН БУЛЕВАРД МЕЖДУ КВАРТАЛИ №317-319, С НОМЕРА 61710.502.7155 И 61710.502.7133 ПО КК НА ГР. РАЗГРАД, РС № РС-118 от 03.10.2018г., 61710.502.7073.0.1
61710.502.7158.0.1 05.12.2018 10:45:10 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Технически паспорт за строеж: "СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ШК "ЗММ" НА ТП "ЛУДОГОРЕЦ" ГР.РАЗГРАД ЗА ОБЕКТ "МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ", находящ се в гр.Разград, по улица с ИД 7158, квартал 322, номер по КК 61710.502.7158 до ПИ 61710.502.7195 на ул."Северен булевард" №1, Разрешение за строеж № РС-85 от 24.07.2018г. 61710.502.7158.0.1
61710.502.7193.2.17 19.07.2018 14:58:08 ч. АРОН ЛОГИСТИК ООД Технически паспорт за строеж "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС И ОБОСОБЯВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ със ЗП-100.35кв.м. И ОФИС със ЗП-41.75кв.м.", находящ се в гр.Разград, бул."Бели Лом" № 14А 61710.502.7193.2.17
61710.502.7260.18.1 19.07.2018 14:40:03 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "РЕКОСНТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТАДИОН " ЛУДОГОРЕЦ - АРЕНА" - Подобект: СЕКТОР "Г" - от I-ВИ ЕТАП, ЗП-1595 КВ. М. 61710.502.7260.18.1
61710.503.6307.0.1 05.10.2018 10:06:40 ч. БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД Технически паспорт за строеж: Ел.захранване на "Балканфарма-Разград" АД с подобекти: ПОДОБЕКТ 1: Кабелни линии 20 KV от кабелна линия 20 KV "Бреза" в участъка между ТП "Технополис" и ТП "ЛИДЛ" до възлова станция 20 KV в УПИ III - 6305, кв.605, гр.Разград и резервно кабелно ел.захранване 20 KV от СРС /отклонителен стълб за БКТП "Музей" гр.Разград/ от ЕП 20 KV "Пеницилин" до възлова станция 20 KV в УПИ III - 6305, кв.605 гр.Разград; ПОДОБЕКТ 2: Възлова станция 20 KV , оборудвана с комплектни разпределителни устройства, кабелни килии с КРУ и АВР, захранващи изходи за силови трансформатори 1600 KVA и килия мерене с токови и напреженови измервателни трансформатори в модул КРУ "мерене", с адрес на строежа : гр.Разград, бул."Априлско въстание" № 68 61710.503.6307.0.1
61710.503.6307.01 17.07.2018 10:33:43 ч. БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД Технически паспорт за строеж: ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА "БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД" АД Подобект "БКТП 20/0.4 KV и кабелни линии 20 KVот възлова станция 20 KV в УПИ III- 6305КВ.605, до БКТП 20/04 KV и до силови трансформатори 20/0.4 KV - 1600 KVA на "Балканфарма-Разград" АД, находящ се в гр.Разград, от ПИ 61710.503.6307, през ПИ 61710.503.6411 до ПИ 61710.503.6412, Разрешение за строеж №86 от 03.08.2017г. 61710.503.6307.01
61710.503.6307.2.9 07.08.2018 15:40:46 ч. БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД Технически паспорт за строеж "РАБОТЕН ЦЕНТЪР" СУХИ ИНЖЕКЦИОННИ ФОРМИ" И ЛАБОРАТОРИЯ " СУХИ ИНЖЕКЦИОННИ ФОРМИ" /преустройство/ ЗП-2270 кв.м., находящ се в гр.Разград, бул.Априлско въстание" № 68, кв.605, УПИ III-6305, по КК ПИ 61710.503.6307.2 61710.503.6307.2.9
61710.503.6447.2.1 14.05.2018 11:01:17 ч. БИОВЕТ АД - КЛОН РАЗГРАД Технически паспорт на строеж "Сграда за охрана", ЗП - 98.55 кв.м., в УПИ VI-6447, кв.604 гр.Разград, Разрешение за строеж №143/07.11.2017г. 61710.503.6447.2.1
61710.504.101.8.3 09.05.2018 АЛПЕР НЕЖДЕТОВ ХЮСЕИНОВ Строеж "Вътрешно преустройство с промяна на предназначението на магазин за пакетирани хранителни стоки в студио за красота" находящ се в гр. Разград, жк. Орел 61710.504.101.8.3
61710.504.129.1.1 28.09.2018 14:55:09 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА БЛОК №12 61710.504.129.1.1
61710.504.250.1.6 08.10.2018 16:15:05 ч. БЕЙКЪЛ ООД Технически паспорт за строеж "ПРЕУСТРОЙСТВО НА КАФЕ-ЕСПРЕСО с ид.61710.504.250.1.3 в КАФЕ- АПЕРИТИВ чрез обединяване с обект с ид.61710.504.250.1.3" ЗП-82.50кв.м., находящ се в гр.Разград, бул."Априлско въстание" № 66А, УПИ IV-250 , кв.176 по плана на гр.Разград 61710.504.250.1.6
61710.505.0.0.1 24.07.2018 14:58:51 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Технически паспорт за строеж: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪЗДУШНА МРЕЖА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ НА ТП "СИМЕОН" - ГР. РАЗГРАД - по улици - Цар Симеон, Марица, Хан Крум и Бели Лом 61710.505.0.0.1
61710.505.424.0.1 05.06.2018 13:25:03 ч. ПРОЕКТО - СТРОЙ КОНТРОЛ 99 ООД Технически паспорт за строеж: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАБЕЛИ СРН И НН В УПИ IV - КОО, поземлен имот с идентификатор. 61710.505.424 по КК на гр.Разград 61710.505.424.0.1
61710.505.615.2.14 26.11.2018 14:11:42 ч. КРАСИМИР ПЕТРОВ БАРАШКИ Технически поспорт за строеж "-ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КАФЕ ЕСПРЕСО /с разрешение за ползване № 36/11.09.2000г./ В ИГРАЛНА ЗАЛА" ЗП - 78.25 кв.м., находящ се в гр.Разград, бул."България" № 44, парцел III-жил.к-с, кв.71, номер по КК 61710.505.615.2.14 61710.505.615.2.14
61710.505.709.2.1 03.07.2018 15:29:12 ч. А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД технически паспорт № 61710.505.709.2.1 от 03.07.2018г. за строеж: Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 MHZ RAZ0002.А "Абритус"/С РП № СТ-05-1039/23.08.2012г./, находящ се в гр.Разград, ул."Грънчарска" №7 61710.505.709.2.1
61710.505.843.0.1 05.06.2018 14:33:52 ч. ПРОЕКТО - СТРОЙ КОНТРОЛ 99 ООД Технически паспорт на строеж "Изместване на част от кабел 20 KV между ТП "СТРАНДЖА" И ТП "КОСТУР", гр.Разград, кв.170, УПИ VII -5207, ул.. "Люле Бургас" №1, поземлен имот с идентификатор по КК 61710.505.843, Разрешение за строеж № 76/26.07.2017г. 61710.505.843.0.1
61710.505.2064.3.1 11.06.2018 15:21:33 ч. БТК"ЕАД Технически паспорт № 61710.505.2064.3.1 от 11.06.2018г. за строеж "ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИС №МN4788_А С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900MHZ НА БТК ЕАД" 61710.505.2064.3.1
61710.505.2390.3.1 23.10.2018 11:16:28 ч. ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ Технически паспорт за строеж "Жилищна сграда с гаражи в партера и първи самостоятелен жилищен етаж" като етап от "ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В ПАРТЕРА И ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ЖИЛИЩНИ ЕТАЖИ" , Разрешение за строеж № 115 от 02.07.2009г. 61710.505.2390.3.1
61710.505.2591.1.1 01.11.2018 15:27:30 ч. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ГАНЕВ Технически паспорт за строеж " ПРИСТРОЙКА ОТ 49,20 КВ.М КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА, обща ЗП - 132.20 кв.м., УПИ XI-2591 от кв.160, идентификатор по КК 61710.505.2591, адрес гр.Разград, ул.Плиска № 2 61710.505.2591.1.1
61710.505.5253.1.22 06.08.2018 10:02:26 ч. БООБ ЕООД Технически паспорт за строеж: "Промяна предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 61710.505.5253.1 20 и 21 за жилищно предназначение и гаражи - 15 бр.апартаменти и 3 бр.ателиета с обща разгъната застроена площ - 1602.20 кв.м., находящ се в гр.Разград, ул."Хан Кубрат" № 1 61710.505.5253.1.22
61710.505.5253.3.1 08.08.2018 13:37:28 ч. БООБ ЕООД Технически паспорт за строеж "Преустройство на самостоятелни обекти в 6 броя гаражи с идентификатори 61710.505.5252.3.1, 61710.505.5252.3.2, 61710.505.5252.3.3, 61710.505.5252.6.1, 61710.505.5252.6.2,, 61710.505.5252.6.3, находящ се в гр.Разград, УПИ VIII-за ЖС и КОО, имот 5253, кв.66, номер по КК 61710.505.5253.3, 5253.4, 5253.5, обща застроена площ на гаражите - 137.00 кв.м., изготвил техн.паспорт - инж.Григор Любенов Николов -техн.ръководител към "Строймонтаж" ЕАД 61710.505.5253.3.1
61710.505.6527.4.1 12.10.2018 11:36:42 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД Технически паспорт за строеж: "ОБЩИНСКИ КАСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" със ЗП-100.51 кв.м. и РЗП - 209.26 кв.м., находящ се в гр.Разград, УПИ- XIV- 6527, кв.310 ул"Костур" № 30 61710.505.6527.4.1
61710.505.7157.0.1 19.07.2018 10:26:31 ч. ЕМ. ДИ. ЕМ. ЕООД Технически паспорт за строеж "ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ С L- 48 М.Л. ДО ГРАНИЦИТЕ НА СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНА ДОГРАМА В УПИ LXVII-7157 И ДО СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И НАВЕС В УПИ XXIV-7158 ГР. РАЗГРАД" 61710.505.7157.0.1
61710.505.7203.0.1 23.11.2018 14:02:43 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Технически паспорт за строеж : СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ /ЕКНН/ ОТ ТП "СКОПИЕ" ГР. РАЗГРАД, ОБЕКТ "АВТОСЕРВИЗ И СКЛАД" на ул."Конверсия" №4, находящ се в гр.Разград, ул.Конверсия №4, до парцел VII, имот 7203, кв.667 61710.505.7203.0.1
61710.505.7203.1.1 23.05.2018 11:07:27 ч. ЕЛЕКТРОИНВЕСТ ЕООД Технически паспорт № 61710.505.7203.1.1 от 23.05.2018г. за строеж "Автосервиз и склад", ЗП-494.10 кв.м.,, находящ се в гр.Разград, Бизнес зона "Перистър", ул."Конверсия" № 4 ;, възложител "Електроинвест" ЕООД, 61710.505.7203.1.1
61710.505.7214.2.1 20.12.2018 16:57:30 ч. ЙОКЕТА-КО ООД Технически паспорт за строеж "Електрозахранване на хотелски комплект и БКТП в УПИ II-340" , находящ се в гр.Разград, част от кв.671 и кв.670/ трасето преминава през улици и тротоари, УПИ XXII-340 за ТИ и влиза в УПИ II-340 по плана на града/, Разрешение за строеж № РС-66 от 18.06.2018г. 61710.505.7214.2.1
61710.505.7251.1.1 23.10.2018 15:38:14 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД Технически паспорт за строеж "ОСНОВЕН РЕМОНТ С УКРЕПВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОЛОНИ ПРЕД ГЛАВЕН ВХОД НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ОКРЪЖЕН СЪД ГР. РАЗГРАД", УПИ IX - "За съд", кв.304 , идентификатор по КК 61710.505.7251 61710.505.7251.1.1
61710.505.7267.3.1 31.10.2018 15:24:58 ч. СЕВГИН МУСТАФОВ НУХСИНОВ Технически паспорт за строеж "ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с адрес: гр.Разград, ул.Сребърна № 1Б, УПИ VI-7267 от кв.44 , идентификатор по КК 61710.505.7267 61710.505.7267.3.1
61710.505.7326.0.1 21.11.2018 10:13:53 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Технически паспорт № 61710.505.7326.01.1 за строеж: "СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "СКОПИЕ" ЗА ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ / с променено предназначение в СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, съгласно Заповед № ЗС-12 от 14.09.2018г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ/ 61710.505.7326.0.1
62089.105.3.0.1 29.06.2018 13:30:29 ч. А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Технически паспорт с №62089.10.5.3.0.1/29.06.2018г. за строеж: БАЗОВА СТАНЦИЯ № RAZ0018.A001 " SALI" С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900 MHz НА "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД /ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ- ЕТАП I GSM (900-1800 MHz) / , Разрешение за строеж № 22/27.02.2018г.,находящ се в с.Раковски, стопански двор, местност "Хамза гьол" 62089.105.3.0.1
75246.0020.0028.1.1 18.05.2018 13:43:38 ч. ГРАНИТ МАР - 2008 ЕООД технически паспорт № 75246.0020.0028.1.1 от 18.05.2018г. на строеж " ЦЕХ ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК", ЗП - 516.67, находящ се в землище на с.Ушинци, местност "Банлъкая" 75246.0020.0028.1.1
75246.0048.0250.1.1 08.11.2018 14:22:25 ч. АНЕЛИЯ БОРИСОВА ДУШЕВА Технически паспорт за строеж "ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ", ЗП - 118.17 кв.м. и РЗП - 283.66 кв.м. в УПИ- VIII- 250 KВ 48 по плана на с.Ушинци 75246.0048.0250.1.1
75246.0630.0001.000.001 13.12.2018 16:31:56 ч. РУМЕН ЦАНКОВ КОЛЕВ Технически паспорт за строеж "КАБЕЛНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ 20 KV И МТТ 20/0,4 KV 100 KVА НА ПИ №063001, С. УШИНЦИ М. "БАЛНЪКЛЯ", находящ се в местнокт "Балнъкля",землище на с.Ушинци, община Разград от ПИ № 06001 през ПИ №000253, №000233, № 000323 до ПИ №063001 75246.0630.0001.000.001
87624.30.178.1.1 05.10.2018 11:43:05 ч. ХЮСЕИН РУЖДИЕВ САЛИЕВ Технически паспорт за строеж: "ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖЕН ЕТАЖ", с административен адрес с.Ясеновец, ул."Вихрен" №1, УПИ XI-178 кв.30 по плана на с.Ясеновец 87624.30.178.1.1
87624.0048.0663.001.001 12.06.2018 15:03:41 ч. ГЮЛДЖАН АХМЕДОВ АХМЕДОВ технически паспорт №87624.0048.0663.001.001/12.06.2018гг. за строеж "Преустройство на съществуващ гараж със склад в магазин за хранителни стоки" ЗП - 132.40 кв.м., находящ се в с.Ясеновец, УПИ IV663, кв.48 87624.0048.0663.001.001