одобрен

Списък на издадените общи административни актове за периода 12.09-30.09.2019 г.

Уникален идентификатор:  5f144045-3032-474a-9fad-387d3ef25b72

административни актове златарица общи РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-07 09:17:21
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-10-07 09:17:21

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ от 12.09.2019 г.

Номер Дата на регистрация Направление
РД-12-407 13.09.2019 Ръководство Възлагам на кметския наместник с. Долно Шивачево да изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние на кметство с. Росно
РД-12-414 24.09.2019 Ръководство Възлагам на кметския наместник с. Сливовица да изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние на кметство с. Родина
РД-12-417 25.09.2019 Ръководство Да се предприемат мерки за обезопасяване на сградите и изборните помещения в които ще се проведе гласуването на 27.10.2019 год.
РД-12-419 25.09.2019 Ръководство Разкривам СИК № 041400003 с адрес гр.Златарица ул.Д.Палев № 3 за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
РД-12-419 26.09.2019 Ръководство Определя се помещение за съхранение на бюлетините за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.
РД-12-422 27.09.2019 Дирекция СА Да се отпише от актовете книги на Община Златарица сграда с ид. 30962.502.2027.1
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте