Набор от данни:  Регистър на даренията

одобрен

Регистър на даренията в Община Златарица към 31.12.2018 г.

Уникален идентификатор:  660a0439-e870-416a-ad7a-99570bcbd25c

Описание:

Регистър на даренията в Община Златарица.

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-15 14:30:36
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-03-15 14:30:36

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА

Прил. №4 към Вътрешни правила за реда и условията за получаване и управление на даренията в Община Златарица

№ по ред Страни по договора № и дата на договора Предмет на договора и вид на дарението /труд, услуги, вещи, пари, имот/ Стойност на дарението № и дата на приемно-предавателния протокол Информация за изпълнение волята на дарителя забележка
1 Община Златарица- Ц. К. Б. АД 04.05.2018 г. Дарителят дарява безвъзмездно на надарения сума, която да бъде използвана за официалния празник на гр. Златарица 2000.00 Представителни разходи на кмета на Общината за празника на града
2 Обшина Златарица-Д. ЕООД 04.05.2018 г. Дарителят дарява безвъзмездно на надарения сума, по случай 9 май - официален празник на гр. Златарица, която да бъде използвана за закупуване на паркови кошчета 100.00 Закупени паркови кошчета
3 Община Златарица-П. П. Д. 01.11.2018 г. Дарителят дарява безвъзмездно на надарения сума, която да бъде използвана за закупуване на сушилня за дрехи за нуждите на ДСХ "Донка Паприкова" гр. Златарица 600.00 Сушилня за дрехи
4 Община Златарица-Д. С. Й. 21.11.2018 г. Дарителят дарява безвъзмездно на надарения сума, която да бъде използвана за закупуване на сушилня за дрехи за нуждите на ДСХ "Донка Паприкова" гр. Златарица 700.00 Сушилня за дрехи
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте