одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Уникален идентификатор:  6629fde5-f4d9-459f-899d-2934b9992ee5

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Златарица към 28.03.2019 г.

битови отпадъци

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-28 13:11:50
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-03-28 13:11:50

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРЕШЕНИЕ - № И ДАТА ВИД ОТПАДЪК МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА
"Йони-Йордан Димитров" ЕООД №04-РД-196-00/19.08.2013 Г. опаковки от хартия и картон, пластмаса и пластмасови опаковки, хартия и картон, стъкло и стъклени опаковки, и каучук, ИУГ Площадка 1, гр. Златарица, ул. "Проф. Васил Златарски" №84Б, ПИ с ид.№30962.501.593
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте